دانلود دفترچه سؤالات و پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری 98

شما می توانید دفترچه سؤالات و کلید آزمون دکتری 98 را از سایت مدرسان شریف دریافت کنید.
جهت مشاهده خدمات دکتری اینجا کلیک کنید

گروه فنی و مهندسی
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه مهندسي برق - الکترونیک مشاهده کلید
مجموعه مهندسي برق - مخابرات مشاهده کلید
مجموعه مهندسي برق - قدرت مشاهده کلید
مجموعه مهندسي برق - کنترل مشاهده کلید
مجموعه مهندسي عمران - سازه مشاهده کلید
مجموعه مهندسي عمران - زلزله مشاهده کلید
مجموعه مهندسي عمران - ژئوتکنیک مشاهده کلید
مجموعه مهندسي عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی مشاهده کلید
مجموعه مهندسي عمران - راه و ترابری مشاهده کلید
مجموعه مهندسي عمران - سواحل ، بنادر و سازه های دریایی مشاهده کلید
مجموعه مهندسي عمران - مدیریت منابع آب مشاهده کلید
مجموعه مهندسي عمران - حمل و نقل مشاهده کلید
مجموعه مهندسي عمران - مدیریت ساخت مشاهده کلید
مجموعه مهندسي عمران - محیط زیست مشاهده کلید
مهندسی نقشه برداری - ژئودزی مشاهده کلید
مهندسی نقشه برداری - فتوگرامتری مشاهده کلید
مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور مشاهده کلید
مهندسی نقشه برداری - سیستم اطلاعات مکانی مشاهده کلید
مهندسی مکانیک - ساخت و تولید مشاهده کلید
مهندسی مکانیک - مکانیک جامدات مشاهده کلید
مهندسی مکانیک - دینامیک ، کنترل و ارتعاشات مشاهده کلید
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی مشاهده کلید
مهندسي دريا مشاهده کلید
مهندسي هوافضا - آئرودینامیک مشاهده کلید
مهندسي هوافضا - جلوبرندگی مشاهده کلید
مهندسي هوافضا - سازه های هوایی مشاهده کلید
مهندسي هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل مشاهده کلید
مهندسي معدن - اکتشاف مشاهده کلید
مهندسي معدن - استخراج مشاهده کلید
مهندسي معدن - فرآوری مواد معدنی مشاهده کلید
مهندسي معدن - مکانیک سنگ مشاهده کلید
مهندسي پليمر - پلیمر مشاهده کلید
مهندسي پليمر - رنگ مشاهده کلید
مهندسي محيط زيست - منابع آب مشاهده کلید
مهندسي محيط زيست - آب و فاضلاب مشاهده کلید
مهندسي محيط زيست - مواد زائد جامد مشاهده کلید
مهندسي محيط زيست - آلودگی هوا مشاهده کلید
مهندسي پزشكي - بیوالکتریک مشاهده کلید
مهندسي پزشكي - بیومکانیک مشاهده کلید
مهندسي پزشكي - بیومتریال مشاهده کلید
مجموعه مهندسي صنايع مشاهده کلید
مهندسي نفت - اکتشاف مشاهده کلید
(2352)مهندسی نفت مشاهده کلید
مهندسي كامپيوتر - نرم افزار و الگوریتم مشاهده کلید
مهندسي كامپيوتر - هوش مصنوعی مشاهده کلید
مهندسي كامپيوتر - معماری سیستم های کامپیوتری مشاهده کلید
مهندسي كامپيوتر-شبكه ورايانش
مشاهده کلید
مهندسي فناوري اطلاعات مشاهده کلید
مهندسي مواد و متالورژي مشاهده کلید
مهندسي شيمي مشاهده کلید
مهندسي شيمي -بيوتكنولوژي مشاهده کلید
فناوري نانو-نانومواد مشاهده کلید
فناوري نانو-نانوالكتريك مشاهده کلید
مهندسي هسته اي -كاربرد پرتوها مشاهده کلید
مهندسي هسته اي -راكتور مشاهده کلید
مهندسي هسته اي - پرتو پزشكي مشاهده کلید
مهندسي هسته اي -گداخت مشاهده کلید
مهندسي نساجي -تكنولوژي نساجي
مشاهده کلید
مهندسي نساجي -شيمي نساجي وعلوم الياف مشاهده کلید
مهندسي سيستم هاي انرژي
مشاهده کلید
گروه علوم انسانی
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
جغرافیای سیاسی مشاهده کلید
جغرافیا و برنامه ریزی شهری مشاهده کلید
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مشاهده کلید
ژئومورفولوژی مشاهده کلید
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي مشاهده کلید
علوم اقتصادی مشاهده کلید
تاریخ - تاریخ اسلام مشاهده کلید
تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام مشاهده کلید
تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلام مشاهده کلید
زبان و ادبيات عرب مشاهده کلید
مدیریت بازرگانی و راهبردی مشاهده کلید
مدیریت دولتی مشاهده کلید
مدیریت صنعتی مشاهده کلید مدیریت رسانه و اطلاعات مشاهده کلید
