* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


مصاحبه با رتبه های برتر کارشناسی ارشد علوم اقتصادی (کد 1105)

برای مشاهده ی متن مصاحبه با رتبه های برتر کارشناسی ارشد، روی عکس یا نام داوطلب موردنظر کلیک کنید.

 

رتبه یک اقتصاد سال 97

سال 97

رتبه 2 علوم اقتصادی سال 97

سال 97

رتبه 3 علوم اقتصادی سال 97

سال 97

رتبه 5 علوم اقتصادی سال 97

سال 97

رتبه 7 علوم اقتصادی سال 97

سال 97

رتبه 8 علوم اقتصادی سال 97

سال 97

رتبه 9 علوم اقتصادی سال 97

سال 97

رتبه یک اقتصاد سال 96

سال 96

رتبه 3 علوم اقتصادی سال 96

سال 96

رتبه 5 علوم اقتصادی سال 96

سال 96

رتبه 8 علوم اقتصادی سال 95

سال 95

رتبه 8 اقتصاد سال 93

سال 93

رتبه 2 اقتصاد سال 92

سال 92

رتبه 3 علوم اقتصادی سال 91

سال 91

رتبه 3 اقتصاد سال 90

سال 90

رتبه یک علوم اقتصادی سال 89

سال 89

رتبه 3 اقتصاد سال 89

سال 89

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©