برخی از رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد 93

مهندسی برق (1251)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

1

مسعود نصرآبادي

1

الكترونيك، مخابرات، كنترل

تهران

2

مهدي گل چوب

1

قدرت

تهران

3

زين‌العابدين سليماني

1

مكاترونيك

تهران

4

محمد برزگري

2

الكترونيك (سهميه)

تهران

5

جاويد ملكي

2

قدرت ـ راه‌آهن برقي ـ مهندسي قدرت

آمل

6

ايوب داودي

2

كنترل

تهران

7

معين زرين خط

3

الكترونيك

تهران

8

عبدالله عبداللهي

3

كنترل

تهران

9

حميدرضا آبين

4

الكترونيك ـ مهندسي پزشكي

تهران

10

حسين صابر

4

قدرت ـ راه‌آهن برقي ـ مهندسي قدرت

آمل

11

منوچهر فتحي

5

قدرت ـ راه‌آهن برقي ـ مهندسي قدرت

تهران

12

فريد شهيدي

6

قدرت ـ راه‌آهن برقي ـ مهندسي قدرت

اصفهان

13

محمد لباف

6

مخابرات

قم

14

معصومه فاضليان

8

الكترونيك

مشهد

15

علي نعيمايي عالي

8

قدرت ـ راه‌آهن برقي ـ مهندسي قدرت

تهران

16

محسن كريم زاده

9

قدرت

شهركرد

مجموعه مهندسی مکانیک (1267)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

17

حسين كاظمي

1

تمامي گرايش‌ها به جز ساخت و توليد

تهران

18

انور سوخاني داريسفلي

4

ساخت و توليد

بابل

19

مجيد مسلم زاده

5

ساخت و توليد

بابل

20

محسن خزلي

5

تبديل انرژي (سهميه)

تهران

21

سينا رضايي

7

مهندسي پزشكي (بيومكانيك)

تهران

22

سيامك حيدرزاده

9

مهندسي پزشكي ـ سازه بدنه خودرو

خرم آباد

مجموعه مهندسی نفت (1253)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

23

محمد اصغري

1

مهندسي حفاري و بهره‌برداري

تهران

24

مجتبي ايزدمهر

1

مخازن هيدروكربني

تهران

25

نيما شجاعي

2

مهندسي حفاري و بهره‌برداري

اهواز

26

مازيار ويسكرمي

2

مخازن هيدروكربني

اهواز

27

رضا شمس

3

مهندسي حفاري ـ بهره‌برداري

تهران

28

اميرحسين حسني

4

مهندسي حفاري ـ بهره‌برداري

اهواز

29

همايون فولادي پناه

4

مخازن هيدروكربني

رشت

30

سعيد خضرلوي اقدم

5

مهندسي حفاري و بهره‌برداري

تهران

31

مهدي پنبه‌اي

5

مهندسي مخازن هيدروكربني

تهران

32

جعفر خليقي ششده

6

مهندسي حفاري و بهره‌برداري

اهواز

33

سبحان حاتمي

6

مخازن هيدروكربني

اهواز

34

سودا نوروزي

7

مخازن هيدروكربني

تهران

35

محمد مسعودي

8

مخازن هيدروكربني

اهواز

36

احسان احمدي

9

مخازن هيدروكربني (سهميه)

اهواز

مهندسی شیمی (1257)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

37

سعيد بختياري

1

مهندسي شيمي

تهران

38

فرشيد بابايي

2

مهندسي شيمي

همدان

39

ايمان منصوري صحت

3

مهندسي شيمي

تهران

40

مجتبي پارسايي

4

مهندسي شيمي

تهران

41

اميرحسين خواجه پور

5

مهندسي شيمي

تهران

42

احمد پنجه شاهين

6

مهندسي شيمي

بوشهر

43

نويد عابدي

9

مهندسي شيمي

تهران

مجموعه مهندسی مواد (1272)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

44

عليرضا بهرامي

1

مواد

تهران

45

اميرحسين زياري

2

مواد

تهران

46

سروش پويانفر

4

مواد

تهران

47

ميثم سالاري

9

مواد

تهران

مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات (1276)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

