* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 96 مشاوره (کد 1143)

زبان عمومی و تخصصی

درس زبان عمومی و تخصصی از درس هایی است که همواره داوطلبان را به چالش کشیده است و خیلی از داوطلبان در این درس با مشکل مواجهند و ممکن است به طور کلی قید آن را بزنند. با این وجود زبان عمومی و تخصصی درسی است که می تواند بین رتبه های داوطلبان فاصله های حیاتی ایجاد کند و بهتر است در دستور کار مطالعه داوطلبان قرار گیرد. درس زبان عمومی و تخصصی امسال نیز همانند سال های گذشته شامل 30 سؤال بود که 15 سؤال آن به زبان عمومی و 15 سؤال نیز به زبان تخصصی اختصاص داشت و سؤالات از استاندارد خوبی برخوردار بودند. همانند سال گذشته سؤالات زبان عمومی در سه محور واژگان، گرامر و Cloze Passage ارائه شده بود. در قسمت واژگان می توان گفت که سؤالات از پراکندگی مناسبی برخودار بوده و بیشتر واژگان از کتاب 504 و زبان ضروری تافل انتخاب شده بودند لذا داوطلبان تنها با مطالعه کتاب زبان عمومی مدرسان شریف که از جامعیت مطلوبی برخوردار است به راحتی می-توانستند به تمامی سؤالات این بخش پاسخ دهند. در بخش گرامر نیز تأکید بر روی حروف اضافه بود.
سؤالات زبان تخصصی امسال نیز همانند سالیان گذشته تنها به درک مطلب اختصاص یافته بود و شامل سه متن مجزا می شد و میزان دشواری سؤالات این بخش تفاوت چندانی با سال گذشته نداشت.
به طور کلی پیشنهاد می شود به دلیل اهمیت درس زبان و ضریب بالای آن در کنکور، داوطلبان حتماً برنامه مطالعاتی بلندمدتی را برای آن در نظر گرفته و بر روی دایره لغات خود که در واقع اساس کار نیز هست بیشتر سرمایه گذاری کنند.


روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره

درس روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره در چندین سال اخیر یکی از چالش برانگیزترین درس ها در کنکور ارشد مشاوره بوده است. دلیل آن هم تغییر محتوایی سؤالات کنکور در این درس بوده است که کار را برای داوطلبان این رشته دشوار کرده است. در کنکور امسال نیز همانند چند سال گذشته که تغییری محسوس در فرآیند طرح سؤالات اتفاق افتاده بود، سؤال ها بیشتر شامل مثال های مفهومی و ارائه صحنه ای از فرآیند مشاوره بین مشاور و مراجع در موقعیت های گوناگون بودند. این گونه سؤالات درک داوطلبان را در رابطه با فنون مشاوره به چالش می کشند. همچنین این درس با تغییر گسترده در منابع و با فراوانی منابع روبه رو است و داوطلبان باید برای مسلط شدن بر آن تلاش و مطالعه بیشتری انجام دهند و علاوه بر منابع قدیمی تر، منابع جدید را نیز مطالعه کنند. یکی از رموز موفقیت در این درس مرتبط کردن فنون مشاوره با مراجعین برای فهمیدن بهتر کاربرد واقعی آن ها است. از طرفی برخی سؤال ها در این درس به سمت رویکردهای خاص مانند مشاوره بحران، مشاوره سوگ، مشاوره سالمندان و از این دست رویکردها گرایش دارد و داوطلبان برای موفق تر بودن در این درس باید بر این نوع رویکردهای خاص در مشاوره مسلط باشند. خوشبختانه با توجه به لحاظ شدن تمامی این موارد در آزمون های آزمایشی مدرسان شریف، آن دسته از داوطلبان که در آزمون های آزمایشی این مؤسسه نیز شرکت کرده اند به راحتی توانسته اند از عهده پاسخگویی به سؤالات این درس برآیند. به طور کلی باید گفت داوطلبان این رشته برای پاسخ گویی به سؤالات این درس می بایست منابع متعدد و پراکنده ای را که وجود دارد به صورت عمیق و مفهومی بخوانند تا بتوانند به تعداد بیشتری از سؤالات پاسخ صحیح بدهند.
لازم به ذکر است که کتاب روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره مدرسان شریف با جمع بندی مناسبی از تمامی منابع موجود در این زمینه، می تواند داوطلب را در کسب موفقیت بیشتر در این درس یاری دهد.


