آخرین اخبار سایت

شما می توانید در این قسمت، آخرین مطالب وارد شده در سایت را مشاهده کنید.

 
نوشته شده در تاریخ 07 آذر 1397, 16.12
عکس-های-نمایشگاه-کتاب-در-شهر-شیراز-آذر-97 نمایشگاه کتاب در شهر شیراز در آذر 97 برگزار شد. در زیر عکس های غرفه مدرسان شریف را مشاهده می کنید.* برای مشاهده عکس ها در اندازۀ اصلی بر روی آنها کلیک...
نوشته شده در تاریخ 01 آبان 1397, 16.44
عکس-های-نمایشگاه-کتاب-در-شهر-تبریز-مهر-و-آبان-97 نمایشگاه کتاب در شهر تبریز در مهر و آبان 97 برگزار شد. در زیر عکس های غرفه مدرسان شریف را مشاهده می کنید.* برای مشاهده عکس ها در اندازۀ اصلی بر روی آنها...
نوشته شده در تاریخ 31 شهریور 1397, 13.04
مصاحبه-رتبه-2-کارشناسی-ارشد-97-علوم-تربیتی-تکنولوژی-آموزشی-وحید-عیوضی-راد 1. لطفاً خودتان را به طور كامل معرفي نماييد. وحید عیوضی راد، متولد سال 1373. 2. نام رشته تحصيلي و رتبه قبولي خود را ذكر نماييد. در مجموعه...
نوشته شده در تاریخ 31 شهریور 1397, 13.01
مصاحبه-رتبه-2-کارشناسی-ارشد-97-زبان-و-ادبیات-انگلیسی-سید-هادی-موسوی 1. لطفاً خودتان را به طور كامل معرفي نماييد. سید هادی موسوی، متولد 1372. 2. نام رشته تحصيلي و رتبه قبولي خود را ذكر نماييد. در مجموعه زبان...
نوشته شده در تاریخ 31 شهریور 1397, 12.57
مصاحبه-رتبه-2-کارشناسی-ارشد-97-مترجمی-زبان-انگلیسی-مهران-سماواتی 1. لطفاً خودتان را به طور كامل معرفي نماييد. مهران سمواتی، متولد 1369. 2. نام رشته تحصيلي و رتبه قبولي خود را ذكر نماييد. در مجموعه زبان...
نوشته شده در تاریخ 31 شهریور 1397, 12.51
مصاحبه-رتبه-2-کارشناسی-ارشد-97-حقوق-جزا-و-جرم-شناسی-مصطفی-امین-پور 1. لطفاً خودتان را به طور كامل معرفي نماييد. مصطفی امین پور، متولد 1374. 2. نام رشته تحصيلي و رتبه قبولي خود را ذكر نماييد. در مجموعه حقوق،...
نوشته شده در تاریخ 31 شهریور 1397, 12.47
مصاحبه-رتبه-2-کارشناسی-ارشد-97-مدیریت-صنعتی-محمد-مهدی-حجت 1. لطفاً خودتان را به طور كامل معرفي نماييد. محمد مهدی حجت، متولد 1374. 2. نام رشته تحصيلي و رتبه قبولي خود را ذكر نماييد. در مجموعه مدیریت...
نوشته شده در تاریخ 31 شهریور 1397, 12.43
مصاحبه-رتبه-2-کارشناسی-ارشد-97-علوم-ورزشی-رفتار-حرکتی-محمد-حسین-ستارزاده 1. لطفاً خودتان را به طور كامل معرفي نماييد. محمد حسین ستارزاده ، متولد سال 1375. 2. نام رشته تحصيلي و رتبه قبولي خود را ذكر نماييد. در رشته...
نوشته شده در تاریخ 31 شهریور 1397, 12.39
مصاحبه-رتبه-2-کارشناسی-ارشد-97-مشاوره-محبوبه-وحدانی 1. لطفاً خودتان را به طور كامل معرفي نماييد. محبوبه وحدانی، متولد۱۳۷۳. 2. نام رشته تحصيلي و رتبه قبولي خود را ذكر نماييد. در رشته‌ی مشاوره...