مدیریت آموزشی مشاهده کلید
مدیریت فناوری اطلاعات مشاهده کلید
مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز مشاهده کلید
کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی مشاهده کلید
گردشگری مشاهده کلید
مالی مشاهده کلید
حسابداری مشاهده کلید
زبان و ادبیات فارسی مشاهده کلید
علم و اطلاعات دانش شناسی مشاهده کلید
فلسفه مشاهده کلید
فلسفه - منطق مشاهده کلید
فلسفه - علم مشاهده کلید
فلسفه تعلیم و تربیت مشاهده کلید
علوم اجتماعی مشاهده کلید
مددکاری اجتماعی مشاهده کلید
مشاوره مشاهده کلید
جمعیت شناسی مشاهده کلید
علوم ارتباطات مشاهده کلید
باستان شناسي مشاهده کلید
محیط زیست مشاهده کلید
علوم قرآن و حدیث مشاهده کلید
فقه و مبانی حقوق اسلامی مشاهده کلید
ادیان و عرفان مشاهده کلید
الهیات و معارف اسلامی- تاریخ و تمدن ملل اسلامی مشاهده کلید
فلسفه و کلام اسلامی مشاهده کلید
فقه شافعی مشاهده کلید
مدرسی معارف اسلامی مشاهده کلید
برنامه ریزی درسی مشاهده کلید
علوم ورزشی - مدیریت ورزشی مشاهده کلید
علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی مشاهده کلید
علوم ورزشی - آسیب شناسی مشاهده کلید
علوم ورزشی -رفتارحرکتی و روانشناسی ورزشی مشاهده کلید
علوم ورزشی - بیومکانیک ورزشی مشاهده کلید
مطالعات زنان
مشاهده کلید
مجموعه علوم سياسي و روابط بین الملل
مشاهده کلید
حقوق نفت وگاز
مشاهده کلید
حقوق خصوصي
مشاهده کلید
حقوق بين الملل عمومي
مشاهده کلید
حقوق جزا و جرم شناسي
مشاهده کلید
حقوق عمومي
مشاهده کلید
روان شناسي
مشاهده کلید
سنجش واندازه گيري
مشاهده کلید
روانشناسي واموزش كودكان استثنايي
مشاهده کلید
اموزش عالي
مشاهده کلید
تكنولوژي اموزشي
مشاهده کلید
روان شناسي تربيتي
مشاهده کلید
آب و هواشناسي مشاهده کلید
مدیریت پیشگیری از جرم ، جرم یابی و ایمنی ترافیک مشاهده کلید
گروه علوم پایه
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
شیمی - شیمی فیزیک مشاهده کلید
شیمی - شیمی آلی مشاهده کلید
شیمی - شیمی تجزیه مشاهده کلید
شیمی - شیمی معدنی مشاهده کلید
شيمي -شيمي پليمر مشاهده کلید
شيمي كاربردي مشاهده کلید
هواشناسی مشاهده کلید
زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی مشاهده کلید
زمین شناسی آب های زیرزمینی مشاهده کلید
زمین شناسی مهندسی مشاهده کلید
زمین شناسی زیست محیطی مشاهده کلید
زمین شناسی پترولوژی مشاهده کلید
زمین شناسی اقتصادی مشاهده کلید
زمین شناسی تکتونیک مشاهده کلید
زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسی مشاهده کلید
زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی مشاهده کلید
زيست شناسي گیاهی -سلولي وتكويني مشاهده کلید
زیست شناسی جانوري - فيزيولوژي مشاهده کلید
علوم جانوري -بيوسيستماتيك مشاهده کلید
زیست شناسی جانوري - سلولی و تكويني مشاهده کلید
زيست شناسي سلولي وملكولي مشاهده کلید
بيوشيمي کد رشته مشاهده کلید
ژنتيك ملكولي مشاهده کلید
ميكروبيولوژي مشاهده کلید
فیتوشیمی مشاهده کلید
بيوفيزيك مشاهده کلید
زيست فناوري ميكروبي مشاهده کلید
آمار مشاهده کلید
رياضي محض مشاهده کلید
رياضي كاربردي مشاهده کلید
فيزيك دريا مشاهده کلید
زيست شناسي دريا مشاهده کلید
علوم وفناوري نانو-نانوفيزيك مشاهده کلید
فيزيك مشاهده کلید
فوتونيك مشاهده کلید
ژئوفيزيك -لرزه شناسي مشاهده کلید
ژئوفيزيك -زلزله شناسي مشاهده کلید
ژئوفيزيك -الكترومغناطيس مشاهده کلید
ژئوفيزيك -گراني سنجي مشاهده کلید
علوم و فناوري نانو-نانوشيمي مشاهده کلید
ريززيست فناوري مشاهده کلید
بيوانفورماتيك مشاهده کلید
علوم كامپيوتر مشاهده کلید
علوم شناختي مشاهده کلید
زمين شناسي فسيل شناسي وچينه شناسي
مشاهده کلید
زمين شناسي نفت
مشاهده کلید
گروه زبـان
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
آموزش زبان انگليسي مشاهده کلید
آموزش زبان آلماني مشاهده کلید
آموزش زبان فرانسه مشاهده کلید
ادبیات فرانسه مشاهده کلید
آموزش زبان روسي مشاهده کلید
ترجمه مشاهده کلید
زبان و ادبيات انگليسي مشاهده کلید
فرهنگ و زبانهاي باستاني مشاهده کلید
زبان شناسي مشاهده کلید

