* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


بسته های آموزشی دکتری مدیریت

 

با توجه به اینکه کلاس های حضوری مدرسان شریف صرفاً در تهران برگزار می شود و امکان استفاده از کلاس‌ها برای داوطلبان شهرستان وجود ندارد (البته با ظهور روش های نوین آموزشی در دنیا، واحد IT مدرسان شریف با برگزاری کلاس های آنلاین به صورت ویدئو کنفرانس برای داوطلبان سایر شهرهای کشور، امکان استفاده از کلاس ها را برای این عزیزان مهیا کرده است)، همچنین به دلیل منابع متعدد موجود برای هر درس و وقت اندک برای مطالعه تمامی آنها و خواندن منابع به زبان اصلی که برای اکثر داوطلبین مشکل ساز است و در آخر نبود منابع مشخص برای سؤالات، مؤسسه مدرسان شریف با در نظر گرفتن تمامی این موارد، بسته های آموزشی دکتری منحصر به فرد خود را مطابق با آخرین تغییرات و زیر نظر اساتید گردآوری کرده و در اختیار داوطلبان عزیز قرار می‌دهد.
در ذیل به برخی از ویژگی های بسته های آموزشی دکتری اشاره می‌کنیم:
*) تألیف و بررسی زیر نظر اساتید صاحب نظر کشور.
*) تشریح جامع و کامل دروس همراه با مثال های کافی.
*) منطبق بودن مطالب درسی آورده شده با آخرین تغییرات سازمان سنجش.
*) آوردن نکات تستی و مطالب مهم جهت پاسخگویی به سؤالات.
*) حل تشریحی سؤالات آزمون‌های سراسری و آزاد همراه با توضیح ساده و روان.

 

بسته های آموزشی دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی سال 98 مطابق با آخرین تغییرات سازمان سنجش
نام و کد رشته امتحانی
مدیریت بازرگانی وراهبردی (کد 2162)
1- مدیریت بازرگانی
- بازاریابی
- سیاست گذاری بازرگانی
- رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
2-مدیریت راهبردی
مواد امتحانی
1- استعداد تحصیلی
2- زبان انگلیسی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:
- آمار و کاربرد آن در مدیریت (آمار و احتمالات)
- مبانی سازمان و مدیریت (تئوری مدیریت)
- اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
- بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته
- مدیریت استراتژیک پیشرفته
- بخش عمومی و تخصصی کتاب راهکارهای طلایی موفقیت در مصاحبه آزمون دکتری در پکیج موجود می باشد.
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کد رشته شرکت کنند
- کلیه رشته ها
مواد پکیج آموزشی موسسه و زمان ارسال آنها
کلیه دروس پس از ثبت نام ارسال می شود. پکیج به همراه مجموعه سؤالات سال 1391 تا 1398 می باشد. (در دفترچه آزمون 1397، درس رفتار مصرف کننده حذف شده است)

 

بسته های آموزشی دکتری مدیریت دولتی سال 98 مطابق با آخرین تغییرات سازمان سنجش
نام و کد رشته امتحانی
مدیریت دولتی (کد 2163)
1- مدیریت دولتی
- تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی
- رفتار سازمانی
- مدیریت منابع انسانی
- مدیریت تطبیقی و توسعه
2- مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی(پذیرش فقط در دانشگاه آزاد اسلامی)
مواد امتحانی
1- استعداد تحصیلی
2- زبان انگلیسی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:
- آمار و کاربرد آن در مدیریت
- مبانی سازمان و مدیریت
- اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
- نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی
- نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کد رشته شرکت کنند
- کلیه رشته ها
مواد پکیج آموزشی موسسه و زمان ارسال آنها
- کلیه دروس پس از ثبت نام ارسال می شود. پکیج به همراه مجموعه سؤالات سال 1391 تا 1398 می باشد.
- بخش عمومی و تخصصی کتاب راهکارهای طلایی موفقیت در مصاحبه آزمون دکتری در پکیج موجود می باشد.

 

بسته های آموزشی دکتری مدیریت صنعتی سال 98 مطابق با آخرین تغییرات سازمان سنجش
نام و کد رشته امتحانی
مدیریت صنعتی (کد 2164)
1- مدیریت صنعتی
- تولید و عملیات
- تحقیق در عملیات
- مدیریت سیستم ها
- استراتژی صنعتی
- مدیریت مالی
مواد امتحانی
1- استعداد تحصیلی
2- زبان انگلیسی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:
- آمار و کاربرد آن در مدیریت
- مبانی سازمان و مدیریت
- اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
- تحقیق در عملیات پیشرفته
- مدیریت تولید و عملیات پیشرفته
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کد رشته شرکت کنند
- کلیه رشته ها
مواد پکیج آموزشی موسسه و زمان ارسال آنها
کلیه دروس پس از ثبت نام ارسال می شود. پکیج به همراه مجموعه سؤالات سال 1391 تا 1398 می باشد.

 

بسته های آموزشی دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات سال 98 مطابق با آخرین تغییرات سازمان سنجش
نام و کد رشته امتحانی
مدیریت رسانه و اطلاعات (کد 2165)
1- مدیریت رسانه ای
2- مدیریت اطلاعات، پذیرش منحصرا در دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی وابسته به وزارت اطلاعات
مواد امتحانی
1- استعداد تحصیلی
2- زبان انگلیسی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:
- آمار و کاربرد آن در مدیریت
- مبانی سازمان و مدیریت
- اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
- مدیریت ارتباط و رفتار سازمانی
- مدیریت استراتژیک پیشرفته
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کد رشته شرکت کنند
- کلیه رشته ها
مواد پکیج آموزشی موسسه و زمان ارسال آنها
- کلیه دروس پس از ثبت نام ارسال می شود. پکیج به همراه مجموعه سؤالات سال 1391 تا 1398 می باشد.
- بخش عمومی و تخصصی کتاب راهکارهای طلایی موفقیت در مصاحبه آزمون دکتری در پکیج موجود می باشد.

