برخی از رتبه های تک و دو رقمی مدرسان شریف در آزمون دکتری سال 99 (اسفند 98)

امسال نیز بیشترین رتبه های تک و دو رقمی آزمون دکتری از مدرسان شریف بوده اند. در جدول زیر اسامی برخی از رتبه های برتر را مشاهده می نمایید.

جدول زیر در روزهای آتی به روز رسانی و اسامی سایر رتبه های برتر به مرور به آن اضافه خواهد شد.

 

 رتبه هاي برتر دکتری 99 مدرسان شریف

 

نام نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه بدون سهمیه شهرمحل ثبت نام
فرشته احمدی پاک 2173 حسابداری 1 کرمانشاه
مطهره فسنقری 2150 روانشناسی 1 تهران
علی بانشی 2164 مدیریت صنعتی 1 شیراز
سیده خدیجه امیریان 2144 روانشناسی تربیتی 1 مشهد
براتعلی غضنفری نژاد 2142 برنامه ریزی درسی 1 شهرضا
محمد قاسمی ارگنه 2147 روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی 1 تهران
محبوبه وحدانی 2148 مشاوره 1 تهران
سیدحسین مصطفوی 2101 زبان و ادبیات فارسی 1 فسا
فاطمه زارعی 2324 مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 1 اصفهان
سیدمحمدمهدی زین الدین 2322 مهندسی مکانیک مکانیک جامدات 1 مشهد
سیدایمان محمدپور 2311 مهندسی عمران راه وترابری 1 مشهد
الناز پاشایی مرنی 2362 مهندسی شیمی بیوتکنولوژی 1 تهران
سید مسعود حسینی 2118 علوم ورزشی
رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
1 سقز
محمد رسول عرب زاده 2115 علوم ورزشی مدیریت ورزشی 1 مشکین شهر
پیمان افراسیابی کیا 2428 علوم و مهندسی آب سازه های آبی 1 شیراز
مریم جوادی 2226 زیست شناسی سلولی ومولکولی 1 قم
عاطفه مرادی 2215 شیمی کاربردی 1 کرمانشاه
فرشته آراد 2232 آمار 1 کرمان
حسین زنجانیان 2343 مهندسی محیط زیست منابع آب 1 مشهد
امیر پناهی سلفی 2427 علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی 1 زنجان
بهزاد محمدحسینی سقایش 2421 مدیریت منابع خاک 1 تبریز
علی محمدی 2431 ژنتیک و به نژادی گیاهی 1 تبریز
سید علی سادات حسینی 2344 مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب 2 تهران
بابک دولتی 2805 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 2 تبریز
محمدحسن علی خواه 2324 مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 2 تهران
سپهر صارمی 2156 مجموعه حقوق حقوق بین الملل عمومی 2 تهران
فاطمه حمیدخانی 2154 مجموعه حقوق حقوق عمومی 2 تهران
مهدی انفرادی 2323 مهندسی مکانیک دینامیک، کنترل وارتعاشات 2 مشهد
زهرا خداکرمی 2220 زیست شناسی گیاهی فیزیولوژی 2 خرم آباد
ایلقار اردبیلچی 2502 معماری 2 ارومیه
عاطفه محمدی فیض آبادی 2167 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 2 یزد
سروش بهجتی حسینی 2230 بیوفیزیک 2 مشهد
حامد حکمت آرا 2103 جغرافیای سیاسی 2 تبریز
اسماعیل آخوندی باجگانی 2350 مهندسی صنایع 2 یزد
سید حسن هاشمی 2141 فلسفه تعلیم و تربیت 2 شیراز
شاهین اکبری 2324 مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 3 تبریز
امیرکیا عامری ثانی 2155 مجموعه حقوق حقوق جزا و جرم شناسی 3 تهران
شهریار شهرکی 2101 زبان و ادبیات فارسی 3 زاهدان
نرکس مالمیر 2228 زیست شناسی ژنتیک مولکولی 3 همدان
سید حمید میرنیا 2428 علوم و مهندسی آب سازه ها ی آبی 3 بابل
علی مقدسی 2116 علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی 3 تهران
امیر حسین غلامی 2305 مهندسی برق کنترل 3 تهران
مرتضی عبیدی 2302 مهندسی برق مخابرات 3 تهران
