* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 96 زیست شناسی گیاهی (کد 1213)

تکوین گیاهی( ريخت شناسي، تشريح، ريخت زائي و اندام زائي)

در سنجش ميان سؤالات آزمون سال 96 با سال 95 در درس تکوين گياهي، بايد گفت که در سال 96، با سؤالاتي واضح‌تر و اصولي‌تر روبه‌رو بوديم، به طوري که داوطلب با مطالعه‌ دقيق مباحث کتاب‌ها و جزوات مطرح دانشگاه‌ها و همچنين مطالعه‌ تست‌هاي کنکورهاي سال‌هاي گذشته، به آساني مي‌توانست به همه‌ سؤالات پاسخ دهد؛ چرا که چندان موضوعي خارج از بحث‌هاي مطرح شده در اين بخش‌ها وجود نداشت. در آزمون هاي 95 و 96 مبحث ریخت‌زایی و اندام‌زایی، تشریح گیاهی و بافت هاي گياهي حوزه اصلي مطرح در سؤالات بوده است؛ همچنين در هر دو آزمون سال از مبحث اندام-هاي گل سؤالات کمتري طرح شده است.
در آزمون 96 درصد سؤالات حفظي بيشتر و ساده تر از سال 95 بوده، همچنين سؤالات مفهومي آزمون 96 به مراتب سخت تر از آزمون 95 بوده است. گزينه‌هاي آزمون 95 نسبت به آزمون 96 طولاني‌تر، در حالی که سؤالات آزمون 96 دامنه گسترده‌تري از دانش مفهومي فرد را به چالش مي‌كشد.


سیستماتیک گیاهی

سؤالات آزمون سال ۹۶ داراي سطح دشواري بالاتري بوده و نسبت به سؤالات آزمون ۹۵ تنها مباحث حفظي ساده را مورد پرسش قرار نمي‌دهد. در هر دو آزمون ۹۵ و ۹۶ طرح اصلی سؤالات از مبحث گياه شناسي بوده است. درصد سؤالات حفظي و مفهومي هر دو آزمون ۹۵ و ۹۶ يکسان بوده است. همچنين در آزمون سال ۹۶ از مبحث گیاه‌شناسی نسبت به آزمون ۹۵ سؤالات بيشتري مطرح شده است. از مباحث قارچ - جلبک و اصول و رده بندي در هر دو آزمون ۹۵ و ۹۶ تقریبا تعداد سؤالات يکساني مطرح شده است. گزينه‌هاي آزمون ۹۶ نسبت به ۹۵ طولاني‌تر و سؤالات دامنه گسترده‌تري از دانش مفهومي فرد را به چالش مي‌كشد.


فیزیولوژی گیاهی

سؤالات آزمون سال 96 داراي سطح دشواري بالاتري بوده و نسبت به سؤالات آزمون 95 تنها مباحث حفظي ساده را مورد پرسش قرار نمي‌دهد. در آزمون 96 مباحث مربوط به فتوسنتز و تنفس حوزه اصلي طرح سؤالات بوده است؛ ولي در آزمون 95 طرح سؤالات بيشتر از مبحث هورمون های گياهي بوده است. همچنين در آزمون سال 96 از مبحث جذب و انتقال و متابوليسم و تغذيه گياهي سؤالات کمتري طرح شده است. در حالی که در آزمون 95 سؤالات مربوط به این مباحث بيشتر بوده است. در آزمون 95 درصد سؤالات حفظي آن بيشتر از سال 96 بوده، همچنين سؤالات مفهومي آزمون 96 به مراتب سخت تر از آزمون 95 بوده است. گزينه‌هاي آزمون 96 نسبت به 95 طولاني‌تر و سؤالات دامنه گسترده‌تري از دانش مفهومي فرد را به چالش مي‌كشد.


مجموعه زیست شناسی (گياهي، جانوري، ميكروبي، سلولي و مولكولي، ژنتيك، بيوشيمي، بيوفيزيك و اكولوژي و تكامل)

سؤالات این درس در آزمون سال 1396 همچون آزمون سال1395 با40 سؤال از هشت درس با همان ترتیب سال 95 و پنج سؤال از هرکدام روبه رو هستیم. باید گفت سطح دشواری سؤالات در هر دو سال تقربیاً یکسان بوده است و مانند گذشته اکثر سؤالات حفظی بودندو داوطلب با مطالعه دقیق می‌توانست به اکثر سؤالات به آسانی پاسخ دهد. همچنین تعدادی سؤال مفهومی در درس‌های بیوشیمی، بیوفیزیک، ژنتیک و اکولوژی وجود داشت که می‌توانست داوطلب را چالش بکشد.
در مجموع می‌توان گفت به طور کلی سؤالات سال 95 و 96 در یک سطح بودند، با این تفاوت که سؤالات درس‌های بیوشیمی و جانوری آسان‌تر و سؤالات بیوفیزیک و اکولوژی دشوارتر بودند. سؤالات در دو درس ژنتیک و بیوشیمی جزئی‌تر، اما سؤالات درس جانوری کلی‌تر بود. همانند سال 95 هم به سؤالات کلی و هم به سوالات جزئی به یک اندازه پرداخته شده بود و داوطلب برای کسب درصدهای بالا لازم بود تا به جزئیات نیز تسلط داشته باشد.

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©