* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه زمین شناسی (کد 3560 ویژه دانشگاه آزاد)

نام دروس و ضرایب مجموعه زمین شناسی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 95 به شرح زیر است:

 

کد رشته رشته - گرایش ضرایب مواد امتحانی
3560 ـ مجموعه زمین شناسی
1- زبان تخصصی انگلیسی، 2- زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک، 3- آب های زیرزمینی، 4- زمین شناسی مهندسی، 5- سنگ شناسی و پترولوژی، 6- زمین شناسی اقتصادی و ژئوشیمی، 7- زمین شناسی زیست محیطی، 8- رسوب شناسی، چینه شناسی و فسیل شناسی، 9- زمین شناسی نفت، 10- زمین شناسی ایران، 11- ژئومورفولوژی
شماره درس: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30405
زمین شناسی ـ زمین شناسی اقتصادی
2
0
0
0
2
3
2
0
0
1
0
30407
زمین شناسی ـ پترولوژی
2
0
0
0
3
2
2
0
0
1
0
30416
زمین شناسی ـ فسیل شناسی و چینه شناسی 2
0 0 0
1 0
0
3 1 2
0
30417
زمین شناسی ـ سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی 2
0
0
0
2 0
0
3 1 2
0
30418
زمین شناسی ـ زمین شناسی مهندسی
2
2
2 3 0 0
0
0 0 1 0
30420
زمین شناسی زیست محیطی
2
0
0
0
2
2 3 0 0 1 0
30421
سنجش از دور زمین شناختی 2
2
0 2 0
2 0
0
0
0 3
30424
زمین ساخت - تکتونیک
2
3 2 2
0
0
0
0
0
2 0
30425
زمین شناسی نفت
2
0
0
0
1 0
0 2 3 2 0
30426
آب زمین شناسی
2
2
3 2
0
0 0
0
0
1 0
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©