محمد منصوری پور 2322 مهندسی مکانیک مکانیک جامدات 3 شیراز
زلیخا فیض الهیی 2225 زیست شناسی جانوری سلولی و تکوینی 4 تهران
ثریا فرجی بیرگانی 2363 فناوری نانو نانو مواد 4 اصفهان
فرزانه جباری 2141 فلسفه تعلیم و تربیت 4 آمل
زهره رهسپار 2142 برنامه ریزی درسی 4 تهران
علی محبی امیرحسینی 2169
کارآفرینی-آینده پژوهی ومدیریت تکنولوژی
4 تهران
لاله نوعی اقدم 2310 مهندسی عمران آب و سازه های هیدرولیکی 5 اردبیل
ابراهیم باقری 2116 علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی 5 اصفهان
علیرضا ابراهیمی 2158 حقوق نفت و گاز 5 تهران
علی اصغر امیری 2162 مدیریت بازرگانی و راهبردی 5 کرج
مجتبی مهدی پور 2112 علوم اقتصادی 5 سیاهکل
هومن سلیمانی 2153 علم اطلاعات ودانش شناسی 5 ایلام
نسرین جعفری آزاد 2225 زیست شناسی جانوری سلولی تکوینی 6 تهران
محمدرضا دی پور 2316 مجموعه شیمی شیمی پلیمر 6 ابرکوه
فاطمه اروانه 2213 مجموعه شیمی شیمی تجزیه 6 ایلام
ناصر احمدی مقدم 2302 مهندسی برق مخابرات 6 تهران
حدیث محمدی کامیزجی 2355 مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری 6 شاهین شهر
پرنیان یزدانی 2313 مهندسی عمران مهندسی و مدیریت منابع آب 6 رشت
شیوا شاپورجانی 2143 مدیریت آموزشی 6 شیراز
آرمین رادمند افکند 2162 مدیریت دولتی 6 تهران
فرزانه حمیدی 2805 آموزش زبان انگلیسی 6 ساری
امیرعلی عباس زاده 2106 ژئومورفولوژی 6 بشرویه
علی ریزه وندی 2323 مهندسی مکانیک دینامیک کنترل و ارتعاشات 7 تهران
داود عبدالهی 2321 مهندسی مکانیک ساخت و تولید 7 تبریز
الهام ادهمي 2229 زیست شناسی ميكروبيولوژي 7 قم
سیدجعفر هاشمی اصل 2143 مدیریت آموزشی 7 یاسوج
محدثه مقدم 2231 زیست فناوری میکروبی 7 اصفهان
سمانه عبدالرحیمی 2420 مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک 7 کلاچای
سمیه حاتمی کیا 2144 روانشناسی تربیتی 7 مشهد
سمیه گلی تالاری 2173 حسابداری 8 تهران
سلیم غلامی 2336 مهندسی معدن استخراج مواد معدنی 8 مهاباد
سید مرتضی مرتضوی 2155 مجموعه حقوق حقوق جزا و جرم شناسی 8 کرمان
مرضیه مظهری 2432 آگروتکنولوژی زراعت 8 شهرکرد
مصطفی سوهان کار 2321 مهندسی مکانیک ساخت و تولید 8 شیراز
زهرا حاتمی نسب 2116 علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی 8 کرج
زهرا طالبی 2142 برنامه ریزی درسی 8 صومعه سرا
سارا سعادت 2143 مدیریت آموزشی 8 یاسوج
مریم مرادی 2806 مجموعه زبان انگلیسی زبان وادبیات انگلیسی 9 قم
فهیمه عزیزائی 2141 فلسفه تعلیم و تربیت 9 مشهد
رها مسیح 2503 شهرسازی 9 تهران
محسن شاهمرادی 2155 مجموعه حقوق جزا و جرم شناسی 10 کرمانشاه
علی یاراحمدی 2311 مهندسی عمران راه وترابری 10 بروجرد
رضا صبح خیزجویباری 2304 مهندسی برق قدرت 10 مازندران
دانیال خلیق 2344 مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب 11 کاشان
رضا یزدی 2324 مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 11 شیراز
مهرناز گوهری 2145 علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی 11 اهواز
فاطمه صفی لو 2428 علوم و مهندسی آب سازه های آبی 11 زنجان
زهرا احسانی فرد 2223 زیست شناسی جانوری فیزیولوژی 11 کرمانشاه
سعید احمدی مجد 2229 زیست شناسی میکروبیولوژی 11 خرم آباد
حسین علی مختاری سریکوه 2160 علوم سیاسی و روابط بین الملل 11 بروجرد
مرضیه جهانبانی 2806 زبان و ادبیات انگلیسی 11 کاشان
نشاط امیدوار 2150 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 11 مشهد