گروه هـنر
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
پژوهش هنر مشاهده کلید
معماري مشاهده کلید
شهرسازی مشاهده کلید
مدیریت پروژه و ساخت مشاهده کلید
مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی مشاهده کلید
مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی مشاهده کلید
گروه کشاورزی
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی-حفاظت و اصلاح مشاهده کلید
علوم ومهندسي ابخيزداري مشاهده کلید
مديريت وكنترل بيابان مشاهده کلید
علوم ومهندسي مرتع مشاهده کلید
علوم و مهندسی شيلات - صید و بهره بردای آبزیان مشاهده کلید
علوم و مهندسی شيلات - فرآوری محصولات شیلات مشاهده کلید
علوم و مهندسی شیلات - تكثير و پرورش ابزيان مشاهده کلید
علوم و مهندسی جنگل - علوم زیستی جنگل مشاهده کلید
علوم و مهندسی جنگل - عمران و بهره برداری جنگل مشاهده کلید
علوم و مهندسی جنگل - مدیریت جنگل مشاهده کلید
بيماري شناسي گياهي
مشاهده کلید
حشره شناسي كشاورزي مشاهده کلید
توسعه كشاورزي مشاهده کلید
ترويج و اموزش كشاورزي پایدار مشاهده کلید
اگرواکولوژی مشاهده کلید
بيوتكنولوژي کشاورزی مشاهده کلید
آگروتکنولوژی - علوم علف هاي هرز
مشاهده کلید
آگروتکنولوژی مشاهده کلید
ژنتيك و به نژادي گياهي مشاهده کلید
علوم ومهندسي اب -هواشناسي كشاورزي
مشاهده کلید
علوم ومهندسي اب -منابع اب مشاهده کلید
علوم ومهندسي اب -سازه هاي ابي مشاهده کلید
علوم ومهندسي اب -ابياري وزهكشي مشاهده کلید
علوم دامي
مشاهده کلید
مديريت منابع خاك مشاهده کلید
مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك مشاهده کلید
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-صنایع سلولوزی مشاهده کلید
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-کامپوزیت های لیگنوسلولزی مشاهده کلید
اقتصاد كشاورزي مشاهده کلید
علوم ومهندسي صنايع غذايي مشاهده کلید
علوم ومهندسي باغباني مشاهده کلید
مهندسی مكانيزاسيون كشاورزي مشاهده کلید
مهندسي مكانيك بيوسيستم مشاهده کلید
علوم و مهندسی محیط زیست
مشاهده کلید
آگروتکنولوژی - بذر مشاهده کلید

