برنامه آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد و دکتری


تاریخ آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد سال 97 به شرح زیر اعلام می گردد:زمان برگزاری آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد 97 (سراسری)
شماره آزمون تاریخ آزمون زمان برگزاری
آزمون مرحله اول
97/8/25 روز جمعه در دو تایم صبح و عصر
آزمون مرحله دوم
97/9/16 روز جمعه در دو تایم صبح و عصر
آزمون مرحله سوم (مجموع مباحث آزمون اول و دوم)
97/9/30 روز جمعه در دو تایم صبح و عصر
آزمون مرحله چهارم
97/10/14 روز جمعه در دو تایم صبح و عصر
آزمون مرحله پنجم
97/11/12 روز جمعه در دو تایم صبح و عصر
آزمون مرحله ششم (مجموع مباحث آزمون چهارم و پنجم)
97/11/26 روز جمعه در دو تایم صبح و عصر
آزمون مرحله هفتم (جامع اول، شبیه سازی آزمون اصلی)
97/12/10 روز جمعه در دو تایم صبح و عصر
آزمون مرحله هشتم (جامع دوم، شبیه سازی آزمون اصلی) 97/12/24 روز جمعه در دو تایم صبح و عصر
آزمون مرحله نهم (جامع سوم، شبیه سازی آزمون اصلی) 98/1/23 روز جمعه در دو تایم صبح و عصر
آزمون مرحله دهم (جامع چهارم، شبیه سازی آزمون اصلی) 98/1/30 روز جمعه در دو تایم صبح و عصر

 


تاریخ برگزاری آزمون های آزمایشی دکتری 97 به شرح زیر اعلام می گردد.


برنامه آزمون های آزمایشی دکتری سال 97
شماره آزمون تاریخ آزمون زمان برگزاری
1 97/9/30
روز جمعه / تایم صبح
2 97/10/14 روز جمعه / تایم صبح
3 97/11/12 روز جمعه / تایم صبح
4 97/11/26 روز جمعه / تایم صبح
برای مشاهده منابع آزمون دکتری اینجا کلیک کنید.

 


زمان برگزاری آزمون های آزمایشی اینترنتی کارشناسی ارشد 97
شماره آزمون مباحث آزمون ساعت و تاریخ شروع آزمون ساعت و تاریخ پایان آزمون
1 مجموع مباحث آزمون اول و دوم حضوری ساعت 16
97/9/19
ساعت 14
97/9/21
2 مباحث آزمون چهارم حضوری ساعت 16
97/11/1
ساعت 14
97/11/3
3 مباحث آزمون پنجم حضوری ساعت 16
97/11/15
ساعت 14
97/11/17
4 جامع ساعت 16
97/11/29
ساعت 14
97/12/1
5 جامع ساعت 16
97/12/13
ساعت 14
97/12/15
6 جامع ساعت 16
98/1/26
ساعت 14
98/1/28

برای مشاهده جزئیات بودجه بندی و سرفصل های آزمون های کارشناسی ارشد بر روی لینک زیر کلیک کنید:
جزئیات بودجه بندی و سرفصل های آزمون ارشد

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©