* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


مصاحبه با رتبه های برتر کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی شیمی (کد 1257)

برای مشاهده ی متن مصاحبه با رتبه های برتر کارشناسی ارشد، روی عکس یا نام داوطلب موردنظر کلیک کنید.

 

رتبه 1 مهندسی شیمی بیوتکنولوژی سال 97

سال 97

رتبه 2 مهندسی شیمی سال 97

سال 97

رتبه 3 مهندسی شیمی بیوتکنولوژی سال 97

سال 97

رتبه 6 مهندسی شیمی بیوتکنولوژی سال 97

سال 97

رتبه 7 مهندسی شیمی بیوتکنولوژی سال 97

سال 97

رتبه 10 مهندسی شیمی بیوتکنولوژی سال 97

سال 97

رتبه 3 مهندسی شیمی سال 96

سال 96

رتبه 4 مهندسی شیمی سال 96

سال 96

رتبه 7 مهندسی شیمی سال 96

سال 96

رتبه 2 مهندسی شیمی سال 95

سال 95

رتبه 2 مهندسی شیمی سال 94

سال 94

رتبه یک مهندسی شیمی سال 93

سال 93

رتبه 2 مهندسی شیمی سال 93

سال 93

رتبه 3 مهندسی شیمی سال 93

سال 93

رتبه 4 مهندسی شیمی سال 93

سال 93

رتبه 5 مهندسی شیمی سال 93

سال 93

رتبه 9 مهندسی شیمی سال 93

سال 93

رتبه 9 مهندسی شیمی سال 92

سال 92

رتبه 7 مهندسی شیمی سال 91

سال 91

رتبه 8 مهندسی شیمی سال 91

سال 91

رتبه یک مهندسی شیمی سال 90

سال 90

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©