دوره های مجازی زبان انگلیسی دپارتمان زبان مدرسان شریف

دوره های مجازی زبان انگلیسی دپارتمان زبان مدرسان شریف

 

مقدمه

دپارتمان زبان های خارجی مدرسان شریف به عنوان بخشی از موسسه علمی آزاد مدرسان شریف با توجه به سابقه درخشان خود در برگزاری کلاس های ویژه آمادگی آزمون های ملی و بین المللی در امر آموزش الکترونیکی (مجازی) در سطوح عالی به منظور فراهم آوردن امکان استفاده گستره وسیعی از اقشار جامعه از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری آموزشی ایجاد شده در دپارتمان زبان در سرتاسر ایران و جهت ارتقاء دانش تخصصی آزمون های بین المللی زبان انگلیسی با همکاری اساتید برجسته اقدام به راه اندازی دوره های آموزش زبان انگلیسی ویژه آزمون های بین المللی IELTS، TOEFL، GRE به شیوه الکترونیکی (مجازی) در سرتاسر ایران نموده است.
این دوره های در تمامی دوره های عمومی زبان انگلیسی در کنار دوره های آمادگی آزمون های بین المللی IELTS، TOEFL و  GREطراحی و برنامه ریزی گشته اند.

1) شرایط و نحوه برگزاری دوره:

آموزش در هر سطح به مدت 2 ماه شامل 15 جلسه 2 ساعتی به شکل وب کنفرانس (مجازی) برگزار خواهد شد.

• شهریه هر دوره نصف میزان دوره های حضوری می باشد که در هر سال به میزان 20 درصد افزایش می یابد. میزان مبالغ در جدول شماره یک آورده شده است.

 

نام دوره

میزان شهریه دوره های حضوری

میزان شهریه دوره های مجازی

General English

1,580,000

780,000

IELTS Academic & General

5,700,000

2,850,000

TOEFL iBT

5,300,000

2,650,000

GRE General

6,520,000

3,260,000

جدول شماره یک: شهریه دوره های مجازی


•    تخفیف شهریه جهت دانشجویان دانشگاه ها و اساتید در هر دوره 10 % می باشد و زبان آموزانی که در کلاس های خود موسسه و همراه با پک شرکت کرده باشند شامل 20 % تخفیف می شوند.
•    منابع مورد استفاده در سطوح مختلف دوره در جدول 2 آورده شده است.

منابع

توضیحات منابع

.New English File 3rd ed

شامل تمامی مهارت های ارتباطی (Communicative ) و توانا ساز (Enabling)

Collins Series

شامل هر چهار مهارت شنوایی، خواندن، نوشتاری و گفتاری

Longman Series

شامل هر چهار مهارت شنوایی، خواندن، نوشتاری و گفتاری

Kaplan Series

شامل هر سه مهارت زبانی (Verbal)، ریاضی (quantitative)، و نوشتاری

جدول شماره دو: منابع مورد استفاده

 

•    لازم به ذکر است که دوره های آمادگی آزمون های بین المللی زبان هر یک  شامل چهار مقطع بصورت ، مقطع اول (بخش شنوایی) ، مقطع دوم (بخش خواندن)، مقطع سوم (بخش نوشتاری)، مقطع چهارم(بخش گفتاری) در آزمون IELTS و TOEFL و سه مقطع بصورت: مقطع اول (بخش دانش زبانی (کیفی))، مقطع دوم (بخش کمی (ریاضی)) و مقطع سوم (بخش نگارش تحلیلی) در آزمون GRE می باشند (طبق جدول3).

 

جدول 3- سطوح مختلف دوره زبان انگلیسی
IELTS and TOEFL Testing Modaresan Sharif English Language department (MSLD)
IELTS Band iBT Score MSLD Courses Levels Contact Teaching Hours
1+ 0-29 MSLC Online 1 دوره پیش مقدماتی Starter 72 hours
MSLC Online 2 آزمون جامع آنلاین و شفاهی و ارائه مدرک
3 MSLC Online 3 دوره مقدماتی Elementary 216 hours
MSLC Online 4
MSLC Online 5 آزمون جامع آنلاین و شفاهی و ارائه مدرک
4 30-31 MSLC Online 6 دوره پیش متوسطه Pre- Intermediate 360 hours
4.5 32-34 MSLC Online 7
MSLC Online 8 آزمون جامع آنلاین و شفاهی و ارائه مدرک
Pre-IELTS, Pre-TOEFL زبان آموز می تواند تقاضای شرکت در دوره های پیش آمادگی IELTS یا TOEFL را بدهد.
5 35-45 MSLC Online 9 دوره متوسطه 1 Intermediate 540 hours
5.5 46-59 MSLC Online 10
6 60-82 MSLC Online 11
MSLC Online 12 آزمون جامع آنلاین و شفاهی و ارائه مدرک
IELTS- TOEFL زبان آموز می تواند تقاضای شرکت در دوره های اصلی آمادگی IELTS یا TOEFL را بدهد.
Reading 7+ Reading 90+ MSLC Online 13 دوره متوسطه 2 Upper Intermediate 720 hours
Writing 7+ Writing 90+ MSLC Online 14
Listening 7+ Listening 90+ MSLC Online 15
Speaking 7+ Speaking 90+ MSLC Online16 آزمون جامع آنلاین و شفاهی و ارائه مدرک
7.5 100-110 GRE زبان آموز می تواند تقاضای شرکت در دوره های اصلی آمادگی GRE را بدهد.
8 110-115 MSLC Online 17 دوره پیشرفته Advanced 900 hours
8.5 115-117 MSLC Online 18
9 118-120 MSLC Online 19
MSLC Online 20 آزمون جامع آنلاین و شفاهی و ارائه مدرک
زبان آموز می تواند تقاضای شرکت در دوره های تربیت مدرس را داده و پس از قبولی در دپارتمان مشغول به تدریس شوند.


 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©