* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 96 ایران شناسی (کد 1127)

باستان‌شناسی ایران

تعداد سؤالات این بخش در مبحث ساسانی و حکومت‌های محلی اسلامی با کنکور پارسال برابر بود. از مبحث سلوکی و تیموریان مطابق سال گذشته سؤالی مطرح نشده بود. از مبحث ماد، سال گذشته سؤالی مطرح نشده بود، ولي امسال یک سؤال به نسبت دشوار مطرح شد.
در یک نگاه کلی سؤالات این درس نسبت به پارسال دشوارتر بود و مفهوم سؤالات به مطالب کتاب ایران از آغاز تا اسلام رومن گیرشمن نزدیک‌تر بود.


تاریخ اسلام

در این درس بیشترین تعداد سؤالات کنکور امسال مربوط به مبحث‌های امرای محلی در بلاد اسلام و تاریخ‌نگاری در اسلام بود و کمترین تعداد سؤال از بخش تولد و زندگی پیامبر بود. از مبحث عربستان قبل از ظهور اسلام، مطابق پارسال سؤالی مطرح نشده بود. از بخش امویان برخلاف پارسال که 2 سؤال را به خود اختصاص داده بود، امسال هیچ سؤالی نيامده بود. در بخش تولد و زندگی پیامبر تعداد سؤالات کم شده است.
سؤالات درس تاریخ اسلام بسیار مفهومی‌تر از سال گذشته بودند. بیشتر سؤالات از کتاب‌ تاریخ اسلام از علی‌اکبر فیاض، كتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام از سید جعفر شهیدی و كتاب تاریخ‌نگاری در اسلام از سید صادق سجادی بود.


تاریخ تمدن و فرهنگ ايران

در این بخش بیشترین تعداد سؤالات کنکور امسال متعلق به بحث حکومت‌های محلی اسلامی بود. سؤالات این بخش تا حد زیادی مفهومی بودند. بعد از این بخش بحث ساسانی تعداد سؤالات بیشتری را به خود اختصاص داده بود، اما در مباحث هخامنشی، صفویان و قاجار شاهد سؤالات کمتری بودیم. نکته قابل توجه این که از بحث‌های ماد، سلوکی، افشار، زند و پهلوی در کنکور امسال و پارسال سؤالی مطرح نشده است.
سؤالات کنکور امسال در این بخش نسبت به پارسال تفاوت سطحی نداشت. مفهوم سؤالات این درس به مطالب کتاب ایران در زمان ساسانیان از کریستن سن، اشکانیان از مالکوم کالج و تاریخ ایران در دوره صفوی از راجر سیوری و جلد 4 تاریخ کمبریج نزدیک‌تر بود.


جغرافیاي شهري و منطقه‌اي

در این بخش بیشترین سؤالات مربوط به بحث شهرنشینی در دوره تاریخی بود که سؤالات سطح بالایی داشتند. در این درس از بخش‌های دوره پهلوی، مادر شهرها و سلسله‌مراتب شهری برخلاف کنکور 95، سؤال طرح شد. بخش‌های شهر و شهرنشینی در دوره اسلامی و پویای نظام شهری بعد از انقلاب سؤالات کمی را به خود اختصاص داده بودند و در بخش‌های مکتب‌های جغرافیای شهری و نظام شهری در طرح‌های توسعه ملی سؤالی مطرح نشده بود.
در کل سطح سؤالات درس جغرافیا در کنکور امسال نسبت به پارسال بالاتر بود. بیشتر سؤالات از کتاب دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری دکتر حسین شکوهی و پویایی نظام شهری ایران از اصغر نظریان مطرح شده بودند.


زبان عربی

تعداد سؤالات این درس در کنکور امسال در هر 3 بخش ترجمه، صرف و نحو با کنکور پارسال مطابقت داشت. در بخش ترجمه سطح سؤالات متوسط بود. در بخش صرف و نحو سطح سؤالات به نسبت بالاتر از سال گذشته بود.
در کل سؤالات درس عربی تفاوت چندانی با کنکور سال گذشته نداشت. سؤالات این درس از کتاب متون نظم و نثر مجانی الحدیثه و مبادی العربیه طرح شده است.


زبان و ادبیات فارسی

در این بخش تعداد سؤالات در مباحث معنای واژه، املاء، آرایه‌های ادبی و دستور زبان و نگارش فارسی با کنکور پارسال برابر بود. در بخش معنای واژه و املاء و آرایه‌های ادبی سؤالات امسال سخت‌تر بود، اما در بخش دستور زبان و نگارش سطح سؤالات پایین‌تر آمده بود. در قسمت معنا و مفهوم تعداد سؤالات کنکور امسال یک سؤال اضافه‌تر بود، اما سطح سؤالات با پارسال تفاوتی نداشت. در قسمت تاریخ ادبیات تعداد سؤالات نسبت به پارسال یکی کم شده، اما سطح سؤالات یکسان بود و تفاوتی نداشت.
در مجموع می‌توان سؤالات امسال را در درس زبان و ادبیات فارسی دشوارتر از پارسال در نظر گرفت. مفهوم سؤالات این درس در کتاب ادبیات مدرسان شریف از محمد جراحی دیده می‌شود.


کتابداری عمومی و اطلاع‌رسانی

در این درس مطابق سال گذشته بیشترین تعداد سؤال مربوط به بخش تاریخ و ایران باستان بود و سؤالات امسال نسبت به پارسال دشوارتر بودند. از بخش‌های اصول کتابداری، کتابخانه و کتابداری و خدمات کتابداری برخلاف سال گذشته، امسال سؤال مطرح شده بود. سؤالات مربوط به بخش دنیای معاصر و نظم و فرایند کم شده بودند.
سؤالات این درس در کنکور امسال دشوار طرحی شده اند و مفهوم سؤالات به مطالب کتاب تاریخ اصول کتابداری از تامسون نزدیک‌تر بود.

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©