آمار و روش تحقیق

درس آمار و روش تحقیق امسال نیز همانند سال گذشته شامل 20 سؤال بوده که 11 سؤال آن مربوط به روش تحقیق و 9 سؤال نیز مربوط به درس آمار است. از مجموعه سؤالات آمار 4 سؤال حفظ کردنی، 2 سؤال محاسباتی و 3 سؤال دیگر مفهومی بوده است. بیشتر سؤالات آمار مربوط به مبحث آمار توصیفی است. 2 سؤال مربوط به مبحث شاخص-های مرکزی، 2 سؤال مربوط به مبحث شاخص های پراکندگی، 1 سؤال مربوط به مبحث نمرات استاندارد، 1 سؤال مربوط به مبحث همبستگی و رگرسیون، 1 سؤال مربوط به مبحث برآورد، 1 سؤال مربوط به مبحث تحلیل واریانس و 1 سوال مربوط به مبحث آمار ناپارامتری می باشد.
از 11 سؤال روش تحقیق، 7 سؤال حفظی و تنها 4 سؤال مفهومی است. 3 سؤال مربوط به فصل متغیرها و مقیاس-های اندازه گیری است. از فصل روش های تحقیق اقدام پژوهی، بررسی موردی، علّی- مقایسه ای و فصل روش آزمایشی هر کدام 2 سؤال طرح شده است. از فصل های مسأله و فرضیه پژوهش، جامعه، نمونه و روش نمونه گیری، روش های تحقیق کمی و کیفی و روش تحقیق پیمایشی نیز هر کدام 1 سؤال طرح شده است.
در مجموع سؤالات آمار و روش تحقیق امسال آسان تر از سال قبل بوده اند و تعداد سؤالات محاسباتی نیز کمتر از سال قبل بوده است.
لازم به ذکر است که داوطلبانی که کتاب آمار و روش تحقیق مدرسان را به خوبی مطالعه کرده اند و در آزمون های این مؤسسه شرکت کرده اند به راحتی توانسته اند به تمامی سؤالات این درس پاسخ دهند.


نظریه های شخصیت

درس نظریه های شخصیت امسال نیز همانند سال گذشته شامل 20 سؤال بود. درس نظریه های شخصیت معمولاً از جانب برخی از داوطلبان به دلیل حجم زیاد نظریه ها و مطالب، خیلی جدی گرفته نمی شود و نیروی کمتری صرف آن می گردد. در حالی که برای کسب موفقیت در آزمون می بایست بر روی این درس نیز نیروی ویژه ای گذاشته شود. سؤالات امسال نظریه های شخصیت کمی مشکل تر از سال گذشته طرح شده بود. یکی از ویژگی های سؤالات امسال درس نظریه های شخصیت این بود که سؤالات در بین نظریه-های مختلف پخش شده و بر نظریه خاصی تمرکز نشده بود اما رویکرد صفات همچنان مورد توجه ویژه طراحان سؤال قرار گرفته بود. نکته دیگر این که در درس نظریه های شخصیت امسال از مبحث اختلال های شخصیت نیز سؤال طرح شده بود بنابراین بهتر است این مبحث نیز در برنامه مطالعاتی داوطلبان قرار گیرد. برای یافتن تسلط بیشتر در این درس بهتر است داوطلب به طور همزمان از دو منبع مکمل استفاده نماید تا هر آنچه که ممکن است مورد سؤال قرار گیرد پوشش داده شود. همچنین از طریق توالی و تکرار خواندن نظریه ها و مقایسه آن ها می توان در زمینه مفاهیم به تسلط بیشتری رسید.