حمیدرضا آرمین 2324 مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 12 مشهد
کیوان محمودی 2354 مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتم 12 آمل
رامتین صبح خیز فومنی خادم 2310 مهندسی عمران آب و سازه های هیدرولیکی 13 رشت
الهه رضايي 2212 مجموعه شیمی شیمی آلي 14 خمين
محبوبه اسکندری 2212 مجموعه شیمی شیمی آلی 15 مشهد
طاهره شکری 2213 مجموعه شیمی شیمی تجزیه 15 کرمانشاه
فاطمه رحمی 2232 آمار 15 اهواز
کتایون اشرفی 2156 مجموعه حقوق حقوق بین الملل عمومی 16 مشهد
روزبه ابراهیمی گلشن آبادی 2311 مهندسی عمران راه و ترابری 16 کرج
عین اله صالحی 2321 مهندسی مکانیک ساخت و تولید 16 کرج
رضا محمدزاده 2343 مهندسی محیط زیست منابع آب 16 تهران
مهرزاد زندیه 2360 مهندسی شیمی 17 اراک
المیرا احمدی 2116 علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی 18 تهران
اتوسا شهسواری 2806 مجموعه زبان انگلیسی زبان وادبیات انگلیسی 19 شیراز
علی قاسمی فرد 2309 مهندسی عمران ژئوتکنیک 19 تهران
هیوا علی محمدی 2144 روانشناسی تربیتی 19 مریوان
زینب بندری 2228 ژنتیک مولکولی 20 سمنان
سیدجعفر موسوی 2215 مجموعه شیمی شیمی کاربردی 21 کرج
مینا باقری ذلانی 2115 علوم ورزشی مدیریت ورزشی 21 تهران
اکبر نصیری 2144 روانشناسی تربیتی 21 تهران
الهه حسینی نوه 2806 مجموعه زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی 22 رفسنجان
سید فتح اله هاشمی 2154 حقوق عمومی 22 شیراز
سعیده حسین آبادی 2429 علوم و مهندسی آب منابع آب 23 بیرجند
حدیثه بهلول 2101 زبان و ادبیات فارسی 23 شاهرود
نگین علی تقیان جوزدانی 2101 زبان و ادبیات فارسی 23 تهران
سید محمدرضا حسینی نژاد ماهانی 2143 مدیریت آموزشی 23 تهران
لیلا نیک نسب 2807 مجموعه زبان انگلیسی ترجمه 24 قم
یوسف مولایی 2163 مدیریت دولتی 25 اهواز
مهسا سلطانی 2412 علوم ومهندسی صنایع غذایی 26 نجف آباد
مجتبی وزینی افضل 2163 مدیریت دولتی 26 قم
لیلی فرخی 2143 مدیریت آموزشی 26 مشهد
محمود قبادی عمارتی 2233 مجموعه ریاضی محض 27 کرمانشاه
مریم شعبانی نژادی شیرازی 2211 مجموعه شیمی شیمی فیزیک 28 شیراز
مهدی فتاحی 2167 مدیریت فناوری اطلاعات 28 ایلام
مریم نیک قدمی 2420 مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک 28 مشهد
هانیه شریف پور 2213 مجموعه شیمی شیمی تجزیه 29 کرج
نرگس فرنودیان 2343 مهندسی محیط زیست منابع آب 29 تهران
آزاده رجبی نژاد 2233 مجموعه ریاضی رياضي محض 30 کرج
احسان خرمی 2357 مهندسی کامپیوتر شبکه و رایانش 30 کرمانشاه
فریبا عبدالرحمانی 2401 علوم و مهندسی محیط زیست 30 همدان
یاسر اعظمی 2154 مجموعه حقوق حقوق عمومی 32 همدان
افشین بهرامی فریادرس 2154 مجموعه حقوق حقوق عمومی 33 کرمانشاه
فاطمه شاکرسوره 2429 علوم و مهندسی آب منابع آب 33 ارومیه
دل آرام جعفرقلی 2164 مدیریت صنعتی 33 تهران
پریسا نوری 2142 برنامه ریزی درسی 33 جوانرود
فاطمه علی پور 2144 روانشناسی تربیتی 34 تبریز
ادریس محمدی 2142 برنامه ریزی درسی 34 پاوه
شیرزاد میان دربندی 2117 علوم ورزشی آسیب شناسی ورزشی 35 محمدیه
سارا نقی بیرانوند 2144 روانشناسی تربیتی 35 خرم آباد
سعید قائدی 2155 مجموعه حقوق حقوق جزا وجرم شناسی 36 شیراز
سجاد ابراهیم زاده 2215 مجموعه شیمی شیمی کاربردی 36 ارومیه
ایمان صیدی 2359 مهندسی مواد و متالورژی 36 اسلام آبادغرب
محمدرضا نام اورزینی وندی 2304 مهندسی برق قدرت 37 همدان
