* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 94 زیست شناسی گیاهی (کد 1213)

تکوین گیاهی

سوالات آزمون 94 (بهمن 93) نسبت به سوالات آزمون سال قبل دارای سطح دشواری بالاتری بوده است. در آزمون 94 بافت های گیاهی، حوزه اصلی طرح سوالات بوده است؛ همچنین در آزمون سال 94 از مبحث اندام-های گل سوالات کمتری طرح شده بود. در آزمون 93 تعداد سوالات حفظی بیشتر و ساده تر از سال 94 بوده، همچنین سوالات مفهومی آزمون 94 به مراتب دشوارتر از آزمون 93 بوده است. بیشتر سوالات 94 از كتاب آناتومی گیاهی (فان) طرح شده بود.
گزینه‌های آزمون 93 نسبت به 94 طولانی‌تر بوده، در حالی که سوالات آزمون 94 دامنه گسترده‌تری از دانش مفهومی فرد را به چالش می‌كشد.


تنه مشترک

سطح دشواری سوالات تنه مشترك در آزمون 94 پایین‌تر از سال قبل بوده است. در هر دو آزمون 93 و 94 طرح اصلی سوالات از سه مبحث سیستماتیک گیاهی (دو سوال)، فیزیولوژی گیاهی (دو سوال) و تکوین گیاهی (یک سوال) بوده است. درصد سوالات حفظی و مفهومی هر دو آزمون یکسان بوده است. گزینه‌های آزمون 93 نسبت به 94 طولانی‌تر بوده و سوالات دامنه گسترده‌تری از دانش مفهومی فرد را به چالش می‌كشد. همچنین بیشتر سوالات از كتاب‌های فیزیولوژی گیاهی / تایز و زایگر، سیستماتیك گیاهی / آخانی، آناتومی گیاهی (فان) طرح شده بود.


زبان تخصصی

سوالات زبان رشته زیست گیاهی در سال 94 مانند سال‌های گذشته از 30 سوال اعم از 15 سوال زبان عمومی و 15 سوال زبان تخصصی تشکیل شده بود. 10 سوال زبان عمومی مربوط به واژگان عمومی بود که همگی آن‌ها در کتاب"Barron`s 1100 Words You Need To Know" موجود می‌باشد و با مطالعه دقیق آن‌ها می‌توانست به تمامی سوالات پاسخ دهد. 5 سوال بعدی زبان عمومی مربوط به گرامر در قالب کلوز تست بود که سطح آن نسبت به سال پیش تفاوتی نداشته است. برای پاسخگویی صحیح به سوالات این قسمت باید غیر از دانش گرامر به دانش ترجمه متن نیز تسلط كافی داشت. سطح کلی این 15 سوال نسبت به سال پیش تغییری نداشته است.
سوالات تخصصی از 3 متن مشابه سال پیش بوده است و سطح دشواری آزمون امسال نسبت به سال پیش تغییر آنچنانی نداشته است.


سیستماتیک گیاهی

سوالات آزمون 94 (بهمن 94) نسبت به سوالات آزمون سال قبل دارای سطح دشواری بالاتری بوده است. در هر دو آزمون طرح اصلی سوالات گیاه شناسی بوده است. تعداد سوالات حفظی و مفهومی هر دو آزمون یکسان بوده است. همچنین در آزمون سال 93 از مبحث اصول و رده بندی نسبت به آزمون 94 تعداد سوالات کمتری طرح شده بود. در آزمون سال 93 از مباحث قارچ ـ جلبک و خزه گیان ـ سرخس ها نسبت به آزمون 94 سوالات بیشتری طرح شده بود. بیشتر سوالات سال 94 از كتاب‌های سیستماتیك گیاهی I، II و III / آخانی طرح شده بود.
گزینه‌های آزمون 94 نسبت به 93 طولانی‌تر بوده و سوالات دامنه گسترده‌تری از دانش مفهومی فرد را به چالش می‌كشد.


فیزیولوژی گیاهی

سوالات آزمون 94 (بهمن 93) نسبت به سوالات آزمون 93 دارای سطح دشواری بالاتری بوده است. در آزمون 94 فتوسنتز و تنفس گیاهی حوزه اصلی طرح سوالات بوده است؛ ولی در آزمون 93 تعداد سوالات از مباحث هورمون های گیاهی، متابولیسم و تغذیه گیاهی و فتوسنتز و تنفس به نسبت برابر بوده است. همچنین در آزمون سال 93 از مبحث جذب و انتقال گیاهی سوالات کمتری طرح شده است. در آزمون 93 تعداد سوالات حفظی آن بیشتر و ساده‌تر از سال 94 بوده، همچنین سوالات مفهومی آزمون 94 به مراتب دشوارتر از آزمون 93 بوده است. بیشتر سوالات 94 از كتاب فیزیولوژی گیاهی / تایز و زایگر طرح شده بود.
گزینه‌های آزمون 93 نسبت به 94 طولانی‌تر بوده و سوالات دامنه گسترده‌تری از دانش مفهومی فرد را به چالش می‌كشد.

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©