رتبه های برتر کارشناسی ارشد 96 مجموعه مدیریت

 

رتبه های تک و دورقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد 96 مجموعه مدیریت
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
علی پورمهدی مدیریت (1142) 1 رتبه 1 مدیریت بازرگانی، رتبه 1 مدیریت فناوری اطلاعات، رتبه 2 مدیریت تکنولوژی، رتبه 2 مدیریت منابع انسانی، رتبه 3 مدیریت صنعتی، رتبه 5 کارآفرینی، رتبه 8 مدیریت دولتی
مهرداد حقگو مدیریت (1142) 1 مدیریت مالی
محمد حقانی فر مدیریت (1142) 1 مدیریت دولتی
حسین شیخ نظری مدیریت (1142) 3 رتبه 3 مدیریت بازرگانی - رتبه 4 در مدیریت فناوری اطلاعات - رتبه 8 های مدیریت تکنولوژی - مدیریت کارآفرینی - رتبه 4 مدیریت منابع انسانی
جواد طلوع مدیریت (1142) 6 رتبه 7 مدیریت بازرگانی - رتبه 10 مدیریت فناوری اطلاعات - رتبه 9 مدیریت کارآفرینی - رتبه 6 مدیریت منابع انسانی
زهرا حیدری مدیریت (1142) 9 مدیریت صنعتی
امید قاسمی مدیریت (1142) 9 مدیریت دولتی
علی بانشی مدیریت (1142) 10 مدیریت صنعتی
احسان نوری مدیریت (1142) 12 12 مالی - 38 مدیریت بازرگانی - 52 مدیریت دولتی - 63 مدیریت صنعتی - 30 مدیریت فناوری اطلاعات - 34 مدیریت تکنولوژی - 27 کارآفرینی - 28 مدیریت منابع انسانی - 22 مدیریت حمل و نقل دریایی
فرهاد ترکستانی مدیریت (1142) 13 13 مدیریت مالی - 81 مدیریت بازرگانی دریایی
مریم سادات حسینی مدیریت (1142) 13 74 مدیریت دولتی - 14 مدیریت صنعتی - 38 مدیریت فناوری اطلاعات - 13 مدیریت تکنولوژی- 55 مدیریت حمل ونقل دریایی - 75 مدیریت بازرگانی دریایی
سالار میرزایی حصار مدیریت (1142) 14 مدیریت مالی
محمد اکبری سامانی مدیریت (1142) 20 40 مدیریت بازرگانی - 44 مدیریت دولتی - 52 مدیریت صنعتی - 29 گرایشهای مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت تکنولوژی، کارآفرینی - 30 مدیریت منابع انسانی - 32 مدیریت حمل ونقل دریایی - 20 مدیریت بازرگانی دریایی
سجاد رادفر مدیریت (1142) 21 مدیریت مالی
پرویز مهرفر مدیریت (1142) 22 مدیریت مالی
محسن حیدری زاده مدیریت (1142) 23 23 مدیریت صنعتی و 40 مدیریت تکنولوژی
امین اله داودی ویکی مدیریت (1142) 24 مدیریت مالی
بهاران قیاسوند مدیریت (1142) 24 58 مدیریت دولتی - 54 مدیریت صنعتی - 62 مدیریت فناوری اطلاعات - 83 مدیریت منابع انسانی - 24 مدیریت حمل ونقل دریایی - 42 مدیریت بازرگانی دریایی
حسین شاه حسینی خالق آبادی مدیریت (1142) 28 28 مدیریت بازرگانی - 95 مدیریت صنعتی - 41 مدیریت فناوری اطلاعات - 73 مدیریت تکنولوژی - 85 کارآفرینی - 73 مدیریت منابع انسانی - 84 مدیریت حمل و نقل دریایی
علیرضا لطف یزدانی مدیریت (1142) 29 مدیریت مالی
نیما محمدحسنی مدیریت (1142) 29 29 مدیریت صنعتی - 51 مدیریت فناوری اطلاعات - 45 مدیریت تکنولوژی
پوریا زیوری کامران مدیریت (1142) 32 مدیریت مالی
مرتضی مهریار مدیریت (1142) 32 32 مدیریت دولتی و 57 مدیریت منابع انسانی
سپیده باذلی مدیریت (1142) 37 37 مدیریت بازرگانی- 47 مدیریت فناوری اطلاعات- 72 مدیریت تکنولوژی- 80 کارآفرینی- 61 منابع انسانی
علی منصوری مدیریت (1142) 43 مدیریت مالی
راهب حبیب زاده مدیریت (1142) 46 مدیریت مالی
محمدرضا خانی مدیریت (1142) 52 مدیریت مالی
مائده بختیاری مدیریت (1142) 52 رتبه 65 مدیریت بازرگانی - رتبه 83 مدیریت فناوری اطلاعات - رتبه 66 کارآفرینی - رتبه 71 مدیریت منابع انسانی - رتبه 82 مدیریت حمل و نقل دریایی - رتبه 52 مدیریت بازرگانی دریایی
مروارید رضایی مدیریت (1142) 53 رتبه 74 مدیریت بازرگانی - رتبه 98 مدیریت صنعتی - رتبه 53 مدیریت فناوری اطلاعات - رتبه 90 مدیریت تکنولوژی
امیر دلقندی مدیریت (1142) 57 مدیریت صنعتی
شادی ظهوریان آزاد مدیریت (1142) 58 مدیریت بازرگانی
زاهره گدازگر مدیریت (1142) 60 مدیریت مالی
علی جنگلی مدیریت (1142) 61 مدیریت بازرگانی
الهه معین درباری مدیریت (1142) 66 رتبه 66 مدیریت صنعتی و رتبه 85 مدیریت تکنولوژی
سید محمدحسن احمدی مدیریت (1142) 67 بازرگانی
مسعود رمضانی نیا مدیریت (1142) 71 مدیریت فناوری اطلاعات
فرینوش اخوان مدیریت (1142) 74 مدیریت بازرگانی
سینا سعیدی مدیریت (1142) 76 رتبه 81 مدیریت بازرگانی و رتبه 79 مدیریت فناوری اطلاعات و رتبه 91 کارآفرینی و مدیریت منابع انسانی و رتبه 76 مدیریت حمل و نقل دریایی و رتبه 80 مدیریت بازرگانی دریایی
آمنه سجادی سروستانی مدیریت (1142) 78 مدیریت مالی
عادل طوسیان شاندیز مدیریت (1142) 80 مالی و مدیریت مالی
مسعود حمیدزاده مدیریت (1142) 82 کار آفرینی
حسین ایمانی مدیریت (1142) 84 مدیریت بازرگانی
مهران خنجری مدیریت (1142) 90 مدیریت بازرگانی
آناهیتا رضایی مدیریت (1142) 91 مدیریت بازرگانی
الهام حسینی مدیریت (1142) 92 مدیریت مالی
زهرا خدادادی مدیریت (1142) 94 مدیریت دولتی
سارا گرزین مدیریت (1142) 97 مدیریت تکنولوژی
مهدی پازکی نژاد مدیریت (1142) 97 مدیریت مالی
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©