اسامی برخی از رتبه های تک و دورقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد 98

رتبه هاي برتر ارشد 98

امسال نیز همانند سال های گذشته بیشترین رتبه های یک، تک و دو رقمی آزمون کارشناسی ارشد سال 98 از داوطلبان مدرسان شریف بوده است و می توانید اسامی رتبه های برتر گروه های آموزشی را در جدول زیر مشاهده کنید. 

 

اسامی رتبه های یک، تک رقمی و دو رقمی مدرسان شریف در آزمون ارشد 98
مهندسی برق (1251)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
علی فلاح 1251 مجموعه مهندسی برق 1- مهندسی برق 1- سیستمهای قدرت1- الکترونیک قدرت1- کنترل 1- مهندسی پزشکی1- مکاترونیک 1- مهندسی هوافضا 3- مهندسی هسته ای 2- مخابرات 3- مدارهای مجتمع الکترونیک 5- مخابرات نوری 1 ساری
محمود کیانی 1251 مجموعه مهندسی برق 1- مدارهای مجتمع الکترونیک1- مهندسی هسته ای 1- مخابرات نوری 1- مخابرات 2- مهندسی پزشکی 2- مهندسی مکاترونیک 3- کنترل 4- مهندسی هوافضا 5- سیستم های قدرت 5- الکترونیک قدرت 1 تهران
علی کیوان نیا 1251 مجموعه مهندسی برق 2- سیستمهای قدرت 2- الکترونیک قدرت 2- کنترل 3- مخابرات 4- مهندسی مکاترونیک 5- مهندسی هسته ای 5- مدارهای مجتمع الکترونیک 6- مهندسی پزشکی 9- مهندسی هوافضا 2 تهران
نیاوش نیرومند 1251 مجموعه مهندسی برق 3- مهندسی پزشکی 5- کنترل 6- مهندسی مکاترونیک 9- الکترونیک قدرت 9- مخابرات 10- مهندسی هسته ای 10- مدارهای مجتمع الکترونیک 3 شیراز
حسین نصیری 1251 مجموعه مهندسی برق 3- مخابرات نوری 4- مخابرات 5- مهندسی هوافضا 6- مهندسی هسته ای 6- مدارهای مجتمع الکترونیک 9- مهندسی پزشکی 3 شیراز
محمدامین مهرابیان 1251 مجموعه مهندسی برق 3- الکترونیک قدرت 4- سیستمهای قدرت 5- مهندسی مکاترونیک 8- مخابرات 8- کنترل 3 تهران
محمدرضا کدخدایی 1251 مجموعه مهندسی برق 3- سیستمهای قدرت 3- مهندسی مکاترونیک 4- الکترونیک قدرت 6- کنترل 3 تهران
احمد اثناعشری 1251 مجموعه مهندسی برق 4- سیستمهای الکترونیک دیجیتال 4- مهندسی هسته ای 10- مهندسی پزشکی 10- مهندسی مکاترونیک 4 تهران
محمدرضا بلباسی 1251 مجموعه مهندسی برق 4- کنترل 4- مهندسی پزشکی7- الکترونیک قدرت7- مهندسی مکاترونیک 4 تهران
بهزاد فریدونی 1251 مجموعه مهندسی برق 6- الکترونیک قدرت 7- سیستم های قدرت 6 تهران
سيدرضا رضوي پور 1251 مجموعه مهندسی برق 7- مخابرات 8- مهندسی هوافضا 7 مشهد
اميد محبتيان 1251 مجموعه مهندسی برق 8- قدرت 8- الکترونیک قدرت 8 مشهد
ارشیا میرباقری 1251 مجموعه مهندسی برق کنترل 9 سمنان
علیرضا نمازی 1251 مجموعه مهندسی برق 7- مخابرات نوری 8- مهندسی هوافضا 9- مخابرات 10- مهندسی هسته ای 10- مدارهای مجتمع الکترونیک 9 تهران
امیرحسین شهبازی نیا 1251 مجموعه مهندسی برق سیستمهای الکترونیک دیجیتال - مهندسی هسته ای 9 تهران
ناصح مجیدی 1251 مجموعه مهندسی برق مخابرات 10 اصفهان
افسانه حسن ابراهیمی 1251 مجموعه مهندسی برق کنترل 13 بوشهر
سالار حمیدی 1251 مجموعه مهندسی برق مهندسی مکاترونیک 13 دیواندره
کاویان زیرک 1251 مجموعه مهندسی برق مخابرات سیستم - شبکه های مخابراتی 14 لاهیجان
پارسا طاهبازعالی 1251 مجموعه مهندسی برق 14- الکترونیک 25- هوافضا 28- مکاترونیک  30- مخابرات میدان 33- مهندسی پزشکی40- مخابرات سیستم 65- کنترل 69- الکترونیک قدرت 82- سیستم های قدرت و انرژی 14 تهران
امیر عنایتی 1251 مجموعه مهندسی برق 15- کنترل 19- مهندسی پزشکی 15 قائمشهر
علیرضا صفرپور 1251 مجموعه مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیک - سیستم های الکترونیک - مهندسی هسته ای 15 مشهد
سید مهدی حسینی 1251 مجموعه مهندسی برق الکترونیک قدرت 15 مرند
نوید الهی 1251 مجموعه مهندسی برق 16- مخابرات نوری 16- مهندسی هوافضا 24- مخابرات سیستم 16 کرج
امیر قنبری 1251 مجموعه مهندسی برق کنترل 18 تهران
ایمان جوهری 1251 مجموعه مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیک - سیستم های الکترونیک - مهندسی هسته ای 18 تهران
سعید عرب زاده 1251 مجموعه مهندسی برق مکاترونیک21 ،سیستمهای قدرت و انرژی39 ،الکترونیک قدرت51 ، کنترل61 21 اصفهان
امیرمهدی ضیغمی 1251 مجموعه مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیک - سیستم های الکترونیک - مهندسی هسته ای 22 اصفهان
امیرحسین دادبین 1251 مجموعه مهندسی برق کنترل 26 مرند
محمد امین حسن پور 1251 مجموعه مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیک - سیستم های الکترونیک - مهندسی هسته ای 34 بابل
علیرضا شوشتری 1251 مجموعه مهندسی برق 35- سیستم های قدرت 35- تکنولوژی انرژی 35 همدان
احمد رضا خجسته وهاب زاده 1251 مجموعه مهندسی برق مهندسی مکاترونیک 35 تهران
حامد پوررحیم 1251 مجموعه مهندسی برق سیستم های قدرت - مهندسی سیستم های انرژی 37 میاندواب
آرمین محرمخانی 1251 مجموعه مهندسی برق 38- مخابرات سیستم 38- شبکه های مخابراتی 40- مخابرات نوری 38 کرج
محمد صادق خواجویی زاده 1251 مجموعه مهندسی برق سیستم های قدرت - مهندسی سیستم های انرژی 38 کرمان
علی پورکریمی 1251 مجموعه مهندسی برق 42- مخابرات سیستم 42- شبکه های مخابراتی 49- مهندسی پزشکی 42 همدان
حسین محسن زاده یزدی 1251 مجموعه مهندسی برق مکاترونیک 50- سیستمهای قدرت و انرژی 52 - الکترونیک قدرت 77 50 یزد
محمد مهدی حیدری 1251 مجموعه مهندسی برق کنترل 55 تبریز
امیر ابراهیمی 1251 مجموعه مهندسی برق سیستم های قدرت - مهندسی سیستم های انرژی 55 ساری
رضا خلیلی 1251 مجموعه مهندسی برق سیستم های قدرت-سیستم های انرژی-تکنولوژی انرژی 57 اراک
سیده فائزه تقوی 1251 مجموعه مهندسی برق مهندسی مکاترونیک 57 ساری
سید علی حسینی 1251 مجموعه مهندسی برق کنترل 57 تهران
علی طالبی پور 1251 مجموعه مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیک - سیستم های الکترونیک دیجیتال - مهندسی هسته ای 59 قم
محمد محمودی 1251 مجموعه مهندسی برق مخابرات سیستم-شبکه های مخابراتی 60 تهران
علی رزم دیده 1251 مجموعه مهندسی برق کنترل 63 تبریز
مجید نصیری 1251 مجموعه مهندسی برق سیستم های قدرت - مهندسی سیستم های انرژی 75 اصفهان
سید علی میرشرجی 1251 مجموعه مهندسی برق مخابرات 78 تهران
حسین خانی پور 1251 مجموعه مهندسی برق سیستم های قدرت - سیستم های انرژی - تکنولوژی انرژی 79 همدان
رضا کریم زاده 1251 مجموعه مهندسی برق مهندسی پزشکی 80 شهرکرد
محمد پروینی 1251 مجموعه مهندسی برق مخابرات نوری 87 سلماس
فراز آقاجانی 1251 مجموعه مهندسی برق سیستم های قدرت - مهندسی سیستم های انرژی 89 بابل
کامیار محرابی 1251 مجموعه مهندسی برق الکترونیک قدرت 89 اصفهان
امیر رضا ساعی 1251 مجموعه مهندسی برق مخابرات سیستم - شبکه های مخابراتی 96 اصفهان
سجاد افشار زرندی 1251 مجموعه مهندسی برق سیستم های قدرت - مهندسی سیستم های انرژی 97 تهران
محمد چراغی نیا 1251 مجموعه مهندسی برق مخابرات سیستم - شبکه های مخابراتی 99 تهران
مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری (1148)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
سیدآرمان آیت اللهی 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 1 تهران
حمیدرضا جوادی زاده 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 2 تهران
علی جعفری 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 3 تهران
مهدی کریمی احمدآبادی 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 4 تهران
پیمان رضوی 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 5 تهران
حسن بورقان فراهانی 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 6 تهران
امید یوسفی 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 7 تهران
آرین یزدان شاد 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 8 تهران
رضا قنبرقره تپه 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 9 تهران
محمد حسین نوروزی 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 10 تهران
دانیال آقایی نژاد 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 12 تهران
علی هروی 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 13 تهران
امید گوهری 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 15 تهران
محمد حسین فراهانی 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 18 تهران
پریسا شریف پور 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 19 تهران
فاطمه جباری 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت امور شهری 21 تهران
حسین فراهانی 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 23 تهران
فاطمه وحید یونسی 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 24 تهران
محمد حسین مرادی 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 25 تهران
علیرضا عبدالهیان 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 27 تهران
سروش سعیدی 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 28 تهران
هیراد دولت زاده 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 30 کرمان
سپهر رحمانی 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 32 تهران
محمد قاسمی 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 34 تهران
