آخرین اخبار سایت

شما می توانید در این قسمت، آخرین مطالب وارد شده در سایت را مشاهده کنید..

 
نوشته شده در تاریخ 22 فروردین 1400, 14.05
لینک-های-آفلاین-جلسه-هفتم-کلاس-های-آنلاین-ترم-زمستان-مدرسان-شریفتذکر1: داوطلبان گرامی، لینک آفلاین کلاس‌ها، نهایتاً تا دو روز بعد از برگزاری هر جلسه در همین صفحه درج می شود و تا تا زمان کنکور تمامی لینک‌های آفلاین جهت...
نوشته شده در تاریخ 22 فروردین 1400, 10.18
لینک-های-آفلاین-جلسه-ششم-کلاس-های-آنلاین-ترم-زمستان-مدرسان-شریفتذکر1: داوطلبان گرامی، لینک آفلاین کلاس‌ها، نهایتاً تا دو روز بعد از برگزاری هر جلسه در همین صفحه درج می شود و تا تا زمان کنکور تمامی لینک‌های آفلاین جهت...
نوشته شده در تاریخ 15 فروردین 1400, 17.00
لینک-های-آفلاین-جلسه-پنجم-کلاس-های-آنلاین-ترم-زمستان-مدرسان-شریفتذکر1: داوطلبان گرامی، لینک آفلاین کلاس‌ها، نهایتاً تا دو روز بعد از برگزاری هر جلسه در همین صفحه درج می شود و تا تا زمان کنکور تمامی لینک‌های آفلاین جهت...
نوشته شده در تاریخ 07 فروردین 1400, 14.12
لینک-های-آفلاین-جلسه-چهارم-کلاس-های-آنلاین-ترم-زمستان-مدرسان-شریفتذکر1: داوطلبان گرامی، لینک آفلاین کلاس‌ها، نهایتاً تا دو روز بعد از برگزاری هر جلسه در همین صفحه درج می شود و تا تا زمان کنکور تمامی لینک‌های آفلاین جهت...
نوشته شده در تاریخ 25 اسفند 1399, 16.30
لینک-های-آفلاین-جلسه-سوم-کلاس-های-آنلاین-ترم-زمستان-مدرسان-شریفتذکر1: داوطلبان گرامی، لینک آفلاین کلاس‌ها، نهایتاً تا دو روز بعد از برگزاری هر جلسه در همین صفحه درج می شود و تا تا زمان کنکور تمامی لینک‌های آفلاین جهت...
نوشته شده در تاریخ 25 اسفند 1399, 16.27
لینک-های-آفلاین-جلسه-دوم-کلاس-های-آنلاین-ترم-زمستان-مدرسان-شریفتذکر1: داوطلبان گرامی، لینک آفلاین کلاس‌ها، نهایتاً تا دو روز بعد از برگزاری هر جلسه در همین صفحه درج می شود و تا تا زمان کنکور تمامی لینک‌های آفلاین جهت...
نوشته شده در تاریخ 19 اسفند 1399, 13.45
لینک-های-آفلاین-جلسه-اول-کلاس-های-آنلاین-ترم-زمستان-مدرسان-شریفتذکر1: داوطلبان گرامی، لینک آفلاین کلاس‌ها، نهایتاً تا دو روز بعد از برگزاری هر جلسه در همین صفحه درج می شود و تا تا زمان کنکور تمامی لینک‌های آفلاین جهت...
نوشته شده در تاریخ 17 اسفند 1399, 12.03
کلاس-های-آفلاین-ترم-زمستان-99-مدرسان-شریفتذکر1: داوطلبان گرامی، لینک آفلاین کلاس‌ها، نهایتاً تا دو روز بعد از برگزاری هر جلسه در همین صفحه درج می شود و تا تا زمان کنکور تمامی لینک‌های آفلاین جهت...
نوشته شده در تاریخ 17 اسفند 1399, 11.10
سامانه_کلاس_های_آنلاین_مدرسان_شریفداوطلبان گرامی، لطفاً پس از مشاهده فایل راهنمای ورود به کلاس‌های آنلاین مدرسان شریف، ابتدا نصب و آپدیت نرم افزارهای کامپیوتر یا موبایل خود را انجام داده،...
نوشته شده در تاریخ 29 بهمن 1399, 22.45
لینک-های-آفلاین-جلسه-بیستم-کلاس-های-آنلاین-مدرسان-شریف  تذکر1: داوطلبان گرامی، لینک آفلاین کلاس‌ها، نهایتاً تا دو روز بعد از برگزاری هر جلسه در همین صفحه درج می شود و تا تا زمان کنکور تمامی لینک‌های آفلاین...