 

بسته های آموزشی دکتری مدیریت سال 98 مطابق با آخرین تغییرات سازمان سنجش
نام و کد رشته امتحانی
مدیریت (کد 2166)
- مدیریت پیشگیری از جرم
- مدیریت رسانه ای
مواد امتحانی
1- استعداد تحصیلی
2- زبان انگلیسی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:
- آمار و کاربرد آن در مدیریت (آمار و احتمالات)
- مبانی سازمان و مدیریت (تئوری مدیریت)
- اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
- منابع انسانی پیشرفته
- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کد رشته شرکت کنند

مواد پکیج آموزشی موسسه و زمان ارسال آنها
در دفترچه آزمون 1397، این کد رشته با این عنوان حذف شده است و به دلیل تغییر رفرنس های درسی پوشش داده نمی شود.

 

بسته های آموزشی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات سال 98 مطابق با آخرین تغییرات سازمان سنجش
نام و کد رشته امتحانی
مدیریت فناوری اطلاعات (کد 2167)
- کسب و کار هوشمند
- مدیریت خدمات و توسعه فناوری
مواد امتحانی
1- استعداد تحصیلی
2- زبان انگلیسی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:
- آمار و کاربرد آن در مدیریت
- مبانی سازمان و مدیریت
- اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
- سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته
- مدیریت دانش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کد رشته شرکت کنند
- کلیه رشته ها
مواد پکیج آموزشی موسسه و زمان ارسال آنها
- کلیه دروس پس از ثبت نام ارسال می شود. پکیج به همراه مجموعه سؤالات سال 1391 تا 1398 می باشد.
- بخش عمومی و تخصصی کتاب راهکارهای طلایی موفقیت در مصاحبه آزمون دکتری در پکیج موجود می باشد.

 

بسته های آموزشی دکتری کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی سال 98 مطابق با آخرین تغییرات سازمان سنجش
نام و کد رشته امتحانی
کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی (کد 2169)
-کارآفرینی
- مدیریت تکنولوژی(نوآوری - تحقیق و توسعه - انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی )
- آینده پژوهی
- سیاست گذاری علم و فناوری
مواد امتحانی
1- استعداد تحصیلی
2- زبان انگلیسی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:
- آمار و کاربرد آن در مدیریت
- مبانی سازمان و مدیریت
- اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
- نظریه های کارآفرینی
- تئوری های نوآور
- مدیریت استراتژیک پیشرفته
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کد رشته شرکت کنند
- کلیه رشته ها
مواد پکیج آموزشی موسسه و زمان ارسال آنها
- کلیه دروس پس از ثبت نام ارسال می شود. پکیج به همراه مجموعه سؤالات سال 1391 تا 1398 می باشد.
- بخش عمومی و تخصصی کتاب راهکارهای طلایی موفقیت در مصاحبه آزمون دکتری در پکیج موجود می باشد.
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
مصاحبه با رتبه های برتر

رتبه یک دکتری مدیریت صنعتی سال 97

من تمامی کتاب‌های مدرسان شریف در خصوص این رشته را مطالعه کردم و باید بگویم این کتاب‌ها از لحاظ درسنامه و تست‌های تألیفی واقعاً بی‌نظیر می‌باشند.

رتبه یک دکتری مدیریت صنعتی سال 96

با توجه به این‌که امسال تغییراتی در آزمون دکتری رشته مدیریت داشتیم و دروس جدیدی در آزمون ارائه می‌شد، سوالات آزمون‌های مدرسان شریف بسیار کمک کننده بود.

رتبه یک دکتری مدیریت سال 96

کتاب‌های مدرسان شریف با گردآوری کلیه مطالب مهم و کنکوری، باعث شده بود تا یک منبع جامع از هر درس در این رشته را در اختیار داشته باشم

رتبه 3 دکتری مدیریت دولتی سال 96

چون دوستانم در سال گذشته نتیجه مطلوب و دلخواهشان را با کمک خدمات موسسه مدرسان شریف به دست آورده‌ بودند، من هم بر اساس توصیه دوستان، این موسسه را انتخاب کردم.

کتاب‌های مدرسان شریف و به ویژه کتاب‌های زبان و تئوری‌های مدیریت جزو بهترین منابع موجود در بازار بین داوطلبان محسوب می‌شوند.

94 رتبه 1 مدیریت

آزمون‌های آزمایشی بسیار مفید است و شرکت در این آزمون‌‌ها، باعث برنامه‌ریزی هر چه بهتر می‌شود.

93 رتبه 1 مدیریت

ارائه درسنامه و تست‌هاي بعد از هر مبحث و فصل به همراه پاسخ تشريحي آن‌‌ها،‌ از ويژگي‌هاي بارز كتاب‌ها و جزوات مدرسان شريف است.

93 رتبه 4 مدیریت

شركت در كلاس‌های مدرسان شریف با توجه به حضور اساتيد برتر از دانشگاه‌هاي معتبر كشور، داوطلب را در مسير درست قرار مي‌دهد.

91 رتبه 1 مدیریت

استفاده از كتابهاي جمع بندي شده مدرسان شريف كه مورد تأييد اكثر اساتيد صاحب نام است، مي تواند به داوطلب كمك بسياري كند.

اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©