محسن خسروی زاده 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 35 تهران
علیرضا یزدی 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 37 قم
سهند سروری 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 38 تهران
احمد نظری 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 39 تهران
رسول فتحعلی 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 40 تهران
الهه ملک محمدی 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 42 تهران
برنا طالبی 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 43 سمنان
علیرضا مشهدی 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 44 تهران
محمد جعفری 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 45 تهران
امیر رضا شریفی 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 46 ملایر
علی شیرازی 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 48 تهران
علی حسین مردی 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 50 تهران
عرفان بیات 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 51 تهران
سید مسعود موسوی 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 52 تهران
سعیده یادگاری 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 55 تهران
فاطمه رضایی 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 55 تهران
نیما استوان 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 57 تهران
احسان عبادی 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 59 تهران
عاطفه آشورپور 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 60 تهران
وحید کازرونی 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 61 تهران
امیر حسین علم طلب 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 64 تهران
بهنام احمدپور ترکی 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 68 تهران
محمد حسین مستمند 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 69 تهران
آصف حسین نژاد سلیمی 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 70 تهران
امیرحسین شیرانی 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 75 تهران
عرفان قارونی رحمتی 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 76 تهران
وحید احمدوند 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 77 تهران
سعید کرمی 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 78 تهران
محمد جواد خرازیان 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 81 تهران
شایان منعم ۱۱۴۸ مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 88 تبریز
علیرضا تیموری 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 90 تهران
امین سعیدنیا 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 93 تهران
وحید یکه رنجبر 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 94 کرج
احمدرضا برومندی 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 99 تهران
آرمین عباسی رودکناری 1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA 100 تهران
مجموعه حسابداری (1134)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
محسن جعفری 1134 مجموعه حسابداری 2- حسابداری 2- حسابرسی 2- حسابداری مدیریت 2 تهران
علی عربی آشتیانی 1134 مجموعه حسابداری 3- حسابداری 3-حسابداری مدیریت 4- حسابرسی 3 تهران
سینا کوچکی 1134 مجموعه حسابداری 5-حسابداری 5- حسابرسی 5- حسابداری مدیریت 5 تهران
انیتا خیرالهی ۱۱۳۴ مجموعه حسابداری 12- حسابداری مدیریت 12- حسابرسی 14- حسابداری 12 تبریز
جواد کفاش زاده 1134 مجموعه حسابداری حسابداری 13 تهران
مهلا افقهي 1134 مجموعه حسابداری 18- حسابداری 18- حسابرسی 19-حسابداری مدیریت 18 مشهد
زهرا محمدزاده 1134 مجموعه حسابداری حسابرسی 20 بابل
حدیث باباجانی 1134 مجموعه حسابداری 25- حسابداری مدیریت26- حسابرسی 25 کرمانشاه
زينب انصاريان 1134 مجموعه حسابداری حسابداری مدیریت 26 مشهد
خلیل قبادی اسکی 1134 مجموعه حسابداری حسابداری مدیریت 42 آمل
سید محسن محمدی نسب 1134 مجموعه حسابداری 52- حسابداری 53-حسابداری مدیریت 52 قزوین
مهسا حسین زاده 1134 مجموعه حسابداری حسابداری مدیریت 92 بندرعباس
مهندسی مکانیک (1267)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
محمد آبرومند 1267 مجموعه مهندسی مکانیک ساخت و تولید 1 تهران
مجید آزادی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 2- مهندسی مکاترونیک 3-مهندسی پزشکی 3-طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو 5- ساخت و تولید 5-طراحی کاربردی 5- سازه بدنه خودرو7- تبدیل انرژی7- مهندسی هسته ای7- مواد مرکب 7- سیستم محرکه خودرو 2 تهران
سید مرتضی موسوی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک ساخت و تولید 2 تهران
سید نیما کراماتی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 2- طراحی کاربردی 2- مهندسی پزشکی 2- مواد مرکب 2- سیستم محرکه خودرو 2- طراحی سیستم های دینامیکی خودرو 2- سازه بدنه خودرو3- تبدیل انرژی4- مهندسی مکاترونیک10- ساخت و تولید 2 تهران
سید علی میرحقگو 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 4- ساخت و تولید9- مهندسی مکاترونیک 4 تهران
حمیدرضا کبیر سلطانی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 4- مواد مرکب4- سیستم محرکه خودرو4- سیستمهای انرژی4- مهندسی هسته ای4- طراحی کاربردی 4- تبدیل انرژی 4-مهندسی پزشکی 4- سیستم محرکه خودرو  4-سازه بدنه خودرو5- مهندسی مکاترونیک 4 تهران
محمدحسين زرندي 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 5- تبدیل انرژی5- سیستم های انرژی5- مهندسی هسته ای 6- طراحی کاربردی 6- مواد مرکب 6- سیستم محرکه خودرو7- سازه بدنه خودرو 5 قم
سپهر پوررکنی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 5- مواد مرکب5- سیستم محرکه خودرو7- مهندسی پزشکی 8- سازه بدنه خودرو 9- طراحی سیستم های دینامیکی خودرو 10- طراحی کاربردی 5 تهران
شایان حبیبی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 6- تبدیل انرزی6- مهندسی هسته ای 6- مهندسی مکاترونیک 8- طراحی کاربردی 9- مواد مرکب 9- سیستم محرکه خودرو 9- سازه بدنه خودرو10- طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو 6 تهران
کیانوش سلطان محمدی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک ساخت و تولید 6 تهران
سید علی حسین لی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک طراحی سیستم های دینامیکی خودرو 8 تهران
علی شفیعی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 8- سیستم محرکه خودرو10- تبدیل انرژی10- مهندسی هسته ای 8 تهران
سجاد حضوری 1267 مجموعه مهندسی مکانیک ساخت و تولید 9 جهرم
محمدجواد مراتی شیرازی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 9- طراحی کاربردی10- مهندسی مکاترونیک 9 تهران
احمد ناظری استانجین 1267 مجموعه مهندسی مکانیک ساخت و تولید 12 کنگاور
مهدی اظهری 1267 مجموعه مهندسی مکانیک ساخت و تولید 16 تبریز
علی رضا عباسی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 18- تبدیل انرژی 18- تکنولوژی انرژی 18- مهندسی هسته ای 19- مواد مرکب 20- طراحی کاربردی19- سیستم محرکه خودرو 18 شیراز
زهره رستمی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 20- تبدیل انرژی20- تکنولوژی انرژی20- مهندسی هسته ای25- مواد مرکب 25- سیستم محرکه خودرو 20 شیراز
احسان میرزایی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک ساخت و تولید 24 تبریز
علی عباس پور 1267 مجموعه مهندسی مکانیک ساخت و تولید 29 بابل
علی مصطفوی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی - سیستم های انرژی - مهندسی هسته ای 32 تهران
سید کیوان ناصری 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 40- سازه بدنه خودرو43- مواد مرکب43- سیستم محرکه خودرو44- مهندسی پزشکی 40 بابل
محمدرضا قنبری 1267 مجموعه مهندسی مکانیک ساخت و تولید 43 کرمان
بنیامین ابراهیم پور 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 44- موادمرکب 44- سیستم محرکه خودرو 46-تبدیل انرژی 46-مهندسی هسته ای 44 بابل
مهدی هلالی سلطان احمد 1267 مجموعه مهندسی مکانیک ساخت و تولید 47 تبریز
آرش هاشمی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک مهندسی پزشکی 61 شیراز
صادق خانجانی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک مواد مرکب- سیستم محرکه خودرو 66 کرمانشاه
پوریا برادر اوتادی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک طراحی سیستم های دینامیکی خودرو 67 تبریز
محمد قهقایی نظام ابادی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک ساخت و تولید 72 اراک
محمد رضا کهنسال 1267 مجموعه مهندسی مکانیک مواد مرکب- سیستم محرکه خودرو 73 شیراز
علی پورقدری سفیده خوان 1267 مجموعه مهندسی مکانیک طراحی سیستم های دینامیکی خودرو 74 تبریز
عباس باقری 1267 مجموعه مهندسی مکانیک ساخت و تولید 80 بابل