48

آرمان اردوخاني

1

تمامي گرايش‌ها

تهران

49

رامين بهلولي

3

امنيت اطلاعات و شبكه‌هاي كامپيوتري

تهران

50

داريوش هاشمي

8

امنيت اطلاعات و شبكه‌هاي كامپيوتري

تهران

مجموعه مهندسي كامپيوتر (1277)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

51

فرداد جليلي

1

هوش مصنوعي و معماري كامپيوتر

تهران

52

سهيل آزادوار

3

معماري كامپيوتر

تهران

53

حميد اعظمي

3

هوش مصنوعي

تهران

54

رضا رجبلي

8

هوش مصنوعي

تهران

مجموعه مهندسي عمران (1264)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

55

نيما شيرزاد قلعه رودخاني

6

ـ

تهران

مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در صنايع نفت (1290)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

56

حسن محمدي

6

ابزار دقيق

دزفول

مجموعه مهندسي هوافضا (1279)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

57

محمدحسين مهروز

1

هوافضا

تهران

58

فرزانه پورعليرضا

2

هوافضا (سهميه)

تهران

59

پيمان آبشتن

5

هوافضا

اصفهان

60

مهيار خدادادي

8

هوافضا

تهران

مجموعه مهندسي پليمر (1255)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

61

فاطمه احمدي تبار

1

صنایع پلیمر

تهران

62

مهسا پارسانسب

3

صنایع پلیمر و نانو پلیمر

تهران

63

مصطفي فقهي

3

فرآیند پلیمریزاسیون

اصفهان

64

پويا فريدوني

5

صنایع پلیمر

اصفهان

65

نيكو قهرماني

6

صنایع پلیمر

تهران

مهندسي نقشه برداري (1263)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

66

مهرداد ذكائي

1

نقشه‌برداري

تهران

مهندسي نساجي ـ شيمي نساجي و علوم الياف (1284)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

67

كامران اسمند جونقاني

1

مهندسي شيمي ـ نساجي

تهران

مجموعه مهندسي معماري كشتي (1256)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

68

محمدرضا محمودي

2

سازه كشتي

تهران

69

حسن بحريني

3

سازه كشتي ـ هيدرومكانيك ـ مهندسي ساخت

تهران

70

محمد جوكار توچاني

4

سازه كشتي ـ هيدرومكانيك

تهران

71

فرامرز دولت آبادي

5

سازه كشتي ـ هيدرومكانيك

تهران

72

نگين نظري

6

هيدرومكانيك

تهران

مهندسي صنايع (1260)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

73

كيومرث دوراني

2

مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي اجتماعي

تهران

علوم دريايي و اقيانوسي ـ فيزيك دريا (1217)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

74

نسرين عشقي

3

فيزيك دريا

خميني شهر

مجموعه مهندسي معدن (1268)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

75

زهرا طاهري

1

استخراج معدن (سهميه)

كاشان

76

حسن مام قادري

1

اكتشاف ـ فرآوري مواد معدني

تبريز

77

ابراهيم قرباني

2

مكانيك سنگ ـ استخراج معدن

مرند

78

اشكان بشارتي

3

مكانيك سنگ ـ تونل و فضاهاي زيرزميني

اروميه

79

محمد كميليان

3

اكتشاف معدن

دزفول

80

محمد جعفري

4

فرآوري مواد معدني ـ اكتشاف معدن

ابهر

81

ميثم صالح فرد

5

فرآوري مواد معدني

تهران

82

رضا بهرامي

6

مكانيك سنگ ـ تونل و فضاهاي زيرزميني

اروميه

83

رضا رضايي

7

استخراج معدن

شاهرود

84

فؤاد عزيزي

8

مكانيك سنگ

سنندج

85

اكرم فتحي

8

فراوري مواد معدني (سهميه)

بوشهر

86

مجتبي نعمت‌اللهي

9

مكانيك سنگ ـ تونل و فضاهاي زيرزميني

آباده

87

فرزانه مامي خليفاني

9

اكتشاف معدن

اروميه

نانوفناوري ـ نانومواد (1273)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

88

عليرضا بهرامي

1

نانومواد

تهران

89

اميرحسين زياري

2

نانومواد

تهران

90

كاظم عسگري نسب

9

نانومواد

تهران

مهندسي فرآوري و انتقال گاز (1289)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

