نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
عناوین دروس امتحانی: 1- زبان انگلیسی، 2- استعداد تحصیلی، 3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی) و کارشناسی ارشد شامل: (اصول و مبانی مدیریت در سازمان ورزشی، مدیریت اماکن، تجهیزات و رویدادهای ورزشی، مدیریت رفتار سازمانی)
رشته گرایش رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
مدیریت ورزشی
1) مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
- تمامی گرایش های تربیت بدنی و علوم ورزشی
2) مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی
3) مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش

 

منابع آزمون دکتری تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
زبان انگليسي:

1ـ كتاب مدرسان شريف

استعداد تحصيلي:

1ـ كتاب مدرسان شريف

مجموعه دروس در سطح كارشناسي:
آمار ، سنجش و اندازه‌گيري در تربيت بدني:

1ـ کتاب مدرسان شریف

2ـ سنجش و اندازه‌گيري در تربيت بدني و علوم ورزشي، دكتر شيخ

3ـ اندازه‌گيري و ارزشيابي در تربيت بدني، دكتر هادوي

4ـ سنجش و اندازه‌گيري، دكتر حمايت طلب

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
اصول و مباني مديريت در سازمان ورزشي:

1ـ جزوه مدرسان شريف

2ـ نظریه‌پردازان و مشاهیر مدیریت، دکتر اکبر فرهنگی، وحید شاه میرزایی و علی حسین زاده

3ـ مبانی رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی

4ـ تئوری‌های سازمان و مدیریت، ترجمه گوئل کهن


مديريت اماكن، تجهيزات ورزشي و رويدادهاي ورزشي:

1ـ جزوه مدرسان شريف

2ـ مديريت اماكن ورزشي، دكتر جلالي فراهاني (انتشارات دانشگاه تهران)

3ـ مديريت اماكن ورزشي، دكتر اسدي (انتشارات دانشگاه تهران)

4ـ مديريت اماكن ورزشي، دكتر سجادي (انتشارات آواي ظهور)

5ـ مديريت اماكن ورزشي، دكتر مظفري

6ـ مديريت و طرز اجراي مسابقات ورزشي، دكتر حميدي

7ـ مديريت سازمان ورزشي، دكتر سجادي (مركز تحقيق و توسعه علوم انساني)

8ـ مديريت سازمان‌هاي ورزشي، دكتر حميدي (دانشگاه پيا‌م‌نور)


مديريت رفتار سازماني:

1ـ استيفن راينز ترجمه: علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي ( دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي)

2ـ تئوري‌هاي سازمان و مديريت، هكيل سي‌رسي‌گولت و هربرت‌جي ترجمه: گوئل كهن ( انتشارات دوران. جلد اول)

3ـ مديريت رفتار سازماني در ورزش، دكتر محمود گودرزي ( انتشارات دانشگاه تهران)

4ـ نظريه‌پردازان و مشاهير مديريت، دكتر علي‌اكبر فرهنگي، دكتر وحيد شاه‌ميرزايي و علي حسيني‌زاده (نشر فرانديش)

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious

اسکرول به ابتدای صفحه
© 1394 مؤسسه آموزش عالی آزاد مدرسان شریف