اروین معدن پسندی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک ساخت و تولید 86 تبریز
مهندسی کامپیوتر (1277) و مهندسی فناوری اطلاعات (1276)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
امیر رضا براتی 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر معماری سیستمهای کامپیوتری 1 اصفهان
امیرحسین رمضانی 1276 مهندسی فناوری اطلاعات (IT) تجارت الکترونیکی 2 تهران
محمدرضا دانشورآملی 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر نرم افزار و شبکه 2، معماری سیستمهای کامپیوتری 18 ، هوش مصنوعی و رباتیکز41 2 تهران
سید روزبه رضوی روحانی 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر 3- هوش مصنوعی و رباتیکر9- معماری سیستم های کامپیوتری 3 شیراز
محمد عزیز ملایری 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر 4- هوش مصنوعی و رباتیکز6- معماری سیستم های کامپیوتری 4 تهران
مهدی عباسی 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر نرم افزار - شبکه های کامپیوتری-رایانش امن 5 تهران
فریده خلیلی 1276 مهندسی فناوری اطلاعات (IT) تجارت الکترونیکی 6 تهران
محمد امین بنائیان زاده 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی و رباتیکز 6 تهران
حیدر سودانی 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی و رباتیکز 8 تهران
حسین پورمهرانی 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی و رباتیکز 9 تهران
فاطمه کریمخانی 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی و رباتیکز 10 تهران
مرتضی جنت دوست 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری 10 تهران
عمران باتمان 1276 مهندسی فناوری اطلاعات (IT) تجارت الکترونیکی 13 تهران
محمد حسین مستمند 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر نرم افزار - شبکه های کامپیوتری-رایانش امن 15 تهران
مینا سادات موسی رضا 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر نرم افزار- شبکه های کامپیوتری - رایانش امن 16 تهران
متین یوسف آبادی 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی و رباتیکز 18 کرج
راضیه عابدی 1276 مهندسی فناوری اطلاعات (IT) تجارت الکترونیکی 18 تهران
آریا کوثری 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی و رباتیکز 20 تهران
امیرمحمد سبحانیان 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر نرم افزار- شبکه های کامپیوتری- رایانش امن 21 بابل
محمد یونسی 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی و رباتیکز 21 تهران
همایون مرادی 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی و رباتیکز 32 تهران
آتوسا احسنی 1276 مهندسی فناوری اطلاعات تجارت الکترونیکی 44 تهران
فارهه سهیل 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر نرم افزار- شبکه های کامپیوتری- رایانش امن 53 ساری
سید محمدرضا مقدس اصفهانی 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر نرم افزار- شبکه های کامپیوتری - رایانش امن 55 تهران
فریده خلیلی 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر نرم افزار 60 تهران
شایان شفیعی آزاد 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر نرم افزار- شبکه های کامپیوتری - رایانش امن 74 تهران
مریم صابری 1276 مهندسی فناوری اطلاعات (IT) تجارت الکترونیکی 76 تهران
زهرا غلامرضایی 1276 مهندسی فناوری اطلاعات (IT) تجارت الکترونیکی 82 قم
محمد مهدی حیدری 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر نرم افزار-شبکه های کامپیوتری-رایانش امن 98 کرمانشاه
کیوان مقصودلو 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری 100 بابل
مجموعه مدیریت (1142)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
امیر محمد واعظی 1142 مجموعه مدیریت 1- مدیریت دولتی 7- بازرگانی دریایی 9- مدیریت منابع انسانی 1 تهران
علی غلامزاده 1142 مجموعه مدیریت 1- حمل و نقل دریایی2- مدیریت فناوری اطلاعات2- بازرگانی دریایی 3- بازرگانی 3- کارآفرینی 4- صنعتی4- تکنولوژی 5-منابع انسانی- 1 تهران
سید احسان حسینی 1142 مجموعه مدیریت 1- مدیریت صنعتی 2- تکنولوژی 6- حمل و نقل دریایی 1 تهران
یاسر منش 1142 مجموعه مدیریت 1- مدیریت بازرگانی 1- مدیریت فناوری اطلاعات 4- منابع انسانی 5- کارآفرینی 6- مدیریت تکنولوژی 10- حمل و نقل دریایی 1 تهران
سارا مولوی 1142 مجموعه مدیریت 2- حمل و نقل دریایی 3- مدیریت صنعتی 4- مدیریت فناوری اطلاعات 9- مدیریت بازرگانی 3- مدیریت تکنولوژی 2 شهرکرد
سجاد عبدلی 1142 مجموعه مدیریت مالی 2 تهران
امید کریم خانی 1142 مجموعه مدیریت 2- کارآفرینی 6- بازرگانی 7- منابع انسانی 2 کرج
فهیمه شریفی 1142 مجموعه مدیریت مدیریت دولتی 4 تهران
مژده یوسفی 1142 مجموعه مدیریت 4- مدیریت بازرگانی دریایی8- مدیریت کارآفرینی10- مدیریت منابع انسانی 4 گرگان
مهدی هاشمی حبیب آبادی 1142 مجموعه مدیریت 4- حمل و نقل 5- فناوری اطلاعات  5- تکنولوژی 6- بازرگانی 9- صنعتی 4 تهران
محمد قربانی پور 1142 مجموعه مدیریت مالی 6 شهرکرد
محمدرضا نوروزی 1142 مجموعه مدیریت مدیریت مالی 7 تهران
پدرام حسینی 1142 مجموعه مدیریت مالی 9 اصفهان
امید باقرزاده فرد 1142 مجموعه مدیریت مدیریت دولتی 9 تهران
علی منتظری هدشی 1142 مجموعه مدیریت کارآفرینی 9 تهران
محمد جواد محمد زاده 1142 مجموعه مدیریت بازرگانی 10 آمل
نیما نعمتیان 1142 مجموعه مدیریت مدیریت مالی 10 تهران
محمدجواد محمدزاده 1142 مجموعه مدیریت مدیریت بازرگانی 10 آمل
پری ناز بخشایش 1142 مجموعه مدیریت مدیریت مالی 12 تهران
محمد جندقی 1142 مجموعه مدیریت دولتی 15 زنجان
محمد جندقی 1142 مجموعه مدیریت مدیریت دولتی 15 زنجان
سیدمهدی سید علی خانی 1142 مجموعه مدیریت 21- کارآفرینی23- مدیریت فناوری اطلاعات 24- مدیریت منابع انسانی17-مدیریت بازرگانی 17 تهران
فائزه اجودانی 1142 مجموعه مدیریت 17- صنعتی19- تکنولوژی27-حمل و نقل دریایی 17 شاهرود
نازنین اسکندربیاتی 1142 مجموعه مدیریت 19- مدیریت صنعتی 26- مدیریت تکنولوژی 19 تهران
حسین محمدی 1142 مجموعه مدیریت مدیریت مالی 21 تهران
محمد جعفری 1142 مجموعه مدیریت 23- بازرگانی 24- مدیریت فناوری اطلاعات 27- منابع انسانی 31- مدیریت تکنولوژی 23 تهران
علیرضا محمدی فرد 1142 مجموعه مدیریت دولتی 25 تهران
علی نوروزی 1142 مجموعه مدیریت 27- صنعتی31- حمل و نقل دریایی 27 تهران
مصطفی قمشی 1142 مجموعه مدیریت کارآفرینی 29 تهران
احسان زائری 1142 مجموعه مدیریت کارآفرینی 31 شیراز
پوریا آرین فر 1142 مجموعه مدیریت بازرگانی 31 تهران
سجاد اسکندری 1142 مجموعه مدیریت مدیریت دولتی 31 تهران
مهناز گمار 1142 مجموعه مدیریت مدیریت مالی 33 تهران
احترام راعی 1142 مجموعه مدیریت کارآفرینی 35 آمل
مجتبی آرزومندی 1142 مجموعه مدیریت مدیریت بازرگانی 35 قم
فاطمه احمدوند 1142 مجموعه مدیریت مدیریت مالی 35 تهران
امیر قادری یزدی 1142 مجموعه مدیریت بازرگانی دریایی 38 تهران
رضا ادیبی 1142 مجموعه مدیریت مدیریت مالی 41 تهران
پیام رحیمی 1142 مجموعه مدیریت منابع انسانی 45 تهران
سعید فلاح 1142 مجموعه مدیریت مدیریت مالی 46 تهران
محمدرضا ارغوان 1142 مجموعه مدیریت مدیریت دولتی 46 لار
ايمان پناه علي 1142 مجموعه مدیریت بازرگاني 47 يزد
شهاب عطابخش 1142 مجموعه مدیریت بازرگانی 48 اصفهان
پدرام ادیب فر 1142 مجموعه مدیریت کارآفرینی 49 تهران
علی آقابابایی 1142 مجموعه مدیریت مدیریت مالی 49 شهرکرد
میلاد خسروی 1142 مجموعه مدیریت بازرگانی 49 تهران
مریم سردارزهی 1142 مجموعه مدیریت مدیریت صنعتی 50 تهران
فاطمه نامی 1142 مجموعه مدیریت کارآفرینی 53 تهران
امین محمد ابراهیم 1142 مجموعه مدیریت کارآفرینی 55 تهران
مهراد دقیقی 1142 مجموعه مدیریت مدیریت منابع انسانی 55 تهران
مائده محمدی 1142 مجموعه مدیریت مدیریت مالی 56 گرگان
سید امیرحسین شهرآئینی 1142 مجموعه مدیریت مدیریت دولتی 58 تهران
یزدان عزیزی 1142 مجموعه مدیریت مدیریت دولتی 60 تهران
محمد اکبری 1142 مجموعه مدیریت مدیریت بازرگانی 61 قم
امیرعباس آذرحزین 1142 مجموعه مدیریت مدیریت تکنولوژی 62 تهران
فائزه هراتی نیک 1142 مجموعه مدیریت مدیریت صنعتی 67 تهران
علیرضا هادیان 1142 مجموعه مدیریت مدیریت مالی 70 تهران
کیمیا نظری 1142 مجموعه مدیریت مدیریت منابع انسانی 70 کرج
فاطمه هادی زاده 1142 مجموعه مدیریت مدیریت بازرگانی 80 طبس
امیرمحمد جابریان 1142 مجموعه مدیریت بازرگانی 83 تهران
احمد رشیدی ملکی 1142 مجموعه مدیریت مدیریت مالی 87 تبریز
مهسا کریمیان 1142 مجموعه مدیریت مدیریت دولتی 88 خمینی شهر
فائزه کاظمی 1142 مجموعه مدیریت مدیریت حمل و نقل دریایی 92 تهران
فروغ فرهادی 1142 مجموعه مدیریت مدیریت منابع انسانی 95 اهواز
میلاد گوهری درخشنده 1142 مجموعه مدیریت بازرگانی 97 همدان
فهیمه بیدقی 1142 مجموعه مدیریت مدیریت مالی 97 اصفهان
حسام ربانی 1142 مجموعه مدیریت مدیریت مالی 98 قائمشهر
زهرا زارعی 1142 مجموعه مدیریت مدیریت دولتی 99 جهرم
مهندسی مواد و نانو مواد (1272 و 1273)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
سعید رسولی 1272 مجموعه مهندسی مواد و متالورژی 1- سرامیک 2- استخراج فلزات 3- جوشکاری 5- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 6- مهندسی پزشکی 1 تهران