91

بهزاد بايراملو

1

فرآوري و انتقال گاز

زنجان

92

فرهاد ذاكرحسيني

2

فرآوري و انتقال گاز

تهران

93

سپهر نيك خو

4

فرآوري و انتقال گاز

بيجار

94

رضا قنواتي

5

فرآوري و انتقال گاز

اميديه

95

سعيد يزداني مقدم

7

فرآوري و انتقال گاز

بهبهان

مجموعه بيوتكنولوژي و داروسازي (1285)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

96

احسان بنايان

5

مهندسي شيمي بيوتكنولوژي

اصفهان

97

صبا ابريشمي

5

مهندسي داروسازي

اصفهان

98

اصغر مصيبي

6

مهندسي شيمي بيوتكنولوژي

اصفهان

99

سهيل ميرزابابايي

7

مهندسي شيمي بيوتكنولوژي

اصفهان

100

حسين گلزار

8

مهندسي شيمي تكنولوژي

اصفهان

مجموعه حقوق (1126)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

101

كاظم جعفري

1

جزا و جرمشناسي

تهران

102

حبيب سبزواري

1

عمومي

تهران

103

كيوان بهزادي

1

بشر

تهران

104

روشنك دارابي

1

تجاري اقتصادي

شيراز

105

احسان صلحي

1

مالكيت فكري ـ هنري ادبي ـ تجارت بين‌الملل

قم

106

محمدرضا عسگري زاده

1

معارف اسلامي و حقوق (سهميه)

تهران

107

مریم احمدی

1 (سهمیه)

خصوصی

یزد

108

حسن پاسدار

2

خصوصي

تبريز

109

فرزانه فلاح علي آبادي

2

جزا و جرمشناسي

تهران

110

خليل جمعه زاده

2

تجارت بين‌الملل

گناباد

111

بهزاد فرجام

3

خصوصي

تهران

112

زهرا نجاتيان

3

بين‌الملل

مشهد

113

سعيده توكلي

3

تجاري اقتصادي

شاهين شهر

114

الهام قاسم زاده

4

جزاو جرمشناسي (سهميه)

تهران

115

مريم خوش نصيب

5

عمومي

تهران

116

طاهره قوانلو

5

جزا و جرمشناسي

مشهد

117

پوريا رضايي

6

تجارت بين‌الملل

اصفهان

118

سعيد قيطاني

7

مالكيت فكري

اراك

119

محمود شاملويي

7

هنري ادبي (سهميه)

تهران

120

احمد ابراهیمی

8

جزا و جرم شناسی

شیراز

121

مهرداد يخچال

9

تجارت بين‌الملل

تبريز

مجموعه مديريت (1142)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

122

ابراهيم ساجد

1

مديريت بازرگاني

تهران

123

محمد مرادي حضوري

2

مديريت بازرگاني

تهران

124

محمد باباگل زاده

2

حمل و نقل

درگز

125

احمدرضا رباني

4

بازرگاني

تهران

126

مريم ملك محمدي

4

كارآفريني (سهميه)

اصفهان

127

ايمان سرايي

6

حمل و نقل

تهران

128

سجاد آسوده

8

مديريت مالي

رامهرمز

مجموعه روانشناسي (1133)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

129

فاطمه ابراهيمي

1

باليني

اصفهان

130

فاطمه ذكري

6

باليني

يزد

131

محبوبه باقري

8

عمومي

تهران

132

سارا درخور

8

صنعتي سازماني

تهران

133

مهديه قرباني

9

سنجش و اندازه‌گيري

تهران

مجموعه حسابداري (1134)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

134

پري قلي پناه

2

حسابداري

تهران

135

علي سوري

3

حسابداري

كرمانشاه

136

حميدرضا صداقت

4

حسابداري

شاهرود

137

سمانه ميرشكاري

9

حسابداري

زاهدان

مجموعه مديريت اجرايي (1148)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

138

فرهاد حيدريان

2

MBA

اصفهان

139

سيدحسين هادوي

4

MBA

تهران

140

محمدصادق منتظري

5

MBA

قم

141

مسعود علي پور

7

MBA

لاهيجان

142

محمدمهدي متدين

5

اجرايي

مشهد

143

شاهين نايبي تجريشي

6

اجرايي

تهران

مجموعه رياضيات و كاربردها (1208)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

