دریافت دفترچه سؤال و پاسخنامه کنکور ارشد سراسری 92

شما داوطلبان گرامی می توانید کلید کنکور سراسری ارشد 92 ارائه شده توسط سازمان سنجش را از سایت مؤسسه مدرسان شریف دریافت نمایید.

 

برای دانلود، بر روی دفترچه سؤال یا پاسخنامه رشته خود کلیک کنید.

 

نام رشته
دفترچه سؤال دفترچه پاسخنامه
علوم جغرافیایی دفترچه سؤال علوم جغرافیایی کلید سازمان سنجش جغرافیا
مجموعه حقوق دفترچه سؤال مجموعه حقوق کلید سازمان سنجش مجموعه حقوق
مجموعه مدیریت دفترچه سؤال مجموعه مدیریت کلید سازمان سنجش مدیریت
حسابداری دفترچه سؤال حسابداری کلید سازمان سنجش حسابداری
مهندسی عمران دفترچه سؤال مهندسی عمران کلید سازمان سنجش مهندسی عمران
مهندسی مکانیک دفترچه سؤال مهندسی مکانیک کلید سازمان سنجش مکانیک
علوم سیاسی دفترچه سؤال علوم سیاسی کلید سازمان سنجش علوم سیاسی
مجموعه فیزیک دفترچه سؤال مجموعه فیزیک کلید سازمان سنجش مجموعه فیزیک
زمین شناسی دفترچه سؤال زمین شناسی کلید سازمان سنجش زمین شناسی
آمار دفترچه سؤال آمار کلید سازمان سنجش آمار
برنامه ریزی شهری دفترچه سؤال برنامه ریزی شهری کلید سازمان سنجش برنامه ریزی شهری
پژوهش علوم اجتماعی دفترچه سؤال پژوهش علوم اجتماعی کلید سازمان سنجش پژوهش علوم اجتماعی
تربیت بدنی دفترچه سؤال تربیت بدنی کلید سازمان سنجش تربیت بدنی
روانشناسی دفترچه سؤال روانشناسی کلید سازمان سنجش روانشناسی
زیست جانوری دفترچه سؤال زیست جانوری کلید سازمان سنجش زیست جانوری
زیست گیاهی دفترچه سؤال زیست گیاهی کلید سازمان سنجش زیست گیاهی
ژئوفیزیک دفترچه سؤال ژئوفیزیک کلید سازمان سنجش ژئوفیزیک و هواشناسی
مهندسی صنایع سیستم دفترچه سؤال مهندسی صنایع سیستم کلید سازمان سنجش صنایع سیستم
علوم ارتباطات اجتماعی
دفترچه سؤال علوم ارتباطات کلید سازمان سنجش علوم ارتباطات
علوم تربیتی 1 دفترچه سؤال علوم تربیتی 1 کلید سازمان سنجش علوم تربیتی 1
علوم تربیتی 2 دفترچه سؤال علوم تربیتی 2 کلید سازمان سنجش علوم تربیتی 2
علوم کامپیوتر دفترچه سؤال علوم کامپیوتر کلید سازمان سنجش علوم کامپیوتر
فتونیک دفترچه سؤال فتونیک کلید سازمان سنجش فتونیک
مدیریت اجرایی دفترچه سؤال مدیریت اجرایی کلید سازمان سنجش مدیریت اجرایی
معماری کشتی دفترچه سؤال معماری کشتی کلید سازمان سنجش معماری کشتی
نانومواد دفترچه سؤال نانومواد کلید سازمان سنجش نانومواد
مهندسی برق دفترچه سؤال مهندسی برق کلید سازمان سنجش مهندسی برق
مهندسی نفت دفترچه سؤال مهندسی نفت کلید سازمان سنجش مهندسی نفت
هنر پژوهشی دفترچه سؤال هنر پژوهشی