امیر سعادتی 1272 مجموعه مهندسی مواد و متالورژی 1- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی1- جوشکاری1- استخراج فلزات 1- مهندسی پزشکی 3- سرامیک 1 تهران
سعید بیات 1273 نانو فناوری - نانو مواد 1 کرج
سینا احدی 1272 مهندسی مواد و متالوژی 2- جوشکاری 2- مواد مرکب 2- سرامیک 5-استخراج فلزات 6- شناسایی و انتخاب مواد 7- مهندسی پزشکی 2 تهران
علی جلیلی 1272 مهندسی مواد و متالوژی 2- شناسایی و انتخاب مواد 3- مهندسی پزشکی 3- استخراج فلزات 8- سرامیک 8- جوشکاری 2 تهران
امیر حسین اکبری کچی 1273 نانو فناوری - نانو مواد 4 تهران
سمیه علی کرمی 1272 مهندسی مواد و متالوژی 10-شناسایی و انتخاب مواد 12- مهندسی پزشکی 13-استخراج فلزات 10 تهران
فرزاد نوبخت فرین 1272 مهندسی مواد و متالوژی 13-جوشکاری 14- سرامیک 15- استخراج فلزات17- شناسایی و انتخاب مواد 13 تهران
سجاد صدوقی 1273 نانو فناوری - نانو مواد 13 تهران
اشکان صالحی 1272 مجموعه مهندسی مواد و متالورژی استخراج فلزات 14،شناسایی15 ،جوشکاری17،مهندسی پرشکی20 ، سرامیک 22 14 تهران
سعید اورنگی 1273 نانو فناوری - نانو مواد 16 تبریز
علیرضا آزاد 1272 مجموعه مهندسی مواد و متالوژی 16جوشکاری - 21سرامیک - 32استخراج فلزات - 34شناسایی و انتخاب مواد مهندسی - 43مهندسی پزشکی 16 تهران
ابوالفضل زارعی 1272 مجموعه مهندسی مواد و متالورژی سرامیک20 ،استخراج فلزات 25 ،شناسایی و شکل دادن فلزات 46 ،جوشکاری48 ،مهندسی پزشکی 56 20 تهران
داود خرم پور 1273 نانو فناوری - نانو مواد 21 تبریز
جواد چرخچیان 1272 مجموعه مهندسی مواد و متالورژی جوشکاری 23 قزوین
علیرضا آزاد 1273 نانو فناوری - نانو مواد 24 تهران
سجاد صدوقی 1272 مهندسی مواد و متالوژی استخراج فلزات 28 تهران
محمد بیات 1272 مجموعه مهندسی مواد و متالورژی سرامیک 31 کرج
شقایق خاشعی 1273 نانو فناوری - نانو مواد 43 تبریز
محمد نجابت قمصری 1272 مجموعه مهندسی مواد و متالورژی سرامیک 44 کرج
رضا کیانی 1272 مجموعه مهندسی مواد و متالورژی جوشکاری- مواد مرکب 70 شیراز
اوستا شکریان 1272 مجموعه مهندسی مواد و متالورژی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی- شکل دادن فلزات- ریخته گری 77 قزوین
شیما موذنی 1272 مجموعه مهندسی مواد و متالورژی سرامیک 83 خمین
کیمیا آل وردی 1272 مجموعه مهندسی مواد و متالورژی جوشکاری- مواد مرکب 84 گرگان
امیر حسین اکبری کچی 1272 مجموعه مهندسی مواد و متالورژی سرامیک 89 تهران
شهرزاد رفوئی 1272 مجموعه مهندسی مواد و متالورژی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 94 همدان
مجموعه زبان انگلیسی (1121)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
بهروز جانی زاده 1121 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان 1 تهران
حسن پوردربندی 1121 مجموعه زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی 1 تهران
سیده سهیلا ارشادی 1121 مجموعه زبان انگلیسی مترجمی 2 تهران
پریسا گل محمدی 1121 مجموعه زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی 2 تهران
زینب علی پور 1121 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان 3 بابل
نوشین دخت محسنی 1121 مجموعه زبان انگلیسی مترجمی 4 بندرعباس
فرنوش قدیمی 1121 مجموعه زبان انگلیسی مترجمی 6 تهران
نگین تازنگ 1121 مجموعه زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی 7 ایلام
مریم نیستانی 1121 مجموعه زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی 8 بجنورد
سارا سعادت آصفه 1121 مجموعه زبان انگلیسی مترجمی 8 قم
محمدمهدی رحیم بخش 1121 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان 10 همدان
میدیا محمدی 1121 مجموعه زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی 10 تهران
زهرا نجفی 1121 مجموعه زبان انگلیسی مترجمی 10 اراک
عهدیه تهمتنی ترکمانی 1121 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 15 تهران
غزاله فاتحی 1121 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان 16 اصفهان
منيره کرمي ملائي 1121 مجموعه زبان انگلیسی مترجمي زبان 17 مشهد
سمانه زندی اتشبار 1121 مجموعه زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی 20 اصفهان
فاطمه شریفیان 1121 مجموعه زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی 23 بابل
عارف کریمی 1121 مجموعه زبان انگلیسی مترجمی زبان انگلیسی 23 تهران
الهام نجف پور 1121 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 25 محمدیه
مریم صفایی 1121 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 28 گرگان
طیبه ایزدی 1121 مجموعه زبان انگلیسی مترجمی 30 تهران
کوثر درخشان 1121 مجموعه زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی 31 ساری
بهاره نوری صفت 1121 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان 42 کرج
زهرا شعبانی 1121 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 43 ساری
مهتاب نامور 1121 مجموعه زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی 51 بجنورد
مهدي ميرجليلي 1121 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگليسي 52 يزد
پویا اقویردی زاده ۱۱۲۱ مجموعه زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی 56 تبریز
سیدمحمدرضا مروستی زاده 1121 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان 56 کنگاور
مهدی تیما 1121 مجموعه زبان انگلیسی مترجمی 60 کنگاور
نجمه شایان 1121 مجموعه زبان انگلیسی مترجمی 65 شیراز
مهران بهمن 1121 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان 72 بجنورد
فاطمه اعلمي 1121 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان 80 مشهد
علوم تربیتی (1117) و مشاوره (1143)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
مرضیه حاجی زاده 1117 مجموعه علوم تربیتی 1- مدیریت آموزشی1- آموزش و بهسازی1- مدیریت و برنامه ریزی 3- آموزش و پرورش7- برنامه ریزی درسی7- آموزش بزرگسالان 1 شیراز
وحیده لطفی فرخد 1117 مجموعه علوم تربیتی 1- برنامه ریزی درسی 6- آموزش بزرگسالان  7- مدیریت و برنامه ریزی 1 مشهد
مهسا خرم 1117 مجموعه علوم تربیتی 1- آموزش و پرورش5- آموزش و بهسازی8-مدیریت آموزشی 10- برنامه ریزی درسی 1 شیراز
زهرا یزدانی 1117 مجموعه علوم تربیتی 1- تکنولوژی آموزشی 1- آموزش بزرگسالان 1 گنبد
سارا شهابی 1117 مجموعه علوم تربیتی 2- مدیریت و برنامه ریزی 3- برنامه ریزی درسی 5-آموزش و پرورش 6- آموزش و بهسازی 5- تحقیقات آموزشی 2 همدان
سحر تقی پور 1117 مجموعه علوم تربیتی 2- برنامه ریزی درسی 10- آموزش بزرگسالان 2 بابل
اعظم شیرین کار 1117 مجموعه علوم تربیتی 2- تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش7- تحقیقات آموزشی 2 کرمان
سحر قاضی 1117 مجموعه علوم تربیتی 2- آموزش بزرگسالان  2- تکنولوژی آموزشی 2 تهران
لیلا حسینخانی 1143 مشاوره 2 اراک
سمیرا زمانی 1117 مجموعه علوم تربیتی 3- آموزش و بهسازی3- مدیریت آموزشی 3 شیراز
مهتا حافظ الفرقان 1117 مجموعه علوم تربیتی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 3،تحقیقات آموزشی17،علوم تربیتی32، برنامه ریزی درسی43،آموزش بزرگسالان52. 3 اصفهان
اسرا میاحی 1117 مجموعه علوم تربیتی تحقیقات آموزشی 4 اهواز
طاهره جمالی 1117 مجموعه علوم تربیتی برنامه ریزی درسی 5 شیروان
اعظم کاظمی 1117 مجموعه علوم تربیتی 5- مدیریت آموزشی 7- آموزش و بهسازی 5 تهران
مهتاب خراطزاده 1143 مشاوره 5 تهران
محمد جهانی 1117 مجموعه علوم تربیتی 9- مدیریت و برنامه ریزی 7- مدیریت آموزشی 7 قم
صدیقه کریمی فرد 1117 مجموعه علوم تربیتی 7- تعلیم و تربیت اسلامی  10- تحقیقات آموزشی 7 تهران
زهره نظری مقدم 1117 مجموعه علوم تربیتی آموزش و پرورش 8 تهران
معصومه افلاطونی 1143 مشاوره 8 قزوین
سعید رضایی 1117 مجموعه علوم تربیتی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 9 تهران
مریم کرمی 1143 مشاوره 9 اراک
محمدحسین آهکی 1143 مشاوره 10 تهران
زهرا حسینی اقدم 1117 مجموعه علوم تربیتی 1- برنامه ریزی درسی25- مدیریت آموزشی 26-آموزش و بهسازی 11 مرند
سجاد گلبرگ 1117 مجموعه علوم تربیتی 17- مدیریت آموزشی 20-آموزش و بهسازی 17 قم
فاطمه حاج خدادادی 1143 مشاوره 17 اراک
سینا جانعلی زاده 1143 مشاوره 19 رشت
الهه ورمزیار 1117 مجموعه علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی 19 ، آموزش بزرگسالان 37 19 خوی
فتانه سلیمانی مطلق 1143 مشاوره 21 کوهدشت
سجاد آئین پرست 1143 مشاوره 24 تهران
علیرضا اخوان سیگاری 1143 مشاوره 26 تهران
فاطمه یزدانی 1117 مجموعه علوم تربیتی 31-مدیریت آموزشی 33-آموزش و بهسازی منابع انسانی 31 تهران
علیرضا صالحی 1117 مجموعه علوم تربیتی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 33 ساری
مهدیه فرج زاده 1117 مجموعه علوم تربیتی آموزش و پرورش 37 شیراز
سیده رضوانه ابراهیمی 1117 مجموعه علوم تربیتی برنامه ریزی درسی 38 ساری
ستایش جعفری 1117 مجموعه علوم تربیتی برنامه ریزی درسی 41 قائمشهر
فرزانه جعفری خرقانی 1117 مجموعه علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی 43 کرج
