* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری تربیت بدنی - مدیریت ورزشی

 

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار، سنجش و اندازه گیري در تربیت بدنی) و کارشناسی ارشد شامل (مدیریت رویدادها و اماکن و تأسیسات ورزشی، اصول و مبانی مدیریت در سازمان ورزشی، بازاریابی ورزشی)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
مدیریت ورزشی
-
تربیت بدنی و علوم ورزشی (تمامی گرایش ها)

 

منابع آزمون دکتری تربیت بدنی - مدیریت ورزشی (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
آمار، سنجش و اندازه گیري در تربیت بدنی:

1ـ کتاب مدرسان شریف

2- سنجش و اندازه گیري در تربیت بدنی و علوم ورزشی دکتر شیخ

3- اندازه گیري و ارزشیابی در تربیت بدنی دکتر هادوي

4- سنجش و اندازه گیري دکتر حمایت طلب

5- آمار و احتمالات دکتر دلاور

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
مدیریت رویدادها و اماکن و تأسیسات ورزشی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ مديريت اماكن ورزشي، دكتر جلالي فراهاني، انتشارات دانشگاه تهران

3ـ مديريت اماكن ورزشي، دكتر اسدي، انتشارات دانشگاه تهران

4ـ مديريت اماكن ورزشي، دكتر سجادي، انتشارات آواي ظهور

5ـ مديريت اماكن ورزشي، دكتر مظفري

6- مدیریت اماکن و فضاهای ورزشی، دکتر کاشف

7- سازمان های ورزشی، دکتر سجادی

8- مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی، دکتر حمیدی

9- مدیریت رویدادهای ورزشی، دکتر جلالی فراهانی

اصول و مبانی مدیریت در سازمان ورزشی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- راينز، استيفن. اصول و مبانی مدیریت، (ترجمه: علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي)، انتشارات: دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي.

3- فرهنگي، علي‌اكبر، شاه‌ميرزايي، وحيد، حسيني‌زاده، علي. نظريه‌پردازان و مشاهير مديريت، انتشارات: نشر فرانديش.

4- جاسبي، عبدالله. اصول و مبانی مدیریت، انتشارات: حکیم باشی.

5-مدیریت عمومی، دکتر الوانی.

6- رفتار سازمانی، دکتر گودرزی.

بازاریابی ورزشی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ کشکر، سارا. قاسمی، حمید. تجاری، فرشاد (1390)، مدیریت بازاریابی ورزشی، تهران: انتشارات علم و حرکت، چاپ اول.

3ـ آرمسترانگ، گری. کاتلر، فیلیپ (1386)، اصول بازاریابی، (ترجمه فروزنده)، تهران: نشر آموخته، چاپ دوازدهم.

4ـ ابراهیمی، عبدالحمید. روستا، احمد. ونوس، داور (1386)، مدیریت بازاریابی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، چاپ دهم.

5- مدیریت بازاریابی کاتلر و کلر، دکتر جعفری.

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious

اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©