کلید سازمان سنجش هنر پژوهشی

هنر ساخت و معماری دفترچه سؤال هنر ساخت و معماری کلید سازمان سنجش هنر ساخت و معماری
فناوری اطلاعات IT دفترچه سؤال فناوری اطلاعات IT کلید سازمان سنجش IT
تولیدات گیاهی دفترچه سؤال تولیدات گیاهی کلید سازمان سنجش تولیدات گیاهی
دام و طیور دفترچه سؤال دام و طیور کلید سازمان سنجش دام وطیور
زراعت و اصلاح نباتات دفترچه سؤال زراعت و اصلاح نباتات کلید سازمان سنجش زراعت و اصلاح نباتات
بیوتکنولوژی در کشاورزی دفترچه سؤال بیوتکنولوژی در کشاورزی کلید سازمان سنجش بیوتکنولوژی در کشاورزی
علوم خاک دفترچه سؤال علوم خاک کلید سازمان سنجش علوم خاک
زبان و ادبیات فارسی دفترچه سؤال زبان و ادبیات فارسی کلید سازمان سنجش ادبیات فارسی
مهندسی شیمی دفترچه سؤال مهندسی شیمی کلید سازمان سنجش مهندسی شیمی
مهندسی صنایع دفترچه سؤال مهندسی صنایع کلید سازمان سنجش صنایع - صنایع
مجموعه ریاضی دفترچه سؤال مجموعه ریاضی کلید سازمان سنجش مجموعه ریاضی
علوم اجتماعی دفترچه سؤال علوم اجتماعی کلید سازمان سنجش علوم اجتماعی
علوم اقتصادی دفترچه سؤال علوم اقتصادی کلید سازمان سنجش علوم اقتصادی
زبان انگلیسی دفترچه سؤال زبان انگلیسی کلید سازمان سنجش زبان انگلیسی
منابع طبیعی - محیط زیست دفترچه سؤال منابع طبیعی کلید سازمان سنجش منابع طبیعی - محیط زیست
مکانیک ماشینهای کشاورزی دفترچه سؤال مکانیک ماشینهای کشاورزی کلید سازمان سنجش مکانیک ماشینهای کشاورزی
آبیاری زهکشی دفترچه سؤال آبیاری زهکشی کلید سازمان سنجش آبیاری زهکشی
علوم باغبانی دفترچه سؤال علوم باغبانی کلید سازمان سنجش علوم باغبانی
مهندسی مواد دفترچه سؤال مهندسی مواد کلید سازمان سنجش مهندسی مواد
زیست سلولی مولکولی دفترچه سؤال زیست سلولی مولکولی کلید سازمان سنجش زیست سلولی
معماری دفترچه سؤال معماری کلید سازمان سنجش معماری
الهیات و معارف اسلامی دفترچه سؤال الهیات کلید سازمان سنجش الهیات
هنرهای تصویری و طراحی دفترچه سؤال هنرهای تصویری و طراحی کلید هنرهای تصویری و طراحی
تاریخ دفترچه سؤال تاریخ کلید سازمان سنجش تاریخ
مهندسی معدن دفترچه سؤال مهندسی معدن کلید سازمان سنجش معدن
مهندسی هوافضا دفترچه سؤال مهندسی هوافضا کلید سازمان سنجش هوافضا
مهندسی کامپیوتر دفترچه سؤال مهندسی کامپیوتر کلید سازمان سنجش مهندسی کامپیوتر
علوم تربیتی 3 دفترچه سؤال علوم تربیتی 3 کلید سازمان سنجش علوم تربیتی 3
علوم و صنایع غذایی دفترچه سؤال علوم و صنایع غذایی کلید سازمان سنجش صنایع غذایی
مجموعه شیمی دفترچه سؤال مجموعه شیمی کلید سازمان سنجش مجموعه شیمی
طراحی شهری دفترچه سؤال طراحی شهری کلید سازمان سنجش طراحی شهری
فرآوری و انتقال گاز دفترچه سؤال انتقال گاز کلید سازمان سنجش انتقال گاز
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©