فاطمه نازدانه 2428 علوم و مهندسی آب سازه 38 زابل
مریم اسدی 2173 حسابداری 38 کرمانشاه
اسما بختیاری توانا 2164 مدیریت صنعتی 38 همدان
ابوالفضل چوپانی 2117 علوم ورزشی آسیب شناسی ورزشی 39 مشهد
مهدی غلامی زارع 2112 علوم اقتصادی 39 بردسکن
محمد افشاری 2165 مدیریت رسانه و اطلاعات 40 تهران
میثم رزیانی کسمائی 2501 مدیریت پروژه وساخت 40 تهران
لیلی قربانی مینایی 2427 علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی 41 مشهد
مسلم غلامی 2115 علوم ورزشی مدیریت ورزشی 41 اسلام آبادغرب
وریا ویسی بیگزادی 2354 مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتم 41 کرمانشاه
مجید نیکخواه 2163 مدیریت دولتی 41 اهواز
فاطمه خسروی 2144 روانشناسی تربیتی 41 گرگان
الهام پارسا 2171 مالی 41 تهران
عباس پیرمحمدی 2356 مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی 42 زنجان
زکیه اژدر 2229 میکروبیولوژی 42 کرج
احسان الهیاری 2359 مهندسی مواد و متالورژی 42 بیرجند
اعظم جنتی عطایی 2805 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 43 گرگان
سیده زینب هاشمی 2155 مجموعه حقوق حقوق جزا وجرم شناسی 43 قم
میلاد امیری 2211 شیمی شیمی فیزیک 43 مشهد
محمد تقی بوئینی 2105 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 43 زنجان
نگار قاضی پور 23502 مهندسی نفت 43 بروجرد
حسین رضا امینی 2115 علوم ورزشی مدیریت ورزشی 44 تهران
علی ملکی 2115 علوم ورزشی مدیریت ورزشی 44 دهگلان
نادر محمدی 2144 روانشناسی تربیتی 44 پارس آباد
معصومه صالحی 2156 مجموعه حقوق حقوق بین الملل عمومی 45 قزوین
زهرا کلانتری 2220 زيست شناسي گياهي فيزيولوژي 45 تبریز
نگار رستمی 2116 علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی 45 اهواز
علی امیرپرست 2305 مهندسی برق کنترل 45 مشهد
مژگان قیصری 2141 فلسفه تعلیم و تربیت 45 مشهد
معصومه صالحی 2156 حقوق بین الملل عمومی 45 قزوین
سارا محمدی 2238 فیزیک 45 نیشابور
حسین عالیشوندی 2116 علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی 46 شیراز
محمدرضا ملیک زاده 2323 مهندسی مکانیک دینامیک ، کنترل وارتعاشات 47 ارومیه
مهدی قاسمی نژاد بهرام آبادی 2805 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 48 رفسنجان
مهدی قاسمی نژاد بهرام آبادی 2805 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 48 رفسنجان
آرزو بداقی 2144 روانشناسی تربیتی 48 شیراز
سید اسماعیل قیصری 2150 روانشناسی 48 سقز
سیده آمنه قریشی امیری 2420 مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک 48 بابل
مجبوبه عارف 2363 فناوری نانو نانو مواد 49 قم
عباس نفیسی 2112 علوم اقتصادی 49 کرج
فرزاد رحیمی موگویی 2164 مدیریت صنعتی 49 تهران
محمد صیفی 2155 مجموعه حقوق حقوق جزا وجرم شناسی 50 مشهد
محمد حسن دهقانیان 2116 علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی 50 شیراز
طاهره محسنی سرشت 2115 علوم ورزشی مدیریت ورزشی 50 کرماشاه
علی بازوند 2106 ژئومورفولوژی 50 کوهدشت
حمید کاشفیه 2502 معماری 50 تبریز
سید محمد هاشمیان 2322 مهندسی مکانیک طراحی کاربردی 52 مشهد
سیدمحمدرضا علوی 2155 مجموعه حقوق حقوق جزا و جرم شناسی 53 شیراز
صغری ابراهیم زاده 2304 مهندسی برق قدرت 53 گرمی
ابوافضل آریچ 2115 علوم ورزشی مدیریت ورزشی 53 آمل
مهناز موسی خانی 2354 مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتم 54 ملایر
