دانلود سؤالات و پاسخنامه کلیدی آزمون کارشناسی ارشد سال 93

شما داوطلبان گرامی می توانید دفترچه سؤالات و پاسخنامه کلیدی کنکور کارشناسی ارشد 93 را از سایت مدرسان شریف دریافت نمایید.

 

نام رشته دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
گروه فنی و مهندسی
مهندسی برق (کد 1251)

دانلود دفترچه سؤال - شماره 1

دانلود دفترچه سؤال - شماره 2

کلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی کامپیوتر (کد 1277)

دانلود دفترچه سؤال - شماره 1

دانلود دفترچه سؤال - شماره 2

کلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی مکانیک (کد 1267) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی صنایع (کد 1259) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی مواد (کد 1272) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی عمران (کد 1264) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی پلیمر (کد 1255) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی شیمی (کد 1257) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی فناوری اطلاعات (کد 1276) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی نفت (کد 1253) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی معدن (کد 1268)

دانلود دفترچه سؤال - شماره 1

دانلود دفترچه سؤال - شماره 2

کلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی صنایع سیستم (کد 1260) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی نانومواد (کد 1273) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی هوافضا (کد 1279) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی ابزار دقیق (کد 1290) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی معماری کشتی (کد 1256) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی فرآوری و انتقال گاز (کد 1289) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی شیمی (داروسازی) (کد 1285) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
گروه علوم پایه
ریاضیات و کاربردها (کد 1208) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
مجموعه فیزیک (کد 1204) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
مجموعه شیمی (کد 1203)

دانلود دفترچه سؤال - شماره 1

دانلود دفترچه سؤال - شماره 2

کلید اولیه سازمان سنجش
زیست شناسی گیاهی (کد 1213) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
زیست شناسی جانوری (کد 1214) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
زیست شناسی سلولی و مولکولی (کد 1206) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
آمار و کاربردها (کد 1207) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
فوتونیک (کد 1205)

دانلود دفترچه سؤال - شماره 1

دانلود دفترچه سؤال - شماره 2

کلید اولیه سازمان سنجش
ژئوفیزیک و هواشناسی (کد 1202) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
علوم زمین (کد 1201) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
علوم کامپیوتر (کد 1209) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
گروه علوم انسانی
مجموعه حقوق (کد 1126)

دانلود دفترچه سؤال

دانلود دفترچه زبان فرانسه

کلید اولیه سازمان سنجش
روانشناسی (کد 1133) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
مجموعه زبان انگلیسی (کد 1121) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
حسابداری (کد 1134) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
مطالعات زنان (کد 1137) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
علوم تربیتی 1 (کد 1117)

دانلود دفترچه سؤال - شماره 1

دانلود دفترچه سؤال - شماره 2

کلید اولیه سازمان سنجش
علوم تربیتی 2 (کد 1118)

دانلود دفترچه سؤال - شماره 1

دانلود دفترچه سؤال - شماره 2

کلید اولیه سازمان سنجش
علوم تربیتی 3 (کد 1123) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
علوم اقتصادی (کد 1105) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
مدیریت اجرایی و MBA (کد 1148)

دانلود دفترچه سؤال - شماره 1

دانلود دفترچه سؤال - شماره 2

کلید اولیه سازمان سنجش
مجموعه مدیریت (کد 1142) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
پژوهش علوم اجتماعی (کد 1140) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
تاریخ (کد 1107) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
تربیت بدنی (کد 1106) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
ادبیات فارسی (کد 1101) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
علوم سیاسی (کد 1130) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
علوم اجتماعی (کد 1108) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
علوم جغرافیا (کد 1102) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
الهیات و معارف اسلامی (کد 1113) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
علوم ارتباطات اجتماعی (کد 1138) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
ایرانشناسی (کد 1127) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
گروه هنر
معماری (کد 1352) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
طراحی شهری (کد 1351) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
برنامه ریزی شهری (کد 1350) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
پژوهش هنر (کد 1359)

دانلود دفترچه سؤال - شماره 1

دانلود دفترچه سؤال - شماره 2

کلید اولیه سازمان سنجش
هنرهای تصویری و طراحی (کد 1358) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
هنر ساخت و معماری (کد 1361) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
گروه کشاورزی
دام و طیور (کد 1309) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
علوم خاک (کد 1308) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
علوم باغبانی (کد 1305) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
تولیدات گیاهی (کد 1310) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
کشاورزی آب (کد 1302) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
بیوتکنولوژی در کشاورزی (کد 1324) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
منابع طبیعی - محیط زیست (کد 1317) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
صنایع غذایی (کد 1313) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
زراعت و اصلاح نباتات (کد 1303) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش
مهندسی مکانیک بیوسیستم (کد 1319) دانلود دفترچه سؤال کلید اولیه سازمان سنجش

 

دفترچه سؤال سایر رشته ها را با کلیک بر روی نام رشته در جدول زیر دانلود کنید.

سنجش ازدور و سيستم اطلاعات جغرافيايي مجموعه زبان عربی فرهنگ و زبان های باستانی
مجموعه زبان شناسی مجموعه زبان شناسی (دفترچه زبان آلمانی و فرانسه) مجموعه فلسفه
علم اطلاعات و دانش شناسی مجموعه زبان فرانسه مجموعه زبان روسی
مجموعه زبان آلمانی مجموعه مدیریت جهانگردی زبان و ادبیات اردو
مجموعه باستان شناسی مددکاری اجتماعی

مجموعه محیط زیست - دفترچه 1

مجموعه محیط زیست - دفترچه 2

مجموعه مدرسی معارف اسلامی مطالعات دفاعی - استراتژیک اطلاعات استراتژیک
آماد مدیریت بحران مجموعه الهیات و معارف اسلامی /1
مجموعه الهیات و معارف اسلامی /2 مجموعه الهیات و معارف اسلامی /4 مجموعه الهیات و معارف اسلامی /5
محیط زیست دریا مجموعه زیست شناسی دریا علوم دریایی و اقیانوسی / فیزیک دریا/
مجموعه تاریخ و فلسفه علم مجموعه علوم شناختی مدیریت در سوانح طبیعی
مهندسی نقشه برداری مجموعه دریانوردی مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی
مهندسی نساجی - شیمی نساجی و تکنولوژی الیاف مجموعه مهندسی پلیمر - صنایع رنگ مهندسی طراحی محیط زیست
مدیریت نساجی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی مهندسی شیمی - بهداشت - ایمنی و محیط زیست
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©