144

مجتبي تفاق

1

رياضي

تهران

145

اميرمسعود گيوه‌چي

3

رياضي محض

تهران

146

نيما بخشي

7

رياضي محض

تهران

گروه كشاورزی

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

147

مژده اسدي

1

باغباني (1305)

اصفهان

148

آرش عبادي

1

مهندسي آب زهكشي (1302)

اروميه

149

مرتضي موگويي

1

مهندسي منابع آب (1302)

شهركرد

150

حميد بيات

1

اصلاح نباتات (1303)

همدان

151

ايمان خاكي

1

سازه‌هاي آبي (1302)

شهركرد

152

شيوا روشن قياس

1

صنايع غذايي (1313)

شيراز

153

فرهاد وفايي

2

دام و طيور (1309)

تهران

154

سمانه رضايي

3

صنايع غذايي (1313)

مشهد

155

اميد قادرپور

3

مكانيزاسيون كشاوري (1322)

اردبيل

156

دنيا دزفولي

3

مهندسي منابع آب (1302)

اصفهان

157

سيدمجيد غيوري

3

مكانيك بيوسيستم (1319)

تبريز

158

عارف محمدي اقدم

4

مكانيك بيوسيستم (1319)

ماكو

159

بابك ذوالقدر

5

هواشناسي كشاورزي (1302)

شيراز

160

مريم زارعان

5

اصلاح نباتات (1303)

اصفهان

161

بهنام رشيدي

5

مهندسي منابع آب (1302)

همدان

162

محمد ميرزاد

5

سازه‌هاي آبي (1302)

ايلام

163

فرزانه ملايي

5

آبياري زهكشي (1302)

اصفهان

164

فرشته نظیف

5

بذر (1303)

شوش

165

مرجان دهقاني

6

مهندسي منابع آب (1302)

شاهين شهر

166

بابك ديالمه

6

آبياري زهكشي (1302)

شيراز

167

امير جمالي

7

دام و طيور (1309)

تهران

168

معصومه قاسمي

8

علوم و تكنولوژي بذر (1303)

اصفهان

169

فرزاد رمضاني

8

مكانيك بيوسيستم (1319)

تبريز

170

هاجر گل آبادي

8

دام و طيور (1309)

اصفهان

171

منصور عليزاده

8

علوم خاك (1308)

مراغه

172

ايمان فرجودي

8

آبياري (1302)

جهرم

173

علي مختاري

9

آبياري و زهكشي (1302)

مشهد

174

روح الله داورپناه

9

سازه‌هاي آبي (1302)

جهرم

175

مليكا ماني

9

منابع آب (1302)

اصفهان

176

زينب جمشيدي

9

محيط زيست (1146)

تهران

مجموعه علوم اقتصادي (1105)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

177

عبدالرسول فروغ فرد

8

علوم اقتصادي

بوشهر

178

امين كريمي

9

علوم اقتصادي

اصفهان

مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي (1359)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

179

پروين دخت پرتويي

1

فرهنگ اسلامي

تهران

180

شيرين زندي

3

هنر اسلامي

بروجرد

181

رويا صبوري

9

صنايع دستي

اصفهان

مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي (1358)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

182

حسين روشن بخت

4

عكاسي

اصفهان

183

سهند بابالي

6

عكاسي

زنجان

184

سعيده سادات مسلمي

8

پژوهش هنر (سهميه)

گرگان

مجموعه هنرهاي ساخت و معماري (1361)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

185

حميدرضا غفوري

1

مديريت پروژه و ساخت

تهران

186

ميلاد آشتاب

5

مديريت پروژه و ساخت

اروميه

مجموعه زبان و ادبيات فارسي (1101)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

187

صادق رحمي زاده

3

ادبيات فارسي

تهران

188

حميده پروان

4

ادبيات فارسي

شيراز

مجموعه علوم جغرافيايي (1102)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

