رتبه های برتر کارشناسی ارشد 96 مهندسی مکانیک

 

لیست رتبه های تک و دورقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد 96 مهندسی مکانیک (1267)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
امین محمدی نصرآبادی مهندسی مکانیک (1267) 1 همه گرایش ها به جز مکاترونیک وساخت وتولید
علیرضا رحیمی مهندسی مکانیک (1267) 1 1مکاترونیک- 2جامدات- 18ساخت
آرمان آرزومند مهندسی مکانیک (1267) 2 2ساخت و تولید
سیدمحمدرضا حسینی مهندسی مکانیک (1267) 3 3تبدیل- 4طراحی
امید محمدزاده مهندسی مکانیک (1267) 3 3ساخت و تولید
سعید اصفهانی مهندسی مکانیک (1267) 4 4جامدات
امید محمدی مهندسی مکانیک (1267) 5 5جامدات- 9تبدیل
کسری صحت مهندسی مکانیک (1267) 6 6دینامیک خودرو
کاوه علیزاده مهندسی مکانیک (1267) 7 7ساخت و تولید
پیمان دستیار مهندسی مکانیک (1267) 7 رتبه 7 مکاترونیک، رتبه 8 طراحی سیتم های دینامیکی خودرو
پدرام مقدوری مهندسی مکانیک (1267) 8 8طراحی
حامد صفی خانلو مهندسی مکانیک (1267) 9 9ساخت و تولید
امین شریفی مهندسی مکانیک (1267) 9 9طراحی- 14تبدیل- 13مکاترونیک
محمدحسین یزدی مهندسی مکانیک (1267) 10 10ساخت و تولید
حسین عبدی مهندسی مکانیک (1267) 10 مکاترونیک
مجید علی آقاجان مهندسی مکانیک (1267) 14 طراحی کاربردی
مرتضی شاهی مهندسی مکانیک (1267) 15 15ساخت و تولید
امین دانشگر مهندسی مکانیک (1267) 17 24تبدیل- 17بیومکانیک
ملیکا سادات تسلیمی مهندسی مکانیک (1267) 18 18تبدیل
وحید احتشامی بجنوردی مهندسی مکانیک (1267) 21 21طراحی
محمد علی هاشمی مهندسی مکانیک (1267) 22 22طراحی
سید معین الدین آیت اللهی مهندسی مکانیک (1267) 22 267مکانیک- 22هوافضا
آرش خدائی مهندسی مکانیک (1267) 22 ساخت و تولید
سید مصطفی علویان مهندسی مکانیک (1267) 23 23طراحی
سینا ابراهیمی مهندسی مکانیک (1267) 23 طراحی کاربردی
سید محمد میرنیا مهندسی مکانیک (1267) 26 26تبدیل- 29طراحی
محمد بهمن مهندسی مکانیک (1267) 26 تبدیل انرژی
علیرضا احمدی مهندسی مکانیک (1267) 27 27طراحی- 35تبدیل
احسان اله مرادی مهندسی مکانیک (1267) 27 مهندسی پزشکی
علی سمتی مهندسی مکانیک (1267) 30 30تبدیل
هانیه رضایی مهندسی مکانیک (1267) 31 31تبدیل
رضا محمدزادگان مهندسی مکانیک (1267) 31 31ساخت و تولید
هیراد خوش روش مهندسی مکانیک (1267) 32 32تبدیل
امیر حسین مهران مهندسی مکانیک (1267) 33 33تبدیل
مجید برزگرکیوانی مهندسی مکانیک (1267) 36 36ساخت و تولید
جواد عباسی مهندسی مکانیک (1267) 36 36طراحی-40تبدیل-19مکاترونیک
بهرنگ درخشان مهندسی مکانیک (1267) 37 150تبدیل- 37هوافضا
امین طالبیان مهندسی مکانیک (1267) 37 330تبدیل-37مهندسی نفت و گاز
پدرام اخلاقی مهندسی مکانیک (1267) 37 37بیومکانیک
مسعود دیلمی مهندسی مکانیک (1267) 37 37طراحی
جعفر یحیی زاده مهندسی مکانیک (1267) 38 38تبدیل
احسان دادخواه مهندسی مکانیک (1267) 44 44سیالات
پویا محمد الفت مهندسی مکانیک (1267) 47 47ساخت و تولید
سیدحامد قوامی مهندسی مکانیک (1267) 47 47طراحی
سینا حسن پور مهندسی مکانیک (1267) 47 سیستم های محرک خودرو
سیدمحمدرضا عباسی کومله مهندسی مکانیک (1267) 50 50مهندسی پزشکی
پوریا مشکی زاده مهندسی مکانیک (1267) 53 53ساخت و تولید
احمد نصیری مهندسی مکانیک (1267) 55 55تبدیل- 77ساخت
محمد توحیدی مقدم مهندسی مکانیک (1267) 57 57تبدیل
سحر رضاپور مهندسی مکانیک (1267) 59 118تبدیل-100طراحی-59ساخت
عادل نعمتی پور مهندسی مکانیک (1267) 59 61طراحی- 59تبدیل
محمد کریمی پور مهندسی مکانیک (1267) 60 60سیالات
حمیدرضا باقری مهندسی مکانیک (1267) 62 تبدیل انرژی
ابراهیم قویطاسی مهندسی مکانیک (1267) 67 94ساخت-58طراحی-67تبدیل
پوریا ذاکری مهندسی مکانیک (1267) 68 تبدیل انرژی
رضا باقری مهندسی مکانیک (1267) 73 73ساخت و تولید
محمد نصراله زاده مهندسی مکانیک (1267) 73 ساخت و تولید
بهمن منصوری مهندسی مکانیک (1267) 74 74طراحی
مهسا محسنی راد مهندسی مکانیک (1267) 75 75بیومکانیک
محمدمهدی بادامی مهندسی مکانیک (1267) 76 76تبدیل- 113طراحی
محمدامین گنجابی مهندسی مکانیک (1267) 78 78طراحی
آرش بهاری مهندسی مکانیک (1267) 79 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
رضا قنبری مهندسی مکانیک (1267) 79 79تبدیل
حامد مرادی مهندسی مکانیک (1267) 79 79طراحی
نیما امیری مهندسی مکانیک (1267) 80 80تبدیل
آرش فلاح مهندسی مکانیک (1267) 84 ساخت و تولید
محمدامین تحویلیان مهندسی مکانیک (1267) 84 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
محمدرضا احدی مهندسی مکانیک (1267) 85 85طراحی
پویان وطنی مهندسی مکانیک (1267) 91 91طراحی
آرمان حاجی زاده مهندسی مکانیک (1267) 94 117طراحی- 94ساخت
محمود رجب تبار مهندسی مکانیک (1267) 96 96طراحی
علی داودآبادی مهندسی مکانیک (1267) 96 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
سعید برزگر مهندسی مکانیک (1267) 97 97تبدیل

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©