سرفصل ها و بودجه بندی آزمون های آزمایشی دکتری

مباحث و بودجه بندی آزمون های آزمایشی دکتری مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 96 در جدول زیر ارائه شده است. برای دانلود مباحث آزمون رشته موردنظر خود بر روی نام رشته در جدول کلیک کنید.
مباحث و بودجه بندی آزمون های آزمایشی سایر رشته ها در روزهای آتی در همین قسمت از سایت مؤسسه قرار خواهد گرفت.


گروه فنی و مهندسی
مهندسی برق - الکترونیک مهندسی برق - کنترل مهندسی برق - مخابرات
مهندسی برق - قدرت مهندسی عمران - سازه مهندسی عمران - زلزله
مهندسی عمران - ژئوتکنیک مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی مهندسی عمران - راه و ترابری
مهندسی عمران - حمل و نقل مهندسی عمران - مدیریت ساخت مهندسی عمران - مدیریت منابع آب
مهندسی عمران - محیط زیست مهندسی مکانیک - ساخت و تولید مهندسی مکانیک - مکانیک جامدات
مهندسی مکانیک - دینامیک، کنترل، ارتعاشات مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار و الگوریتم مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
مهندسی کامپیوتر - شبکه و رایانش مهندسی شیمی مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی
مهندسی مواد و متالورژی مهندسی نفت مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب
مهندسی هوافضا - سازه های هوایی مهندسی پلیمر - پلیمر فناوری نانو - نانومواد
مهندسی محیط زیست - منابع آب
گروه علوم انسانی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ژئومورفولوژی
زبان و ادبیات فارسی جغرافیای سیاسی آب و هواشناسی
علوم اقتصادی برنامه ریزی درسی تکنولوژی آموزشی
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی مشاوره روانشناسی
علوم سیاسی مدیریت مالی
مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت فناوری اطلاعات
حسابداری مدیریت دولتی تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی - آسیب شناسی ورزشی تربیت بدنی - رفتار حرکتی
تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی مدیریت آموزشی روانشناسی تربیتی
حقوق جزا و جرم شناسی حقوق عمومی حقوق بین الملل عمومی
حقوق خصوصی کارآفرینی مدیریت راهبردی و آینده پژوهی
گروه علوم پایه
شیمی فیزیک شیمی آلی شیمی تجزیه
شیمی معدنی شیمی کاربردی ریاضی محض
ریاضی کاربردی علوم و فناوری نانو - نانوفیزیک فیزیک
فوتونیک علوم و فناوری نانو - نانوشیمی زیست شناسی - سلولی و تکوینی گیاهی
علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری زیست شناسی - سلولی و مولکولی بیوشیمی
زیست شناسی - ژنتیک مولکولی زیست شناسی - میکروبیولوژی بیوفیزیک
زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی آمــار علوم جانوری - تکوینی
زیست شناسی - بوم شناسی و سیستماتیک گیاهی زیست فناوری میکروبی
گروه هــنر
مدیریت پروژه معماری شهرسازی
گروه زبان
زبان و ادبیات انگلیسی ترجمه آموزش زبان انگلیسی
گروه کشاورزی
علوم و مهندسی آب - آبیاری زهکشی علوم و مهندسی آب - سازه های آبی علوم و مهندسی آب - منابع آب
زراعت علوم و مهندسی صنایع غذایی علوم دامی
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک مدیریت منابع خاک مهندسی مکانیک بیوسیستم
محیط زیست
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©