الهام موسوی 1117 مجموعه علوم تربیتی برنامه ریزی درسی 48 بندرعباس
سوگل یزدان خو 1117 مجموعه علوم تربیتی تحقیقات آموزشی 49 تهران
مریم دهقان 1117 مجموعه علوم تربیتی مدیریت آموزشی 49 تهران
صفیه رحمانی 1117 مجموعه علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی 51 ساری
هما ذاکری فر 1143 مشاوره 54 بیرجند
رضا خاکسار 1117 مجموعه علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی 66 تهران
روح الله خادم نيا 1117 مجموعه علوم تربیتی تحقيقات آموزشي 67 يزد
مهدیه محمدی 1117 مجموعه علوم تربیتی برنامه ریزی درسی 71 اراک
زینب احمدی جهان آباد 1117 مجموعه علوم تربیتی مدیریت آموزشی 76 یاسوج
فاطمه خلج 1117 مجموعه علوم تربیتی مدیریت آموزشی 78 قم
پریسا صادقی 1143 مشاوره 89 اصفهان
زهرا سادات فاطمی 1117 مجموعه علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی 95 تهران
مجموعه حقوق (1126)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
کاظم محمدی درح 1126 مجموعه حقوق 1- بین الملل1- تجارت بین الملل1- نفت و گاز1- حقوق شرکتهای تجاری 1 تهران
علی اصغر رجعتی فاروجی 1126 مجموعه حقوق عمومی 1 تهران
فاطمه رحیمی قهرودی 1126 مجموعه حقوق 1- مالکیت فکری1- تجارت الکترونیکی 4- حقوق خصوصی 4- حقوق اقتصادی4- حقوق ثبت اسناد و املاک 1 تهران
مسعود کاظمی ۱۱۲۶ مجموعه حقوق حقوق جزا 1 تبریز
لیلا مرادی 1126 مجموعه حقوق حقوق خانواده 1 اصفهان
پارسا جدیری اسلامی 1126 مجموعه حقوق حقوق تجاری 2 تهران
حامد عالی 1126 مجموعه حقوق عمومی 2 تهران
زهرا نظام آبادی 1126 مجموعه حقوق 2- حقوق محیط زیست 6- عمومی 8- حقوق بشر 2 تهران
امیرحسین جوان مولایی 1126 مجموعه حقوق 2- تجارت بین الملل 4- حقوق شرکت های تجاری 7- مالکیت فکری 2 تهران
شمیم زرآبادی پور 1126 مجموعه حقوق 3- حقوق ارتباطات 7- حقوق بشر 9- حقوق بین الملل 3 قزوین
مسعود محمودی 1126 مجموعه حقوق حقوق خانواده 3 تهران
مجید خلیق 1126 مجموعه حقوق جزا و جرم شناسی 4 میاندوآب
امیرعلی صالحی 1126 مجموعه حقوق عمومی 4 تهران
مهدیس لطفی 1126 مجموعه حقوق 4- مالکیت فکری 4- تجارت بین الملل 4 تهران
علی بحرینی 1126 مجموعه حقوق 5- تجارت بین الملل 8- حقوق محیط زیست 5 تهران
فاطمه گرجی 1126 مجموعه حقوق حقوق تجاری 7 تهران
سینا تجربه کار 1126 مجموعه حقوق 7- حقوق بین الملل 7- حقوق ارتباطات 7 مشهد
محمدمهدی جلادتی 1126 مجموعه حقوق عمومی 7 تهران
سجاد شرق 1126 مجموعه حقوق حقوق مالکیت فکری 8 تالش
سید محسن موسوی فر 1126 مجموعه حقوق جزا و جرم شناسی 9 تهران
ریحانه عرب 1126 مجموعه حقوق حقوق تجاری 9 تهران
مرصاد آذرگون 1126 مجموعه حقوق حقوق محیط زیست 9 تهران
حمیدرضا بهرامگیری 1126 مجموعه حقوق عمومی 9 تهران
حجت اله لشکری 1126 مجموعه حقوق حقوق عمومی 10 قم
رضا فدوی 1126 مجموعه حقوق حقوق شرکت های تجاری - حقوق تجاری اقتصادی 11 تهران
رضا قلندری 1126 مجموعه حقوق تجارت بین الملل 12 تهران
الهام برزگر نودهی 1126 مجموعه حقوق تجارت بین الملل 13 محمدیه
سید حمید موسوی 1126 مجموعه حقوق حقوق عمومی 15 شهرضا
محمد تقوی 1126 مجموعه حقوق تجارت بین الملل 15 ساری
فیاض زارع زاده 1126 مجموعه حقوق حقوق تجاری اقتصادی-حقوق شرکت های تجاری 15 قم
فریبا تیموری 1126 مجموعه حقوق 17- حقوق تجاری اقتصادی17- حقوق شرکت های تجاری 31- حقوق تجارت بین الملل 17 کرج
مهدیه خندان 1126 مجموعه حقوق تجارت بین الملل 18 قم
زهرا رنجبر 1126 مجموعه حقوق حقوق خصوصی 18 بابل
شهرام معینی 1126 مجموعه حقوق تجارت بین الملل 19 شیراز
محمد دهنوی 1126 مجموعه حقوق حقوق بین الملل 20 تهران
سیمین میرابراهیمی 1126 مجموعه حقوق حقوق بشر 22 تهران
ارسلان قاسمی 1126 مجموعه حقوق جزا و جرم شناسی 22 شوشتر
عارف جعفرپور 1126 مجموعه حقوق جزا و جرم شناسی 26 قم
ميلاد جلاليان ابراهيمي 1126 مجموعه حقوق حقوق تجارت بين الملل- حقوق نفت و گاز 27 مشهد
مهدي عارف نيا 1126 مجموعه حقوق عمومی 28 يزد
نیلوفر منصوری 1126 مجموعه حقوق حقوق خانواده 31 تهران
فاطمه توکلی 1126 مجموعه حقوق حقوق عمومی 33 بیرجند
فاطمه حسینعلی فردی 1126 مجموعه حقوق حقوق جزا ، حقوق کیفری اطفال ، مدیریت ثبت اسناد و املاک 34 تهران
محسن محتشمی 1126 مجموعه حقوق حقوق خصوصی 35 ایلام
مروارید اسلامی 1126 مجموعه حقوق تجارت بین الملل- نفت و گاز 35 قائمشهر
سید محمد مهریانپور 1126 مجموعه حقوق عمومی 37 قم
فاطمه سادات دهناد 1126 مجموعه حقوق حقوق عمومی-حقوق دادرسی اداری 40 قم
پریسا صاحب 1126 مجموعه حقوق حقوق محیط زیست 42 قم
امیر علی نژاد 1126 مجموعه حقوق حقوق تجارت بین الملل-حقوق نفت و گاز 43 گرگان
مجید داودی 1126 مجموعه حقوق عمومی 43 شهرکرد
مانا قلایی 1126 مجموعه حقوق جزاو جرم شناسی 44 کوهدشت
زهرا میرسمیعی 1126 مجموعه حقوق بین الملل 46 قم
حسن آذری 1126 مجموعه حقوق حقوق خصوصی 47 شاهرود
علی کریمی 1126 مجموعه حقوق حقوق بشر 51 سلماس
سید مرتضی باقری 1126 مجموعه حقوق مالکیت فکری-تجارت الکترونیکی 54 ساری
زهرا عزیزی 1126 مجموعه حقوق تجارت بین الملل 57 کرج
هانیه حجازی 1126 مجموعه حقوق ارتباطات 57 تهران
ذاکره حکیمی 1126 مجموعه حقوق حقوق خانواده 62 قم
سیده نفیسه کاظمی 1126 مجموعه حقوق حقوق عمومی 63 ابهر
زهرا محمد علیپور 1126 مجموعه حقوق 64حقوق خصوصی - 94حقوق مالکیت فکری - 94حقوق تجارت الکترونیکی 64 صومعه سرا
فريده خجسته 1126 مجموعه حقوق حقوق بین الملل 70 مشهد
زهرا بادرام 1126 مجموعه حقوق حقوق بین الملل 71 شیراز
حسين ميرانصاري 1126 مجموعه حقوق جزا و جرم شناسي 75 مشهد
فاطمه فانی 1126 مجموعه حقوق حقوق خصوصی 80 اصفهان
فاطمه چاجی 1126 مجموعه حقوق حقوق خانواده 81 بیرجند
امیرحسین عابدی 1126 مجموعه حقوق جزا و جرم شناسی 81 تهران
ابراهیم صباغی 1126 مجموعه حقوق حقوق عمومی-حقوق دادرسی اداری 82 شهرکرد
رضوانه جلالی 1126 مجموعه حقوق حقوق عمومی 83 گرگان
ریحانه سادات طباطبائی نژاد 1126 مجموعه حقوق مالکیت فکری-تجارت الکترونیکی 86 قم
مجموعه روانشناسی (1133)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
ميترا شهرآئيني 1133 مجموعه روانشناسي روانشناسي تربيتي 1 مشهد
فائزه قدمی 1133 مجموعه روانشناسي 1- بالینی1- عمومی 4- آموزش کودکان استثنایی7- روانسنجی 1 تهران
لیلا سبحانی 1133 مجموعه روانشناسي سنجش و اندازه گیری 2 کرج
آذین فرجی 1133 مجموعه روانشناسي آموزش کودکان استثنائی 2 تهران
لیلا سبحانی 1133 مجموعه روانشناسي 2- سنجش و اندازه گیری 23- آموزش کودکان استثنائی 2 کرج
زهرا فرازمند 1133 مجموعه روانشناسي تربیتی 4 اراک
طهورا صادقلو 1133 مجموعه روانشناسي سنجش و اندازه گیری 4 بابل
فاطمه سمیعی 1133 مجموعه روانشناسي 4- عمومی 6- آموزش کودکان استثنائی9- تربیتی 4 تهران
سید سعید نعیمی تاجدار 1133 مجموعه روانشناسي بالینی 4 مشهد
کاملیا رفاع 1133 مجموعه روانشناسي تربیتی 4 تهران
ابوالفضل شاهین 1133 مجموعه روانشناسي صنعتی و سازمانی 5 تهران
الهه مولایی 1133 مجموعه روانشناسي بالینی 6 تهران
ریحانه نقی زاده 1133 مجموعه روانشناسي تربیتی 7 تهران
زهرا گلمکانی 1133 مجموعه روانشناسي تربیتی 8 تهران
امیرراد برزوی مقدم 1133 مجموعه روانشناسی روانشناسی عمومی- روانشناسی اسلامی 8 تهران
مصطفی امینی 1133 مجموعه روانشناسي بالینی 10 قم
زهرا برومند 1133 مجموعه روانشناسي تربیتی 11 تهران
آرش حسنی 1133 مجموعه روانشناسي عمومی 11 تهران
آرش احسنی 1133 مجموعه روانشناسي 1-عمومی 19- بالینی 11 همدان
کیانا نازیاب 1133 مجموعه روانشناسي تربیتی 13 کرج
محمد جواد کمالی 1133 مجموعه روانشناسي صنعتی و سازمانی 13 تهران
سعید حسنی 1133 مجموعه روانشناسي روانشناسی صنعتی و سازمانی 16 شاهرود
پوریا شریفی 1133 مجموعه روانشناسي تربیتی 16 تهران
محمد عباسي فر 1133 مجموعه روانشناسي تربیتی 17 مشهد
فریبا حسینا 1133 مجموعه روانشناسي روانشناسی تربیتی 19 تهران
مسعود علیرضایی 1133 مجموعه روانشناسي صنعتی و سازمانی 20 اصفهان
کیمیا خوشرو 1133 مجموعه روانشناسي بالینی 21 تهران
صادق آروین 1133 مجموعه روانشناسي روانشناسی صنعتی و سازمانی 23 یاسوج
مرجان دست انبویه 1133 مجموعه روانشناسي عمومی 23 تهران
صدف شیوائی کاریز 1133 مجموعه روانشناسي بالینی 29 تهران
زهرا بخشی پور 1133 مجموعه روانشناسي عمومی 30 قم
شفق زینلی 1133 مجموعه روانشناسی روانشناسی صنعتی و سازمانی 32 تهران
مهسا رحمتی ماسوله 1133 مجموعه روانشناسی تربیتی 39 تهران
پوریا مقیمی 1133 مجموعه روانشناسي عمومی 35 شاهین شهر
فاطمه سادات احمدی 1133 مجموعه روانشناسي صنعتی و سازمانی 37 اصفهان
ندا گوهری درخشنده 1133 مجموعه روانشناسي عمومی 37 همدان
مهشید زمانی 1133 مجموعه روانشناسي روانشناسی بالینی-روانشناسی بالینی کودک و نوجوان 38 اصفهان
مهشید زمانی 1133 مجموعه روانشناسی 38بالینی - 42روانشناسی عمومی- 73روانشناسی و آموزش کودکان استثایی- 85روانسنجی 38 اصفهان
فاطمه شعبان زاده 1133 مجموعه روانشناسي بالینی 44 رشت
داریوش گودرزی 1133 مجموعه روانشناسي صنعتی و سازمانی 48 کرج
محمد بني اقبال 1133 مجموعه روانشناسي روانسنجی 50 مشهد
هانیه اصغری 1133 مجموعه روانشناسي تربیتی 54 تبریز
سمیرا انصاری فرد 1133 مجموعه روانشناسي روانشناسی عمومی 55 یاسوج