کاربرد آزمون های روانی در مشاوره

درس کاربرد آزمون های روانی در مشاوره همیشه یکی از دروس مشکل ساز برای داوطلبان بوده است. در دو سه سال اخیر سؤالات این درس ساده تر شده اند و بیشتر سؤالات به صورت موردی طرح شده اند. سؤالات کاربرد آزمون های روانی در مشاوره همواره یک ویژگی مهم و قابل توجه نسبت به سؤالات بقیه دروس دارند و آن هم این است که سؤالات این درس تقریباً همیشه پراکنده و تا حدی غیرقابل پیش بینی هستند. سؤالات امسال نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ویژگی سؤالات سال های پیش را داشته اند. از نظر سطح دشواری سؤالات امسال شبیه به سؤالات سال گذشته بودند و سطح متوسطی داشتند اما از نظر کیفیت، سطح سؤالات امسال پایین تر از سال گذشته بود. بیشتر سؤالات امسال از مبحث آزمون سازی بودند و مبحث تحلیل آزمون سهم کمتری را به خود اختصاص داده بود. نکته مهم دیگر این که مباحث آزمون های هوش و شخصیت از جمله مباحث مهم در درس کاربرد آزمون های روانی در مشاوره می باشند و داوطلبان برای موفقیت بیشتر در این درس باید به سطح تسلط مناسبی در این دو مبحث برسند.
در کل می توان گفت تمرکز سؤالات کنکور در هر سال در یک سری از مباحث بیشتر از سایر مباحث می-شود و اکثر سؤالات از آن مباحث خاص طرح می شوند و داوطلب در صورت عدم تسلط بر آن مباحث سؤالات زیادی را از دست می دهد. در نتیجه برای کسب موفقیت باید گستره وسیع تری از مباحث توسط داوطلبان از منابع متنوع مطالعه شود.


مبانی مشاوره و راهنمایی

درس مبانی مشاوره و راهنمایی امسال نیز همانند سال گذشته شامل 20 سؤال بود. سطح دشواری سؤالات این درس امسال تفاوت چندانی با سال گذشته نداشت اما در کل می توان گفت که از 3 الی 4 سال گذشته به بعد، سؤالات این درس دشوارتر از قبل طرح شده اند و این درس را دیگر نمی توان به عنوان درسی که بیشتر داوطلبان درصد بالایی در آن دارند قلمداد نمود. در این درس امسال مبحث خانواده درمانی سؤالات بیشتری را به خود اختصاص داده است و به یک مبحث محوری تبدیل شده است و داوطلبان برای موفقیت در این درس باید بر مبحث خانواده درمانی تسلط بیشتری داشته باشند. مشاوره گروهی و مشاوره شغلی از دیگر مباحث مهم در این درس بوده اند و سؤالات مهمی را به خود اختصاص داده اند. در مبحث مشاوره شغلی بهتر است سرفصل های متنوع و جدیدی مانند کارآفرینی نیز حتماً مطالعه شوند. همچنین مبحث نظریه های شغلی نیز حتماً در برنامه مطالعاتی داوطلبان قرار گیرد. مباحث فرهنگی و اخلاقی هم از مباحث مورد توجه طراحان سؤال بوده است و باید بر روی آن ها وقت گذاشته شود. در مورد کلیت سؤالات این درس در کنکور 96 می توان گفت که سؤالات بیشتر بر محور سؤالات موردی و غیرمفهومی بوده اند و داوطلب برای کسب نتیجه ایده آل در این درس باید بر مباحث متنوع آن مسلط باشد.
لازم به ذکر است که درس مبانی مشاوره و راهنمایی نیز به مانند درس فنون مشاوره از منابع متعدد و متنوعی برخوردار است و تا حدودی با درس فنون از لحاظ منابع مشترک می باشد.


نظریه های مشاوره و روان درمانی

درس نظریه های مشاوره و روان درمانی امسال نیز همانند سال گذشته شامل 20 سؤال بود. سؤالات امسال این درس بیشتر بر سؤالاتی متمرکز بود که در اصطلاح به آن ها مستقیم می گویند. این گونه سؤال ها کمتر مفهومی هستند و با خواندن نیمه عمیق نظریه ها هم می توان به آن ها پاسخ داد. سطح دشواری سؤالات امسال تفاوت چندانی با سال گذشته نداشت. همانند سنوات گذشته؛ نظریه گشتالت، درمان وجودی و واقعیت درمانی از مهم ترین رویکردهایی بودند که مورد سؤال قرار گرفته بودند. نکته بعدی این است که در سؤالات امسال، گرایش به سمت نظریه های جدید مانند نظریه های پست مدرن و نظریه های راه حل محور بیشتر به چشم می خورد و بهتر است مطالعه این نظریه ها نیز در برنامه مطالعاتی داوطلبان قرار گیرد. از نظریه های خانواده درمانی هم در آزمون امسال سؤال طرح شده بود که البته حداقل تعداد سؤالات به این مبحث اختصاص داشت. به طور کلی می توان گفت برای پاسخ گویی به سؤالات این درس لازم است داوطلبان هم بر نظریه های قدیمی و هم بر نظریه های جدید در دو سطح مفهومی و سطحی، تسلط داشته باشند و از طریق مقایسه مفاهیم و روش ها به درک بالاتری از رویکردهای نظری برسند.

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©