نوشته شده در تاریخ 27 شهریور 1397, 14.17
مصاحبه-رتبه-2-کارشناسی-ارشد-97-حقوق-تجاری-اقتصادی-محبوبه-السادات-حسینی 1. لطفاً خودتان را به طور كامل معرفي نماييد. محبوبه سادات حسینی، متولد ۱۳۷۳. 2. نام رشته تحصيلي و رتبه قبولي خود را ذكر نماييد. در رشته حقوق...
نوشته شده در تاریخ 27 شهریور 1397, 14.06
مصاحبه-رتبه-2-کارشناسی-ارشد-97-مهندسی-برق-الکترونیک-مجتبی-رضاپور 1. لطفاً خودتان را به طور كامل معرفي نماييد. مجتبی رضاپور، متولد 1373. 2. نام رشته تحصيلي و رتبه قبولي خود را ذكر نماييد. در رشته مهندسی برق...
نوشته شده در تاریخ 27 شهریور 1397, 14.01
مصاحبه-رتبه-2-کارشناسی-ارشد-97-علوم-تربیتی-برنامه-ریزی-درسی-فاطمه-غلامی 1. لطفاً خودتان را به طور كامل معرفي نماييد. فاطمه غلامی، متولد 1370. 2. نام رشته تحصيلي و رتبه قبولي خود را ذكر نماييد. در رشته علوم تربیتی...
نوشته شده در تاریخ 27 شهریور 1397, 13.57
مصاحبه-رتبه-2-کارشناسی-ارشد-97-مهندسی-معدن-فرآوری-مواد-معدنی-غلامرضا-خداداد-محمودی 1. لطفاً خودتان را به طور كامل معرفي نماييد. غلامرضا خداداد محمودی، متولد 1374. 2. نام رشته تحصيلي و رتبه قبولي خود را ذكر نماييد. در مجموعه...
نوشته شده در تاریخ 27 شهریور 1397, 13.53
مصاحبه-رتبه-2-کارشناسی-ارشد-97-علوم-اقتصادی-سید-علیرضا-توکلی 1. لطفاً خودتان را به طور كامل معرفي نماييد. سید علیرضا توکلی ، متولد سال 1373. 2. نام رشته تحصيلي و رتبه قبولي خود را ذكر نماييد. در رشته...
نوشته شده در تاریخ 27 شهریور 1397, 13.40
مصاحبه-رتبه-2-کارشناسی-ارشد-97-جغرافیا-گردشگری-علی-رحیمی 1. لطفاً خودتان را به طور كامل معرفي نماييد. علی رحیمی، متولد 1374. 2. نام رشته تحصيلي و رتبه قبولي خود را ذكر نماييد. در رشته جغرافیا و...
نوشته شده در تاریخ 27 شهریور 1397, 13.36
مصاحبه-رتبه-2-کارشناسی-ارشد-97-علوم-تربیتی-مدیریت-آموزشی-صفورا-مهدی-فر 1. لطفاً خودتان را به طور كامل معرفي نماييد. صفورا مهدی فر، متولد 1361. 2. نام رشته تحصيلي و رتبه قبولي خود را ذكر نماييد. در رشته علوم...
نوشته شده در تاریخ 27 شهریور 1397, 13.31
مصاحبه-رتبه-2-کارشناسی-ارشد-97-حقوق-بین-الملل-سید-محسن-حسینی 1. لطفاً خودتان را به طور كامل معرفي نماييد. سیدمحسن حسینی، متولد 1374. 2. نام رشته تحصيلي و رتبه قبولي خود را ذكر نماييد. در مجموعه حقوق در...
نوشته شده در تاریخ 27 شهریور 1397, 13.21
مصاحبه-رتبه-2-کارشناسی-ارشد-97-حسابداری-سمیه-گلی-تالاری 1. لطفاً خودتان را به طور كامل معرفي نماييد. سمیه گلی تالاری ، متولد سال 1375. 2. نام رشته تحصيلي و رتبه قبولي خود را ذكر نماييد. در مجموعه...
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©