برنامه آزمونهای آزمایشی پرستاری

برنامه آزمون های آزمایشی حضوری پرستاری
شماره آزمون سرفصل آزمون تاریخ برگزاری
آزمون اول
25% اول 96/10/22
آزمون دوم
25% دوم 96/11/13
آزمون سوم 50% اول (مجموع آزمون 1و2) 96/12/11
آزمون چهارم 25% سوم 96/12/25
آزمون پنجم 25% چهارم 97/1/24
آزمون ششم 50% دوم (مجموع آزمون 4و5) 97/2/14
آزمون هفتم جامع 97/2/28
آزمون هشتم جامع 97/3/11
آزمون نهم جامع 97/4/1
آزمون دهم جامع 97/4/8
جهت خرید اینترنتی آزمون های آزمایشی حضوری پرستاری اینجا کلیک کنید.
جهت دانلود فایل بودجه بندی (مباحث) آزمون پرستاری اینجا کلیک کنید
جهت دانلود فایل منابع آزمون پرستاری اینجا کلیک کنید

 

برنامه آزمون های آزمایشی اینترنتی پرستاری
شماره آزمون سرفصل آزمون تاریخ برگزاری
1 50% اول (مباحث آزمون 1 و 2 حضوری) 96/11/30
2 25% سوم (مباحث آزمون چهارم حضوری) 96/12/14
3 25% چهارم (مباحث آزمون پنجم حضوری) 97/1/20
4 جامع اول 97/2/17
5 جامع دوم 97/3/7
6 جامع سوم 97/3/21
جهت خرید اینترنتی آزمون های آزمایشی اینترنتی پرستاری اینجا کلیک کنید.

 

پکیج های آموزشی
پــرستاری
ردیف نام کتاب
1 زبان عمومی
2 پرستاری داخلی و جراحی
3 پرستاری کودکان
4 روان پرستاری
5 پرستاری بهداشت و جامعه
6 پرستاری بهداشت مادران و نوزادان
7 مجموعه سوالات دانشگاه سراسری
8 مجموعه سوالات وزارت بهداشت
مکمــل
DVD آموزش مجازی زبان عمومی

جهت خرید اینترنتی بسته آموزشی پرستاری اینجا کلیک کنید. 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©