سمانه اجورلو 1133 مجموعه روانشناسي آموزش کودکان استثنائی 58 کرج
ریحانه پور مرادی 1133 مجموعه روانشناسي روانشناسی تربیتی 59 چالوس
فاطمه دری 1133 مجموعه روانشناسي آموزش کودکان استثنائی 61 تهران
مینا شرافتی 1133 مجموعه روانشناسی بالینی 61 تهران
عاطفه خدارحمی 1133 مجموعه روانشناسي عمومی 62 خمینی شهر
سیمین نجاری 1133 مجموعه روانشناسي بالینی 63 خرم آباد
مینا خسروی 1133 مجموعه روانشناسي صنعتی و سازمانی 63 کرج
اسیه محمدی مجموعه روانشناسي عمومی 65 اصفهان
مرتضی قاسمی 1133 مجموعه روانشناسي تربیتی 65 قائمشهر
فاطمه حمزه پور 1133 مجموعه روانشناسي بالینی 66 تبریز
میثم اصفیازارع 1133 مجموعه روانشناسي تربیتی 68 همدان
فائزه امامی 1133 مجموعه روانشناسی بالینی 68 تهران
بهاره شاه محمدی 1133 مجموعه روانشناسی بالینی 72 تهران
مهنا درفشی 1133 مجموعه روانشناسي صنعتی و سازمانی 74 خرم آباد
زینب غفاری 1133 مجموعه روانشناسي تربیتی 79 کازرون
رضا عارفی پور 1134 مجموعه روانشناسي روانشناسی عمومی- روانشناسی اسلامی 79 اصفهان
فخری سادات حسینی صالحی 1133 مجموعه روانشناسي تربیتی 88 قم
پروانه امیرکمالی 1133 مجموعه روانشناسی عمومی 91 تهران
سیده فاطمه فرزان 1133 مجموعه روانشناسي عمومی 99 قزوین
پریسا بابالو 1133 مجموعه روانشناسي بالینی 100 کرج
مجموعه علوم اقتصادی (1105)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
رضا بیدهندی 1105 مجموعه علوم اقتصادی 3 تهران
امیرحسین وزیری 1105 مجموعه علوم اقتصادی 5 تهران
سید مرتضی اقاجان زاده 1105 مجموعه علوم اقتصادی 7 بابل
عمران بیگدلی آذری 1105 مجموعه علوم اقتصادی 8 تهران
مهدی شیخ زین الدین 1105 مجموعه علوم اقتصادی 9 تهران
علی کریمی 1105 مجموعه علوم اقتصادی 20 تهران
سید جلال هاشمی نسب 1105 مجموعه علوم اقتصادی 21 تهران
امیرفرهنگ ملکیان 1105 مجموعه علوم اقتصادی 25 تهران
سینا جهانشاهی 1105 مجموعه علوم اقتصادی 27 تهران
محمدحسام احمدیان 1105 مجموعه علوم اقتصادی 30 تهران
سیدجواد کاشی زاده 1105 مجموعه علوم اقتصادی 11 تهران
علی نقی زاده 1105 مجموعه علوم اقتصادی 18 تهران
سینا جهانشاهی 1105 مجموعه علوم اقتصادی 27 تهران
ونداد فیض محمدی 1105 مجموعه علوم اقتصادی 31 تهران
سیده کوثر حسینی 1105 مجموعه علوم اقتصادی 35 تهران
حسین نادریان 1105 مجموعه علوم اقتصادی 36 تهران
فرزانه بابایی 1105 مجموعه علوم اقتصادی 44 تبریز
احمد محمدزاده 1105 مجموعه علوم اقتصادی 57 تهران
مهدی دادخواه تهرانی 1105 مجموعه علوم اقتصادی 59 تهران
پرستو یوسفی 1105 مجموعه علوم اقتصادی 63 قروه
شقایق مهری 1105 مجموعه علوم اقتصادی 67 تهران
فاطمه مظاهری 1105 مجموعه علوم اقتصادی 70 اصفهان
سامان سعیدی 1105 مجموعه علوم اقتصادی 78 قروه
مریم رضایی 1105 مجموعه علوم اقتصادی 80 اصفهان
پدرام محمد حسن 1105 مجموعه علوم اقتصادی 84 تهران
سعیده ملکان 1105 مجموعه علوم اقتصادی 89 تهران
مهدی محمدی 1105 مجموعه علوم اقتصادی 95 قم
مهندسی معدن (1268)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
محسن عالی داریان 1268 مهندسی معدن مکانیک سنگ 1 تهران
سید فریدالدین رفیعی 1268 مهندسی معدن معدن و محیط زیست 1 تهران
فرزاد فحول 1268 مهندسي معدن مکانیک سنگ 3 مشهد
مهران جلیلیان 1268 مهندسي معدن مکانیک سنگ 4 اصفهان
امیرحسین امینی 1268 مهندسی معدن مکانیک سنگ 7 قم
محمد رضا فرجی تیله نوئی 1268 مهندسی معدن مکانیک سنگ 8 بهشهر
سجاد ذولقدری حصاری 1268 مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی 14 زنجان
ابراهیم کشاورز 1268 مهندسی معدن مکانیک سنگ 27 شاهرود
شهاب میرزایی 1268 مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی 29 زنجان
علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
پیمان عیسی زاده مقدم 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 1- روابط بین الملل 1- دیپلماسی و سازمانهای بین المللی 1 اردبیل
امیررضا مقومی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل مطالعات منطقه ای 4 کرج
بهناز موسی نژاد 1130 مجموعه علوم سیاسی 5روابط بین الملل - 9دیپلماسی و سازمانهای بین المللی - 23اندیشه سیاسی در اسلام - 33مطالعات منطقه ای 5 تهران
سيدمحمد موسوي 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 20اندیشه سیاسی در اسلام11-علوم سیاسی 11 مشهد
کامبیز پارسه 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل روابط بین الملل 14 اسلام آبادغرب
علی بازدار 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل دیپلماسی و سازمان های بین المللی 20 ملایر
رضا احدي شهري 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل دیپلماسی و سازمان های بین المللی 22 مشهد
فردین کریمی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل علوم سیاسی 22 کازرون
سید مسعود احمدی طارمی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 23- روابط بین الملل 28- دیپلماسی و سازمان های بین المللی 23 قزوین
سميرا حديد 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل اندیشه سیاسی در اسلام 24 مشهد
علی اصغر خلیل پور 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل دیپلماسی و سازمان های بین المللی 36 بابل
علیرضا صادقی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل علوم سیاسی 40 لاهیجان
امین جهاندیده 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل روابط بین الملل 53 شیراز
محمدصابر فخار 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل اندیشه سیاسی در اسلام 63 مشهد
المیرا حاج محمدی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل دیپلماسی 66 کرج
کامیار هاتف ۱۱۳۰ مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل دیپلماسی 70 تبریز
احمد بهادر پور 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل روابط بین الملل 72 کرمانشاه
مجموعه زبان و ادبیات فارسی (1101)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
مهناز مهریاب 1101 زبان و ادبیات فارسی ادبیات پایداری 10 تهران
سمانه احمدوند 1101 زبان و ادبیات فارسی 20- ادبیات پایداری 23- ادبیات تطبیقی 28- ادبیات کودک و نوجوان 20 کرج
آرش عینی 1101 زبان و ادبیات فارسی ادبیات تطبیقی- ادبیات معاصر- ادبیات عامه 25 تهران
سیده زهرا رسولی 1101 زبان و ادبیات فارسی ادبیات تطبیقی-ادبیات عامه-ادبیات معاصر-آموزش زبان فارسی 31 قم
امین سلیم بیاتی 1101 زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی 43 همدان
عاطفه ابراهیمی 1101 زبان و ادبیات فارسی ادبیات تطبیقی-آموزش زبان فارسی-ادبیات معاصر 44 تهران
مهدیه مرادبکلو 1101 زبان و ادبیات فارسی ادبیات تطبیقی-آموزش زبان فارسی-ادبیات معاصر 61 قم
هدیه حکیم سیما 1101 زبان و ادبیات فارسی ادبیات تطبیقی-آموزش زبان فارسی-ادبیات معاصر 73 تهران
مجموعه علوم جغرافیایی (1102) و مجموعه ژئو فیزیک و هواشناسی (1202)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
حسن نورعلی 1102 مجموعه علوم جغرافیایی جغرافیای سیاسی 1 تهران
محمد رضا جانقربان 1102 مجموعه علوم جغرافیایی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری- طبیعت گردی 13 اصفهان
میلاد امیری 1102 مجموعه علوم جغرافیایی جغرافیای سیاسی 28 زاهدان
نفیسه ولیخانی 1102 مجموعه علوم جغرافیایی برنامه ریزی آمایش سرزمین 31 زنجان
الهام کیوانی 1202 مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی ژئوفیزیک 34 شهرکرد
سید کمال آفند 1102 مجموعه علوم جغرافیایی ژئومورفولوژی 41 تهران
اصغر صفر علیزاده 1102 مجموعه علوم جغرافیایی جغرافیا سیاسی 43 چالوس
غزاله نظر 1102 مجموعه علوم جغرافیایی آب و هواشناسی 44 کرج
محمد عیوضی 1102 مجموعه علوم جغرافیایی جغرافیا و برنامه ریزی شهری 56 زنجان
مجید پناهی مهربان 1102 مجموعه علوم جغرافیایی جغرافیای سیاسی 89 تبریز
ثریا کاظمی مبین 1202 مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی هواشناسی 99 کنگاور
علوم ورزشی- تربیت بدنی (1106)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
محمد الغوثی 1106 مجموعه علوم ورزشی 1- رفتار حرکتی 2- بیومکانیک ورزشی2- آسیب شناسی ورزشی 3- مدیریت ورزشی 1 بندرانزلی
رضا رضایی 1106 مجموعه علوم ورزشی 4- رفتار حرکتی5- مدیریت ورزشی 4 کازرون
علیرضا رضایی زنگنه 1106 مجموعه علوم ورزشی بیومکانیک ورزشی 4 تهران
یوسف شرفیان 1106 مجموعه علوم ورزشی 7- آسیب شناسی ورزشی 10- مدیریت ورزشی 7 کوهدشت
علی ابوالحسینی 1106 مجموعه علوم ورزشی مدیریت ورزشی 12 تهران
ربابه شهبازی 1106 مجموعه علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی 13 کرج
مهدی پورحسین 1106 مجموعه علوم ورزشی مدیریت ورزشی 21 ساری
علی صیدی 1106 مجموعه علوم ورزشی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 26 ، بیومکانیک ورزشی 53 ،رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی 83، فیزیولوژی ورزشی 87 ، مدیریت ورزشی 90 26 کرمانشاه
محمد ارزم 1106 مجموعه علوم ورزشی بیومکانیک ورزشی 34 قائمشهر
شاهین وثوقی شهواری 1106 مجموعه علوم ورزشی مدیریت ورزشی42 ، رفتارحرکتی43 42 تهران