گروه دامپزشکی
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
جراحي دامپزشكي مشاهده کلید
مامائي و بيماريهاي توليد مثل دام مشاهده کلید
بيماريهاي داخلي دام هاي كوچك مشاهده کلید
بيماريهاي داخلي دام هاي بزرگ مشاهده کلید
كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي مشاهده کلید
پاتولوژي دامپزشكي مشاهده کلید
راديولوژي دامپزشكي مشاهده کلید
بهداشت و بيماريهاي پرندگان مشاهده کلید
بهداشت وبيماري هاي ابزيان مشاهده کلید
بهداشت موادغذايي مشاهده کلید
بهداشت خوراك دام مشاهده کلید
اپيدميولوژي مشاهده کلید
انگل شناسي دامپزشكي مشاهده کلید
باكتري شناسي مشاهده کلید
ويروس شناسي مشاهده کلید
قارچ شناسي مشاهده کلید
ايمني شناسي مشاهده کلید
بيوتكنولوژي مشاهده کلید
فناوري توليدمثل دردامپزشكي مشاهده کلید
سم شناسي مشاهده کلید
فارماكولوژي دامپزشكي مشاهده کلید
فيزيولوژي مشاهده کلید
اناتومي وجنين شناسي مقايسه اي
مشاهده کلید
بافت شناسي مقايسه اي مشاهده کلید
بيهوشي ومراقبت هاي ويژه دامپزشكي
مشاهده کلید
بيوشيمي مشاهده کلید

 


 

دفترچه های شماره دو
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
کلیه رشته های امتحانی گروه آزمايشي علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب) مشاهده کلید
گروه آزمايشي علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب مشاهده کلید
کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه مشاهده کلید
كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمايشي فنی و مهندسی مشاهده کلید
كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمايشي کشاورزی و منابع طبیعی مشاهده کلید
كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمایشی هنر مشاهده کلید
کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی
مشاهده کلید
گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی آموزش زبان فرانسه و ادبیات فرانسه کد رشته های 2801و2802 مشاهده کلید
گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی کد رشته 2803 مشاهده کلید
گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی زبان آلمانی کد رشته 2804 مشاهده کلید
گروه آزمايشي زبان ویژه کد رشته های امتحانی 2805,2806,2807,2808 مشاهده کلید
گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی کد رشته 2809 مشاهده کلید
زبان فرانسه - عمومی و زبان آلمانی - عمومی مشاهده کلید زبان فرانسه
مشاهده کلید زبان آلمانی

 


 

همچنین جهت دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 97 اینجا کلیک کنید.

همچنین جهت دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 96 اینجا کلیک کنید.

همچنین جهت دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 اینجا کلیک کنید.

همچنین جهت دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 94 اینجا کلیک کنید.

همچنین جهت دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 93 اینجا کلیک کنید.

همچنین جهت دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 92 اینجا کلیک کنید.

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©