* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد ایران شناسی (کد 1127) (سراسری)

دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد مجموعه ایرانشناسی براساس دفترچه آزمون سال 99

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- زبان و ادبیات فارسی، 3- تاریخ تمدن و فرهنگ ایران زمین، 4- زبان عربی، 5- جغرافیای شهری و منطقه ای ایران، 6- تاریخ اسلام، 7- کتابداری عمومی و اطلاع رسانی، 8- باستانشناسی ایران.

 

رشته گرایش کد ضریب
ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1 2
3
4
5
6
7
8
ایران شناسی
1) ایرانشناسی عمومی
1 2
3
2
2
1
2
0
0
2) ایرانشناسی تاریخ
3) آداب و رسوم و میراث فرهنگی
4) اصول نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی و نسخه آرایی
2 2
3
2
2
0
0
3
2
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©