نوشته شده در تاریخ 22 بهمن 1399, 20.03
لینک-های-آفلاین-جلسه-نوزدهم-کلاس-های-آنلاین-مدرسان-شریف  تذکر1: داوطلبان گرامی، لینک آفلاین کلاس‌ها، نهایتاً تا دو روز بعد از برگزاری هر جلسه در همین صفحه درج می شود و تا تا زمان کنکور تمامی لینک‌های آفلاین...
نوشته شده در تاریخ 22 بهمن 1399, 19.49
لینک-های-آفلاین-جلسه-هجدهم-کلاس-های-آنلاین-مدرسان-شریف  تذکر1: داوطلبان گرامی، لینک آفلاین کلاس‌ها، نهایتاً تا دو روز بعد از برگزاری هر جلسه در همین صفحه درج می شود و تا تا زمان کنکور تمامی لینک‌های آفلاین...
نوشته شده در تاریخ 15 بهمن 1399, 11.56
لینک-های-آفلاین-جلسه-هفدهم-کلاس-های-آنلاین-مدرسان-شریف  تذکر1: داوطلبان گرامی، لینک آفلاین کلاس‌ها، نهایتاً تا دو روز بعد از برگزاری هر جلسه در همین صفحه درج می شود و تا تا زمان کنکور تمامی لینک‌های آفلاین...
نوشته شده در تاریخ 15 بهمن 1399, 11.50
لینک-های-آفلاین-جلسه-شانزدهم-کلاس-های-آنلاین-مدرسان-شریف  تذکر1: داوطلبان گرامی، لینک آفلاین کلاس‌ها، نهایتاً تا دو روز بعد از برگزاری هر جلسه در همین صفحه درج می شود و تا تا زمان کنکور تمامی لینک‌های آفلاین...
نوشته شده در تاریخ 06 بهمن 1399, 14.18
لینک-های-آفلاین-جلسه-پانزدهم-کلاس-های-آنلاین-مدرسان-شریف  تذکر1: داوطلبان گرامی، لینک آفلاین کلاس‌ها، نهایتاً تا دو روز بعد از برگزاری هر جلسه در همین صفحه درج می شود و تا تا زمان کنکور تمامی لینک‌های آفلاین...
نوشته شده در تاریخ 06 بهمن 1399, 14.13
لینک-های-آفلاین-جلسه-چهاردهم-کلاس-های-آنلاین-مدرسان-شریف  تذکر1: داوطلبان گرامی، لینک آفلاین کلاس‌ها، نهایتاً تا دو روز بعد از برگزاری هر جلسه در همین صفحه درج می شود و تا تا زمان کنکور تمامی لینک‌های آفلاین...
نوشته شده در تاریخ 29 دی 1399, 14.15
لینک-های-آفلاین-جلسه-سیزدهم-کلاس-های-آنلاین-مدرسان-شریفتذکر1: داوطلبان گرامی، لینک آفلاین کلاس‌ها، نهایتاً تا دو روز بعد از برگزاری هر جلسه در همین صفحه درج می شود و تا تا زمان کنکور تمامی لینک‌های آفلاین جهت...
نوشته شده در تاریخ 25 دی 1399, 16.13
لینک-های-آفلاین-جلسه-دوازدهم-کلاس-های-آنلاین-مدرسان-شریفتذکر1: داوطلبان گرامی، لینک آفلاین کلاس‌ها، نهایتاً تا دو روز بعد از برگزاری هر جلسه در همین صفحه درج می شود و تا تا زمان کنکور تمامی لینک‌های آفلاین جهت...
نوشته شده در تاریخ 23 دی 1399, 16.53
لینک-های-آفلاین-جلسه-یازدهم-کلاس-های-آنلاین-مدرسان-شریفتذکر1: داوطلبان گرامی، لینک آفلاین کلاس‌ها، نهایتاً تا دو روز بعد از برگزاری هر جلسه در همین صفحه درج می شود و تا تا زمان کنکور تمامی لینک‌های آفلاین جهت...
نوشته شده در تاریخ 16 دی 1399, 14.23
لینک-های-آفلاین-جلسه-دهم-کلاس-های-آنلاین-مدرسان-شریفتذکر1: داوطلبان گرامی، لینک آفلاین کلاس‌ها، نهایتاً تا دو روز بعد از برگزاری هر جلسه در همین صفحه درج می شود و تا تا زمان کنکور تمامی لینک‌های آفلاین جهت...
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©