189

مهدی حیدریان

1

جغرافیای سیاسی

ایوان

190

سبا اسداله

1

آب و هواشناسي

تهران

191

بهزاد دوستي

2

برنامه‌ريزي روستايي

نورآباد لرستان

192

سيدفريد دشتي

2

جفرافياي سياسي

تهران

193

مريم زماني

3

اكوتوريسم

يزد

194

حسن ذوالفقاري

4

جغرافياي سياسي

تهران

195

باقر فتوحي

4

جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري

تبريز

196

نرجس خاتون فخري

4

جغرافياي پزشكي

برازجان

197

سيده مهدي حسيني

6

اقليم شناسي

تهران

198

مسلم ضرغام فرد

6

جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري

اردبيل

199

فرزانه سيفي شوركي

8

اكوتوريسم

اردكان

200

مريم عدالت مقدم

9

اقليم شناسي

تهران

مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي (1106)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

201

رئوف نگارش

1

فيزيولوژي ورزشي

آبادان

202

جعفر ابراهيم نژاد

2

مديريت ورزشي (سهميه)

تهران

203

سحر قادي طالعي

5

آسيب شناسي ورزشي

تهران

204

بهنام كوه‌پيما

9

آسيب شناسي ورزشي

اروميه

مجموعه تاريخ (1107)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

205

سعيد خنافره مودت

1

تاريخ

اهواز

206

كژال ميرآبادي

2

تاريخ اسلام

جوانرود

207

سارا ميراحمدي

2

تاريخ باستان

تهران

مجموعه فلسفه (1116)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

208

حسين بياتي

1

فلسفه

تهران

مجموعه علوم اجتماعي (1108)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

209

جابر نظري

1

توسعه روستايي

اردبيل

210

مهدي ولي نسب

2

برنامه‌ريزي روستايي

تبريز

211

راضيه طريقتي

4

جمعيت شناسي

همدان

212

حامد قلي نژاد

5

توسعه روستايي

الشتر

213

محسن مرادي زاد

7

جمعيت شناسي

تهران

214

مهديه باريكاني

8

توسعه روستايي

تهران

215

مهدي اصغري

8

فلسفه علوم اجتماعي

تهران

مجموعه علوم تربيتي (1) (1117)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

216

عبدالله يمني توانا

4

برنامه‌ريزي درسي ـ آموزشي

همدان

217

فايزه وحداني

7

تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش

بجنورد

مجموعه علوم تربيتي (2) (1118)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

218

فاطمه هاشمي گلپايگاني

1

مشاوره

تهران

219

مهسا مسعود

2

روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي

اصفهان

220

محمد محمدي

5

مشاوره

تهران

221

شيما واعظ

6

روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي

اصفهان

222

حمزه خادم

8

روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي

تهران

مجموعه علوم تربيتي (3) (1123)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

223

سيدعلي حسيني

5

هر 2 گرايش

بابل

مجموعه زبان انگليسي (1121)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

224

نگار طاهري

1

آموزش زبان

تهران

225

ويدا دانشمند

5

مترجمي زبان

بيرجند

226

امیر حسین رسولی

5

آموزش زبان

زنجان

227

طوبي سليماني موحد

6

ادبيات انگليسي

تهران

228

بهروز نوربخش

7

ادبيات انگليسي

مهاباد

مجموعه علوم سياسي و روابط بين‌الملل (1130)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

229

سجاد نجفي

1

انديشه اسلامي

تهران

230

حميدرضا كريمي

1

روابط بين‌الملل

تهران

231

حسين دلاور

2

روابط بين‌الملل ـ ديپلماسي كنترل

بروجرد

232

سليمان تنهادخت

3

مطالعات منطقه‌اي

لنگرود

233

حميدرضا حبيبي نژاد

3

انديشه اسلامي (سهميه)

خمين

234

سام ملايداله فركي

4

مطالعات منطقه‌اي

تهران

235

محمدرضا فرهادي

6

مطالعات منطقه‌اي

قم

236

روح الله بزرگ زاده

8

مطالعات منطقه‌اي

تهران

237

عليرضا غنچه شندي

9

روابط بين‌الملل

تهران

مجموعه مطالعات جهان (1131)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

238

وحيد شمس‌الدين نژاد

1

مطالعات جهان

همدان

مطالعات زنان (1137)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

239

عواطف حيدري

3

مطالعات زنان

آبادان

مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي (1138)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

240

وحيد محمدي

1

مديريت رسانه (سهميه)

