آخرین اخبار سایت

شما می توانید در این قسمت، آخرین مطالب وارد شده در سایت را مشاهده کنید.

 
نوشته شده در تاریخ 29 آبان 1396, 16.00
کلاس-های-حضوری-دکتری-علوم-کامپیوتركلاس‌هاي حضوري مدرسان شريف با بهره‌گيري از اساتيد تراز اول كشور و بزرگان آزمون دكتري برگزار مي‌شود. از مشخصه‌هاي اصلي كلاس‌هاي مدرسان شريف تدريس بسيار...
نوشته شده در تاریخ 29 آبان 1396, 15.50
کلاس-های-حضوری-دکتری-فتونیکكلاس‌هاي حضوري مدرسان شريف با بهره‌گيري از اساتيد تراز اول كشور و بزرگان آزمون دكتري برگزار مي‌شود. از مشخصه‌هاي اصلي كلاس‌هاي مدرسان شريف تدريس بسيار...
نوشته شده در تاریخ 29 آبان 1396, 15.47
کلاس-های-حضوری-دکتری-برنامه-ریزی-درسیكلاس‌هاي حضوري مدرسان شريف با بهره‌گيري از اساتيد تراز اول كشور و بزرگان آزمون دكتري برگزار مي‌شود. از مشخصه‌هاي اصلي كلاس‌هاي مدرسان شريف تدريس بسيار...
نوشته شده در تاریخ 29 آبان 1396, 15.45
کلاس-های-حضوری-دکتری-اقتصاد-نفت-و-گازكلاس‌هاي حضوري مدرسان شريف با بهره‌گيري از اساتيد تراز اول كشور و بزرگان آزمون دكتري برگزار مي‌شود. از مشخصه‌هاي اصلي كلاس‌هاي مدرسان شريف تدريس بسيار...
نوشته شده در تاریخ 29 آبان 1396, 15.39
کلاس-های-حضوری-دکتری-علوم-اقتصادیكلاس‌هاي حضوري مدرسان شريف با بهره‌گيري از اساتيد تراز اول كشور و بزرگان آزمون دكتري برگزار مي‌شود. از مشخصه‌هاي اصلي كلاس‌هاي مدرسان شريف تدريس بسيار...
نوشته شده در تاریخ 29 آبان 1396, 15.32
کلاس-های-حضوری-دکتری-حقوق-جزا-و-جرم-شناسیكلاس‌هاي حضوري مدرسان شريف با بهره‌گيري از اساتيد تراز اول كشور و بزرگان آزمون دكتري برگزار مي‌شود. از مشخصه‌هاي اصلي كلاس‌هاي مدرسان شريف تدريس بسيار...
نوشته شده در تاریخ 29 آبان 1396, 14.50
کلاس-های-حضوری-دکتری-حقوق-عمومیكلاس‌هاي حضوري مدرسان شريف با بهره‌گيري از اساتيد تراز اول كشور و بزرگان آزمون دكتري برگزار مي‌شود. از مشخصه‌هاي اصلي كلاس‌هاي مدرسان شريف تدريس بسيار...
نوشته شده در تاریخ 01 آبان 1396, 11.11
عکس-های-فاز-اول-کارگاه-تخصصی-کارشناسی-ارشد-در-سال-96-شهر-سنندج فاز اول کارگاه تخصصی راهکارهای قبولی در کارشناسی ارشد سال 96 در شهر سنندج در تاریخ 29 مهر ماه 96 برگزار شد.* برای مشاهده عکس ها در اندازۀ اصلی بر روی...
نوشته شده در تاریخ 01 آبان 1396, 11.09
عکس-های-فاز-اول-کارگاه-تخصصی-کارشناسی-ارشد-در-سال-96-شهر-اهواز فاز اول کارگاه تخصصی راهکارهای قبولی در کارشناسی ارشد سال 96 در شهر اهواز در تاریخ 26 مهر ماه 96 برگزار شد.* برای مشاهده عکس ها در اندازۀ اصلی بر روی...
نوشته شده در تاریخ 01 آبان 1396, 11.07
عکس-های-فاز-اول-کارگاه-تخصصی-کارشناسی-ارشد-در-سال-96-شهر-شیراز فاز اول کارگاه تخصصی راهکارهای قبولی در کارشناسی ارشد سال 96 در شهر شیراز در تاریخ 26 مهر ماه 96 برگزار شد.* برای مشاهده عکس ها در اندازۀ اصلی بر روی...
نوشته شده در تاریخ 29 مهر 1396, 14.31
عکس-های-فاز-اول-کارگاه-تخصصی-کارشناسی-ارشد-در-سال-96-شهر-زنجان فاز اول کارگاه تخصصی راهکارهای قبولی در کارشناسی ارشد سال 96 در شهر زنجان در تاریخ 25 مهر ماه 96 برگزار شد.* برای مشاهده عکس ها در اندازۀ اصلی بر روی...
نوشته شده در تاریخ 29 مهر 1396, 14.30
عکس-های-فاز-اول-کارگاه-تخصصی-کارشناسی-ارشد-در-سال-96-شهر-یزد فاز اول کارگاه تخصصی راهکارهای قبولی در کارشناسی ارشد سال 96 در شهر یزد در تاریخ 25 مهر ماه 96 برگزار شد.* برای مشاهده عکس ها در اندازۀ اصلی بر روی آنها...
نوشته شده در تاریخ 29 مهر 1396, 14.29
عکس-های-فاز-اول-کارگاه-تخصصی-کارشناسی-ارشد-در-سال-96-شهر-تبریز فاز اول کارگاه تخصصی راهکارهای قبولی در کارشناسی ارشد سال 96 در شهر تبریز در تاریخ 26 مهر ماه 96 برگزار شد.* برای مشاهده عکس ها در اندازۀ اصلی بر روی...
نوشته شده در تاریخ 29 مهر 1396, 14.27
عکس-های-فاز-اول-کارگاه-تخصصی-کارشناسی-ارشد-در-سال-96-شهر-اردبیل فاز اول کارگاه تخصصی راهکارهای قبولی در کارشناسی ارشد سال 96 در شهر اردبیل در تاریخ 26 مهر ماه 96 برگزار شد.* برای مشاهده عکس ها در اندازۀ اصلی بر روی...
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©