زهرا شهبازی دستجردی 2142 برنامه ریزی درسی 54 اصفهان
نسرین ورمزیار 2173 حسابداری 55 همدان
کوثر مرادی 2805 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 56 تهران
سید شاهین غدیری 2357 مهندسی کامپیوتر شبکه و رایانش 56 زنجان
راضیه حاجی مرادی 2150 روانشناسی 56 ملایر
مهتاب ملکی نژاد 2148 مشاوره 56 کاشان
پژمان قهرمانی 2401 علوم و مهندسی محیط زیست 56 تهران
حمید گنجی زاده 2157 مجموعه حقوق حقوق خصوصی 57 تهران
گلناز بحریه 2412 علوم ومهندسی صنایع غذایی 58 تبریز
حمیدرضا طلوعی نسب 2324 مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 59 تبریز
کوثر یحی پور 2428 علوم و مهندسی آب سازه های آبی 59 کاشان
پروانه علی نزاد 2116 علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی 60 ایلام
لقمان محمودی 2420 مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک 60 ارومیه
زهره نجفی 2157 مجموعه حقوق حقوق خصوصی 61 قم
مصطفی رفیعی محمدی 2164 مدیریت صنعتی 61 قم
راضیه علیزاده 2119 علوم ورزشی بیومکانیک ورزشی 62 اردبیل
مرسده مهدی زاده 2307 مهندسی عمران سازه 62 بابلسر
مهناز هاشم آبادی 2144 روانشناسی تربیتی 62 سمنان
نسیم ریش سفیدمحمدی 2119 علوم ورزشی بیومکانیک ورزشی 63 تبریز
رضا جلالی ندوشنی 2304 مهندسی برق قدرت 64 مشهد
شمیمه غفوری 2229 زیست شناسی میکروبیولوژی 64 همدان
مرضیه شکاری طوسی 2238 مجموعه فیزیک 64 مشهد
ابوذر اشراقی 2154 مجموعه حقوق حقوق عمومی 65 اصفهان
حشمت اله کوشکی 2142 برنامه ریزی درسی 65 کوهدشت
فاطمه شکاری 2429 علوم و مهندسی آب منابع آب 66 اردبیل
اکرم هاشمی سجزئی 2356 مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی 66 اصفهان
فاطمه حسنی 2421 مدیریت منابع خاک 66 رفسنجان
زهرا نوروز زاده 2142 برنامه ریزی درسی 66 همدان
پژمان سالاریه 2427 علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی 67 تهران
افشین پیرداده بیرانوند 2805 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 67 تهران
میترا بی غم 2233 مجموعه ریاضی کاربردی 67 کرمانشاه
هما نعمانی 2229 زیست شناسی میکروبیولوژی 67 اصفهان
نادیا رشیدی کرمانی 2163 مدیریت دولتی 67 مشهد
فاطمه بخنوه 2213 مجموعه شیمی شیمی تجزیه 68 آستانه اشرفیه
پری ناز رحمانی باروجی 2143 مدیریت آموزشی 68 تبریز
پریسا اعتماد فر 2805 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 69 اصفهان
هومن حطمی 2156 مجموعه حقوق حقوق بین الملل عمومی 69 کرج
احمدرضا دریکوند 2213 مجموعه شیمی شیمی تجزیه 69 خرم آباد
امیرحسین احمدی حکمتی کار 2116 علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی 69 رفسنجان
ایوب حاجی زاده اصل 2105 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 69 سلماس
قادر فراقی 2141 فلسفه تعلیم و تربیت 69 کرج
ایوب حاجی زاده اصل 2105 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 69 سلماس
شراره محمدی کله 2301 مهندسی برق الکترونیک 71 اردبیل
مرتضی پاکیزه 2355 مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری 71 پارس آباد
نجمه مشرفی 2118 علوم ورزشی رفتارحركتي وروان شناسي ورزشي 72 کرج
مژگان شیرازی 2227 بیوشیمی 73 اصفهان
متین پسندیده کردمحله 2211 مجموعه شیمی شیمی فیزیک 75 قم
بابک بازه 2116 علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی 75 تبریز
نسرین دلداده آرانی 3904 مهندسی برق قدرت 76 کاشان