الهه سادات موسوی 1106 مجموعه علوم ورزشی 23فیزیولوژی ورزشی - 25مدیریت ورزشی - 38 بیومکانیک ورزشی - 46رفتار حرکتی 23 تهران
مسعود خسروی 1106 مجموعه علوم ورزشی آسیب شناسی ورزشی 48 کوهدشت
سعید رفسنجانی 1106 مجموعه علوم ورزشی بیومکانیک ورزشی 50 قم
مهدی سلطانی 1106 مجموعه علوم ورزشی آسیب شناسی ورزشی- مدیریت ورزشی 61 قم
محدثه ایثار منش 1106 مجموعه علوم ورزشی رفتار حرکتی 64 شیروان
الهام خداداده 1106 مجموعه علوم ورزشی رفتار حرکتی 89 تبریز
سیدسینا موسوی 1106 مجموعه علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی 93 ساری
طاهره سهرابی 1106 مجموعه علوم ورزشی بیومکانیک ورزشی 97 همدان
تاریخ (1107) و ایران شناسی (1127)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
محمد ولی زاده 1107 تاریخ 2- تاریخ ایران باستان 2- تاریخ ایران اسلامی 2- تاریخ انقلاب اسلامی 2- تاریخ اسلام 2- تاریخ تشیع2- مطالعات خلیج فارس 2- تاریخ عمومی جهان 2 زنجان
رضا زرین کمر 1127 ایران شناسی 2- ایران شناسی عمومی 2- ایران شناسی تاریخ 2 تهران
رضا زرین کمر 1107 تاریخ 3- تاریخ انقلاب اسلامی 3-تاریخ ایران اسلامی 4- تاریخ اسلام 4- تاریخ تشیع 5- تاریخ ایران باستان 7- تاریخ عمومی جهان 3 تهران
علی باباتباراکتیج 1107 تاریخ تاریخ ایران اسلامی- تاریخ انقلاب اسلامی 12 بابل
سید محمد جواد رضوی قزوینی 1107 تاریخ 22- تاریخ اسلام 22- تاریخ تشیع22- مطالعات خلیج فارس17- تاریخ ایران اسلامی 17- تاریخ انقلاب اسلامی 17 قم
محمد محسن پیله سوارچی 1107 تاریخ 19- تاریخ اسلام19-تاریخ تشیع19- مطالعات خلیج فارس 20- تاریخ ایران باستان 19 بهشهر
عطیه ایزدبین 1107 تاریخ 19- آسیب شناسی ورزشی29- بیومکانیک ورزشی30-رفتارحرکتی 19 کرج
نریمان رمضان پور 1107 تاریخ 52- تاریخ ایران باستان 53- تاریخ اسلام 52 رشت
سارا محمدپور شكيبا 1127 ایران شناسی ایران شناسی عمومی-ایران شناسی تاریخ 56 يزد
مجموعه علوم اجتماعی(1108) و مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی (1138)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
فاطمه آقائی رضواني 1108 مجموعه علوم اجتماعي 2- مردم شناسی 10- پژوهش علوم اجتماعی 10- توسعه محلی 10- برنامه ریزی گردشگری 10- دانش اجتماعی مسلمین 2 مشهد
محمد رنجبر عصری 1108 مجموعه علوم اجتماعي 7- برنامه ریزی رفاه اجتماعی7- برنامه ریزی گردشگری 8- توسعه محلی9- جمعیت شناسی 2- جامعه شناسی 2 تبریز
محمد رنجبر عصری 1108 مجموعه علوم اجتماعي 2- جامعه شناسی 2- جامعه شناسی انقلاب اسلامی 2- جامعه شناسی ورزشی 2 تبریز
حمید شاکری 1108 مجموعه علوم اجتماعي جامعه شناسی-جامعه شناسی انقلاب اسلامی-جامعه شناسی ورزشی 5 همدان
آرش آتش فراز 1108 مجموعه علوم اجتماعي مردم شناسی 5 تهران
فرشید بهادر 1108 مجموعه علوم اجتماعي جامعه شناسی- جامعه شناسی انقلاب اسلامی- جامعه شناسی ورزشی 13 یاسوج
مهدی جنگی 1108 مجموعه علوم اجتماعي مطالعات فرهنگی- مدیریت راهبردی فرهنگ 13 تبریز
مهتاب نعمتي 1138 مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی مديريت رسانه 15 مشهد
حمید عزیزی 1108 مجموعه علوم اجتماعي جامعه شناسی- جامعه شناسی انقلاب اسلامی- جامعه شناسی ورزشی 17 اسلام آبادغرب
حمیدرضا رهرو 1138 مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی روزنامه نگاری ، دین و رسانه24 ، علوم ارتباطات اجتماعی25 ،مدیریت رسانه67 24 کرمانشاه
ليلي ابراهيمي 1108 مجموعه علوم اجتماعي پژوهش علوم اجتماعی 25 مشهد
نفیسه انصاری دین ۱۱۳۸ مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی علوم ارتباطات اجتماعی-ارتباطات-مطالعات فرهنگی و رسانه 33 تبریز
میثم جهانشاهلو 1108 مجموعه علوم اجتماعي جامعه شناسی-جامعه شناسی انقلاب اسلامی-جامعه شناسی ورزشی 34 کرج
محمد رضا فلاح ایری سلفی ۱۱۳۸ مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی مدیریت رسانه 34 مرند
علی صالحی میشانی 1108 مجموعه علوم اجتماعي جامعه شناسی-جامعه شناسی انقلاب اسلامی-جامعه شناسی ورزشی 51 یاسوج
زاهد ویسی 1108 مجموعه علوم اجتماعي جامعه شناسی- جامعه شناسی انقلاب اسلامی-جامعه شناسی ورزشی 55 جوانرود
سجاد فرهمند پارسا 1108 مجموعه علوم اجتماعي پژوهش علوم اجتماعی 63 گرگان
رحمت اله فراهانی فر 1108 مجموعه علوم اجتماعي جامعه شناسی-جامعه شناسی انقلاب اسلامی-جامعه شناسی ورزشی 75 آمل
فرزانه جهانگیر 1108 مجموعه علوم اجتماعي جامعه شناسی-جامعه شناسی انقلاب اسلامی-جامعه شناسی ورزشی 85 کرج
فریده علی اصغری 1108 مجموعه علوم اجتماعي توسعه محلی 87 تبریز
الناز پاک نیا 1138 مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی روزنامه نگاری 99 آمل
مجموعه الهیات و معارف اسلامی-فقه و حقوق (1112)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
جواد جلیلی 1112 مجموعه الهيات و معارف اسلامي 26 تهران
زهرا نديمي 1112 مجموعه الهيات و معارف اسلامي 83 مشهد
رشته های مهندسی شیمی وبیوتکنولوژی و داروسازی (1257 و 1285)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
محمد کرامی اخوله 1257 مجموعه مهندسی شیمی 1 تبریز
امیرحسین جعفرآبادی 1285 مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی و داروسازی 1- بیوتکنولوژی 6- داروسازی 1 تهران
حمید ارشادیان 1257 مهندسی شیمی 6 تهران
مهدي ترخاني 1257 مجموعه مهندسی شیمی 35 مشهد
کسری دارابی 1285 مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 42داروسازی43-بیوتکنولوژی 42 ایلام
علیرضا مداح زاده ذوقی 1257 مجموعه مهندسی شیمی 68 تبریز
کسری دارابی 1257 مجموعه مهندسی شیمی 70 ایلام
مهندسی هوافضا (1279)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
سید محمدرضا موسوی کانی 1279 مهندسی هوافضا 7 تهران
امیر حسین حقیقت 1279 مهندسی هوافضا 13 تهران
زهرا پورشایق 1279 مهندسی هوافضا 21 شیراز
علیرضا شکرزاده 1279 مهندسی هوافضا 23 تهران
رامین پوره 1279 مهندسی هوافضا 35 کرج
محمد مهدی پورفلاح 1279 مهندسی هوافضا 54 قم
بهزاد قربان زاده ماکویی ۱۲۷۹ مهندسی هوافضا 61 تبریز
علوم زمین (1201) و علوم خاک (1308)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
مریم جمالی دیزجی 1201 علوم زمین آب زمین شناسی 1 ،مهندسی 8 ، تکتونیک 24 ، زیست محیطی25 ، سنجش از دور31 ، نفت 65 ، اقتصادی 74 ، چینه نگاری و دیرینه شناسی 82 ، پترولوژی99 1 تهران
محمود نبي زاده 1308 مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک 2- مدیریت حاصلخیزی 5- مدیریت منابع خاک 2 مشهد
احسان چترایی 1308 مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک 3-مدیریت منابع خاک 4- مدیریت حاصلخیزی 3 اصفهان
ملیحه خدادادی 1201 علوم زمین 3- زمین شناسی زیست محیطی 5- آب زمین شناسی 3 تهران
نسیم اعظم 1308 مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک 7- مدیریت حاصلخیزی 7- مدیریت منابع خاک 7 اصفهان
صبا ظاهری 1201 علوم زمین 12- چینه نگاری 14- رسوب شناسی 15- زمین شناسی نفت 18- زمین ساخت 12 کرمانشاه
طاهره زهدی ۱۲۰۱ علوم زمین زمین شناسی زیست محیطی 28 تبریز
فاطمه زاهد ۱۲۰۱ علوم زمین 34- زمین شیمی43 - زمین شناسی زیست محیطی 46- زمین شناسی نفت 34 تبریز
کیانوش رازقی 1201 علوم زمین زمین شناسی نفت 65 یاسوج
مجموعه شیمی (1203) و مهندسی پلیمر (1255)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
پویان نوابی 1203 مجموعه شیمی 1- شیمی فیزیک 1- شیمی آلی1- شیمی معدنی 1- شیمی تجزیه 1- شیمی دریا 2- شیمی کاربردی 2- نانوشیمی 1 اصفهان
متین عطایی 1203 مجموعه شیمی 3- شیمی فیزیک 3- شیمی تجزی 3- شیمی کاربردی 3- شیمی دریا 3- نانو شیمی 4- شیمی معدنی 3 اصفهان
مهسا دوستی 1203 مجموعه شیمی تجزیه4 ، شیمی فیزیک و کاتالیست و دریا6 ، معدنی و نانوشیمی7 ،کاربردی8 ، آلی13 4 تهران
صبا صیفی کار 1255 مهندسی پلیمر 11- فراورش- 11- نانو فناوری 13- مواد مرکب 11 تهران
محمود یزدیان 1203 مجموعه شیمی 21- شیمی آلی22- شیمی دریا 23- نانوشیمی 25- شیمی فیزیک 25- شیمی معدنی 21 اصفهان
سنا بالی ۱۲۵۵ مهندسی پلیمر 42- نانو فناوری 44-مواد مرکب 42 تبریز
پروین محمدی کیا 1203 مجموعه شیمی شیمی فیزیک 50 اسلام آبادغرب
رضا دهقان پورکلان 1203 مجموعه شیمی 65شیمی فیزیک - 93شیمی آلی-93شیمی پلیمر 65 تهران
رضا سیاهی 1203 مجموعه شیمی شیمی فیزیک 75 تبریز
دانیال توکلی 1203 مجموعه شیمی معدنی 81 تهران
مجموعه فیزیک (1204) و فوتونیک (1205)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
عباس پشتوان 1204 مجموعه فیزیک 2 بوشهر
فرزاد لروند 1205 مجموعه فوتونیک 2فوتونیک - 2الکترواپتیک 2 کرمان
سهیلا اکبری 1205 فوتونیک 4- فوتونیک 6- الکترواپتیک 4 کرج
بهاره خویش خواه 1204 مجموعه فوتونیک فوتونیک 32 تهران
مجموعه ریاضی (1208) و آمار (1207)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
نیما محمدی ۱۲۰۸ مجموعه ریاضی 25- علوم داده 33- رمز و کد 25 تبریز
صابر افخم جاوید ۱۲۰۸ مجموعه ریاضی 30- علوم داده 34- رمز و کد 30 تبریز
فريده نشاطي 1207 مجموعه آمار 76 يزد
مهیار شفیقی 1208 مجموعه ریاضی محاسبات نرم 76 کرج
عاطفه دلاوری 1208 مجموعه ریاضی ریاضی مالی 92 قائمشهر
