برنامه آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد و دکتری


تاریخ آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد سال 97 به شرح زیر اعلام می گردد:زمان برگزاری آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد 97 (سراسری)
شماره آزمون تاریخ آزمون زمان برگزاری
آزمون مرحله اول
96/8/19 روز جمعه در دو تایم صبح و عصر
آزمون مرحله دوم
96/9/10 روز جمعه در دو تایم صبح و عصر
آزمون مرحله سوم (مجموع مباحث آزمون اول و دوم)
96/10/1 روز جمعه در دو تایم صبح و عصر
آزمون مرحله چهارم
96/10/22 روز جمعه در دو تایم صبح و عصر
آزمون مرحله پنجم
96/11/13 روز جمعه در دو تایم صبح و عصر
آزمون مرحله ششم (مجموع مباحث آزمون چهارم و پنجم)
96/12/11 روز جمعه در دو تایم صبح و عصر
آزمون مرحله هفتم (جامع اول، شبیه سازی آزمون اصلی)
96/12/25 روز جمعه در دو تایم صبح و عصر
آزمون مرحله هشتم (جامع دوم، شبیه سازی آزمون اصلی) 97/1/17 روز جمعه در دو تایم صبح و عصر
آزمون مرحله نهم (جامع سوم، شبیه سازی آزمون اصلی) 97/1/24 روز جمعه در دو تایم صبح و عصر
آزمون مرحله دهم (جامع چهارم، شبیه سازی آزمون اصلی) 97/1/31 روز جمعه در دو تایم صبح و عصر

 


تاریخ برگزاری آزمون های آزمایشی دکتری 96 به شرح زیر اعلام می گردد.


برنامه آزمون های آزمایشی دکتری سال 96
شماره آزمون تاریخ آزمون زمان برگزاری
1 96/10/1
جمعه صبح ساعت 8:00
2 96/10/22 جمعه صبح ساعت 8:00
3 96/11/13 جمعه صبح ساعت 8:00
4 96/11/27 جمعه صبح ساعت 8:00
برای مشاهده منابع آزمون دکتری اینجا کلیک کنید.

 


زمان برگزاری آزمون های آزمایشی اینترنتی کارشناسی ارشد 97
شماره آزمون مباحث آزمون ساعت و تاریخ شروع آزمون ساعت و تاریخ پایان آزمون
1 مجموع مباحث آزمون اول و دوم حضوری ساعت 16
96/9/20
ساعت 14
96/9/22
2 مباحث آزمون چهارم حضوری ساعت 16
96/11/2
ساعت 14
96/11/4
3 مباحث آزمون پنجم حضوری ساعت 16
96/11/23
ساعت 14
96/11/25
4 جامع ساعت 16
96/12/14
ساعت 14
96/12/16
5 جامع ساعت 16
97/1/20
ساعت 14
97/1/22
6 جامع ساعت 16
97/1/27
ساعت 14
97/1/29

برای مشاهده جزئیات بودجه بندی و سرفصل های آزمون های کارشناسی ارشد بر روی لینک زیر کلیک کنید:
جزئیات بودجه بندی و سرفصل های آزمون ارشد

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©