سیدعلی رفیعی راد 2162 مدیریت بازرگانی و راهبردی 76 تهران
نسرین فغانی زنده دل ثابت 2150 روانشناسی 77 تهران
مهدی یاقوتیان 2173 حسابداری 77 شاهرود
محبوبه فنودی 2233 مجموعه ریاضی 77 مشهد
نرگس حیدری 2157 حقوق خصوصی 77 تهران
سیدمرتضی غفوری یزدی 2323 مهندسی مکانیک دینامیک، کنترل و ارتعاشات 78 کرج
میلاد قربانپور 2307 مهندسی عمران سازه 78 مشهد
معراج حیدری زاده 2144 روانشناسی تربیتی 78 قم
سحر اتحادی 2112 علوم اقتصادی 78 بجنورد
امین فخاری 2390 مهندسی عمران ژئوتکنیک 79 مشهد
ملیحه امینی پزوه 2233 مجموعه ریاضی کاربردی 80 اصفهان
الهام چگنی 2238 فیزیک 80 ملایر
زهرا حیدری 2117 علوم ورزشی آسیب شناسی ورزشی 83 اصفهان
سیدمحمد یزدانی 2304 مهندسی برق قدرت 83 یزد
الا مظاهر کرمانی 2144 روانشناسی تربیتی 83 تهران
انیس طالبی 2412 علوم ومهندسی صنایع غذایی 83 مرند
سیده فاطمه رجایی موسوی 2144 روانشناسی تربیتی 84 قم
محمد بخشی 2142 برنامه ریزی درسی 84 تربت حیدریه
فائزه بخشعلی زاده ایرانی 2150 روانشناسی 84 اردبیل
محمد بخشی 2142 برنامه ریزی درسی 84 تربت حیدریه
شریعت زارع خفری 2115 علوم ورزشی مدیریت ورزشی 85 شیراز
لیلا نظری 2144 روانشناسی تربیتی 85 زرین آباد
سامان توكلي 2173 حسابداری 86 خمين
فاطمه بیگلری 2806 مجموعه زبان انگلیسی زبان وادبیات انگلیسی 87 مشهد
آرزو مریخی سالانقوک 2360 مهندسی شیمی 87 مشهد
محمدامین مهرجردی 2424 علوم دامی 88 مشهد
اکرم ایزدی 2118 علوم ورزشی
رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
90 مشهد
آرش ذنوبی تبار 2144 روانشناسی تربیتی 90 شیراز
مهلا مختیا 2256 مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی 91 مشهد
سیروس بنیادی 2160 علوم سیاسی و روابط بین الملل 91 یاسوج
سید عبدالستار کشاورز 2154 حقوق عمومی 92 تهران
بهروز صبحی 2173 حسابداری 93 اصفهان
اعظم زاده نور 2147 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 93 کرج
زهرا کاظمی 2211 مجموعه شیمی شیمی فیزیک 94 ساری
منیژه ترخان 2143 مدیریت آموزشی 94 کرج
علی امجدی سورکی 2805 آموزش زبان انگلیسی 94 ساری
سید عبداله جوادی 2171 مالی 95 آمل
اکرم فرخ فارمد 2145 تکنولوژی آموزشی 95 مشهد
عاطفه عبادی 2412 علوم ومهندسی صنایع غذایی 97 شهرضا
ابوالفضل حجازی مقدم 2103 جغرافیای سیاسی 97 کاشان
پانیذالسادات مدائنی 2311 مهندسی عمران راه و ترابری 98 کرمانشاه
هانیه هنرمند اسبق 2228 مجموعه زیست شناسی ژنتیک مولکولی 98 تبریز
هاجر محمدی ملک آبادی 2212 مجموعه شیمی شیمی آلی 98 نجف آباد
امین کوتاهی قلندر 2310 مهندسی عمران مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي 99 تبریز
پروین دانشور 2103 جغرافیای سیاسی 99 دهدشت
شهین ولیان 2142 برنامه ریزی درسی 100 کرمانشاه
همچنین برای مشاهده رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون دکتری 98 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون دکتری 97 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون دکتری 96 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون دکتری 95 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون دکتری 94 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون دکتری 93 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون دکتری 92 اینجا کلیک کنید.
جهت مشاهده خدمات دکتری اینجا کلیک کنید
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©