مهدي شکوهي راد 1208 مجموعه ریاضی ریاضی محض 98 مشهد
مجموعه علوم کامپیوتر (1209)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
فرناز جزایری 1209 مجموعه علوم کامپیوتر 1- محاسبات علمی 1- نظریه سیستمها 1-محاسبات نرم 1- داده کاوی 1 تهران
شیوا مالکی 1209 مجموعه علوم کامپیوتر محاسبات علمی-نظریه سیستم ها 62 خمینی شهر
مجموعه زیست شناسی-سلولی مولکولی (1206)، زیست شناسی گیاهی (1213) و زیست شناسی جانوری (1214)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
مجتبی سیاوشی 1213 زیست شناسی گیاهی کلیه گرایش ها 1 نهاوند
سیده پریسا حسینی 1206 مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 36-ژنتیک37-زیست فناوری38-بیوشیمی 36 بابل
لیلا سجودی 1206 مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی میکروبیولوژی 61 تبریز
الهه رازقی کلامکی 1214 زیست شناسی جانوری سلولی و تکوینی 85 ساری
مهندسی عمران(1264) و مهندسی نقشه برداری (1263)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
محمدحسین رحمانی 1263 مهندسی نقشه برداری 17 تهران
محمد آروین مهر 1263 مهندسی نقشه برداری 24 یاسوج
امین محسنی فر 1263 مهندسی نقشه برداری 30 تبریز
فرید اندامی ۱۲۶۳ مهندسی نقشه برداری 58 تبریز
ارین عسگری 1263 مهندسی نقشه برداری 61 تبریز
امید نوری 1263 مهندسی نقشه برداری 68 ارومیه
نسیم نخجیری ۱۲۶۳ مهندسی نقشه برداری 74 تبریز
مهندسی معماری کشتی (1256)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
سیدابوالفضل علوی 1256 مجموعه مهندسی معماری کشتی 1- سازه کشتی1-هیدرومکانیک کشتی1- ساخت در صنایع دریایی 1- سازه های متحرک1- هیدرودینامیک و جلوبری 1 تهران
مهندسی صنایع (1259) و مهندسی نفت (1253)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
علی باخدا 1259 مهندسی صنایع آینده پژوهی17 ، بهینه سازی سیستم ها 20 ، مدیریت مهندسی 38 ،سیستم های کلان 85 . 17 مشهد
علي عباس زاده 1259 مهندسي صنايع سیتم های کلان ۲۰ , آینده پژوهی 21 20 مشهد
فرانک کبیری ۱۲۵۹ مهندسی صنایع بهینه سازی سیستم ها-سیستم های سلامت-کیفیت و بهره وری 68 تبریز
مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت و مهندسی نفت(1290)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
حسین حسن زاده یقینی 1290 مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت 1 تهران
بهزاد داداش نیا 1290 مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت 7 بابل
مطالعات زنان (1137)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
محدثه الله وردی 1137 مطالعات زنان 38 قزوین
علوم و مهندسی آب (1302)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
ساناز چمانه فر 1302 علوم و مهندسی آب هواشناسی کشاورزی 1 ،سازه های آبی96 1 مشهد
رعنا احمدی 1302 علوم و مهندسی آب سازه های آبی 4 اهواز
نساء شایانی 1302 علوم و مهندسی آب سازه های آبی 7 سنندج
امیرمحمد نوری 1302 علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی 9 کاشمر
سهیلا قربانزاده 1302 علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی 11 کاشمر
نيما صادقي 1302 علوم و مهندسی آب سازه هاي آبي 18 مشهد
محمد حسین محمدی بصیر 1302 علوم و مهندسی آب ﻣﻨﺎﺑﻊ آب 23 اهواز
امیرمحمد رضایتی 1302 علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی 30 ایلام
سید مهدی حسینی 1302 علوم و مهندسی آب منابع آب 35 تبریز
سمانه سیف 1302 علوم و مهندسی آب سازه های ابی 76 قائمشهر
پويا محمدي 1302 علوم و مهندسی آب آبياري و زهکشي 79 مشهد
سید رضا حدادی 1302 علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی 98 قزوین
زراعت و اصلاح نباتات (1303) و علوم و مهندسی صنایع غذایی (1313)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
فاطمه الماسی 1303 مجموعه زراعت و اصلاح نباتات 1-علوم و تکنولوژی بذر 3- اکولوژی گیاهان زراعی  3- فیزیولوژی گیاهان زراعی 6- آگرواکولوژی 7- علوم علف های هرز 1 کرمانشاه
سارا سادات افجه 1303 مجموعه زراعت و اصلاح نباتات 2- آگرو تکنولوژی 3- آگرواکولوژی 25- ژنتیک و به نژادی گیاهی 2 تهران
ملیکا وحدانی 1313 علوم و مهندسی صنایع غذایی 5 قزوین
فاطمه باغبان شیروانی 1303 مجموعه زراعت و اصلاح نباتات 11- آگرواکولوژی 26- فیزیولوژی گیاهان زراعی27- اکولوژی گیاهان زراعی 11 شیروان
نگین جعفری 1313 علوم و مهندسی صنایع غذایی 19 کرج
غزاله صادقی 1313 علوم و مهندسی صنایع غذایی 24 مشهد
الهام عادلی صباغ 1303 مجموعه زراعت و اصلاح نباتات 25- فیزیولوژی گیاهان زراعی25-اکولوژی گیاهان زراعی 25 سبزوار
سید امیر رضا موسوی 1303 مجموعه زراعت و اصلاح نباتات 29- فیزیولوژی گیاهان زراعی 29 تبریز
شادی السادات مهرابی 1303 مجموعه زراعت و اصلاح نباتات ژنتیک و به نژادی گیاهی 30 کرج
محسن یونسی 1313 علوم و مهندسی صنایع غذایی 35 ابهر
امیر فرجی سریر ۱۳۱۳ علوم و مهندسی صنایع غذایی 45 تبریز
علوم و مهندسی باغبانی (1305)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
مهدیه زمانی 1305 علوم و مهندسی باغبانی 2 تهران
بهروز فتحعلی 1305 علوم و مهندسی باغبانی 3 کرج
معصومه نجف پور 1305 علوم و مهندسی باغبانی 22 تبریز
امیر نیک روز قراملکی ۱۳۰۵ علوم و مهندسی باغبانی 33 تبریز
فریار طلادار 1305 علوم و مهندسی باغبانی 95 ملایر
علوم دام و طیور (1309)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
اسماعيل روزرخ 1309 علوم دام و طيور 11 مشهد
حسام شاهینی نژاد 1309 علوم دام و طیور 29 کرج
حمیدرضا خلیلی پور 1309 علوم دام و طيور 25 کرج
علوم و مهندسی محیط زیست (1317)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
محمد فواد زهری 1317 علوم ومهندسی محیط زیست 4 همدان
مریم عطائی 1317 علوم ومهندسی محیط زیست 47 رشت
الهه محمودی 1317 علوم ومهندسی محیط زیست 88 همدان
مهندسی مکانیک بیوسیستم (1319) و بیوتکنولوژی کشاورزی (1324)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
سید امیررضا سبزی یان 1324 بیوتکنولوژی کشاورزی 2 مشهد
سپهر شیخی 1324 بیوتکنولوژی کشاورزی 7 همدان
علیرضا عبدالهیان خامنه ۱۳۱۹ مهندسی مکانیک بیوسیستم انرژی های تجدیدپذیر 24 تبریز
شادی السادات مهرابی 1324 بیوتکنولوژی کشاورزی 43 کرج
رویا بهاری 1324 بیوتکنولوژی کشاورزی 59 میاندوآب
نجمه نصر اصفهانی 1324 بیوتکنولوژی کشاورزی 87 اصفهان
مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری (1350) و طراحی شهری (1351)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
سارا فرج 1350 مجموعه برنامه ریزی شهری ،منطقه ای و مدیریت شهری 78 کرج
مجموعه هنرهای ساخت و معماری (1361) و مجموعه معماری (1352)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
ثنا عباسی 1361 مجموعه هنرهای ساخت و معماری مدیریت پروژه و ساخت 7 تبریز
بهنام ساطانیان 1361 مجموعه هندهای ساخت و معماری مدیریت پروژه و ساخت 20 کرمانشاه
علی گوهریان 1352 مجموعه معماری معماری داخلی-بازسازی پس از سانحه 54 همدان
هنرهای تصویری و طراحی (1358)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
نرگس طائری 1358 مجموعه هنرهای تصویری و طراحی عکاسی 7 خمینی شهر
شکیب مجیدی 1358 هنرهای تصویری و طراحی عکاسی 13 سنندج
آرین سرلک 1358 هنرهای تصویری و طراحی عکاسی 28 تهران
سحر کشیر 1358 مجموعه هنرهای تصویری و طراحی عکاسی 46 گرگان
شقایق بهرامی 1358 مجموعه هنرهای تصویری و طراحی تصویر سازی- نقاشی 47 ساری
ندا افندی زاده ۱۳۵۸ مجموعه هنرهای تصویری و طراحی عکاسی 49 تبریز
سیده طوبی مهجوری 1358 مجموعه هنرهای تصویری و طراحی عکاسی 71 قائمشهر
هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (1359)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
مهشید مسیبی 1359 مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی 1- صنایع دستی1-هنر اسلامی2- پژوهش هنر 1 اصفهان
سحر انواری 1359 مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی 2- صنایع دستی7-هنر اسلامی 2 اصفهان
فهیمه عشقی 1359 مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی پژوهش هنر 21 قم
زهرا بهراد 1359 مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی پژوهش هنر 58 اردبیل
همچنین برای مشاهده عکسها و مصاحبه رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد سال 97 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده عکسها و مصاحبه رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد سال 96 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده عکسها و مصاحبه رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده عکسها و مصاحبه رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد سال 94 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده عکسها و مصاحبه رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد سال 93 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده عکسها و اسامی رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 اینجا کلیک کنید.
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©