تهران

241

محمد ايراني

4

علوم ارتباطات اجتماعي

تهران

242

مهدي هاشم لو

3

مديريت رسانه

همدان

243

نواب همتيان

4

مديريت رسانه

تهران

مددكاري اجتماعي (1139)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

244

عيسي نيك‌بخت

1

مددكاري

تهران

مجموعه محيط زيست (1146)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

245

آتوسا سليماني

1

آموزش محيط زيست

اهواز

مجموعه علوم زمين (1201)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

246

مهدي احمدي

1

در 5 گرايش

مشهد

247

محمدجواد فدايي

1

زمين شناسي اقتصادي

اروميه

248

يونس زماني

2

آبشناسي

نورآباد لرستان

249

صميحه منصوري زاده

5

تكتونيك

لامرد

250

الهام فتاحي

7

رسوب شناسي

شهركرد

251

عليرضا كهريزي

7

تكتونيك

تبريز

252

سيده ليلا موسوي

7

زيست محيطي

زنجان

253

سارا پولاديان

8

پترولوژي

كرمانشاه

مجموعه ژئوفيزيك و هواشناسي (1202)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

254

محمدقاسم فخاري

2

ژئوفيزيك

اروميه

255

امين فضل كاظمي

2

هواشناسي

تهران

256

حامد قنبرنژاد

4

ژئوفيزيك

تهران

257

زهرا ربيعي

5

هواشناسي

شهركرد

258

امين جمشيدي

6

ژئوفيزيك

كرمانشاه

مجموعه شيمي (1203)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

259

عليرضا بديعي

1

شيمي فيزيك

تهران

260

سجاد سلطاني

5

شيمي كاربردي

ساوه

261

مهدي تيموري

5

شيمي آلي ـ معدني

تبريز

262

علي خدابنده‌لو

7

شيمي فيزيك

تهران

مجموعه فيزيك (1204)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

263

امين نصيري راد

4

فيزيك

تهران

264

محمد عزيزاللهي

8

فيزيك

اصفهان

مجموعه فوتونيك (1205)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

265

عليرضا معروفي

1

فوتونيك

بناب

266

الهه كرماني

2

فوتونيك

اصفهان

267

محمدپوررضا

4

فوتونيك

اهواز

268

ندا برومند

7

فوتونيك

تهران

مجموعه زيست شناسي ـ علوم سلولي و مولكولي (1206)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

269

حسن قربان نژاد

1

ميكروبيولوژي ـ زيست فناوري

سنندج

270

اصغر فرضی

2

سلولی و مولکولی

تبریز

271

پوريا غلامي

3

زيست فناوري

سنندج

272

راحله كامياب

6

ميكروبيولوژي

رشت

273

مهدي شيراني

6

بيوشيمي ـ بيوفيزيك

تهران

274

آرش درزبان

8

بيوشيمي ـ بيوفيزيك

تهران

مجموعه زيست شناسي ـ علوم گياهي (1213)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

275

مريم بارونيان

3

فيزيولوژي گياهي

ايذه

276

ساره سيدي پور

3

سيستماتيك و اكولوژي گياهي

بهبهان

277

اكرم احمدي

6

فيزيولوژي گياهي

ايذه

278

مهدي دايمي

7

سيستماتيك و اكولوژي گياهي

مراغه

مجموعه زيست شناسي ـ علوم جانوري (1214)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

279

مهري باقري پور

1

همه گرايش‌ها (سهميه)

تهران

280

طاهره سادات شيخي

7

بيوسيستماتيك جانوري

گنبدكاووس

مجموعه آمار و كاربردها (1207)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

281

سعيد حسيني پور

3

آمار و كاربردها

تهران

282

حميدرضا بيدارمغز

4

آمار و كاربردها

بوشهر

مجموعه علوم كامپيوتر (1209)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

283

آرميتا حجي ماني

1

علوم كامپيوتر

تهران

284

آرمان عيسي خاني

5

علوم كامپيوتر

تهران

285

مجيد جوان

6

علوم كامپيوتر

تهران

مجموعه تاريخ و فلسفه علم (1218)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

286

هاله عسگري نيا

1

تاريخ و فلسفه علم

تهران

مديريت در سوانح طبيعي (1262)

رديف

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرايش

شهر

287

سينا افشارنيا

2

مديريت در سوانح طبيعي

تهران

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©