* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 96 مجموعه فوتونیک (کد 1205)

اپتيك

تعداد سؤالات اين درس در آزمون سال 96 همانند سال‌هاي گذشته 20 تست بوده است. تست‌ها رويكرد مفهومي داشتند و در بين سؤالات، تستي كه با مطالعه دقيق منابع نتوان به آن پاسخ داد،‌ وجود ندارد. در آزمون اخير از هر يك از مباحث انتشار نور، پراش، قطبش و ماهيت برداري نور 3 تست، مبحث نوشناسي هندسي و عدسي‌ها 2 تست و هر يك از مباحث تداخل، سرعت فاز و سرعت گروه، پراش فرانهوفري و فرنلي، بردارهاي جونز، همدوسي، آينه‌ها و بازتاب و شكست 1 تست مطرح شده است.
با مطالعه جزوات مدرسان شريف داوطلبان قادر بودند به تمامي سؤالات پاسخ دهند.


الكترومغناطيس

تعداد سؤالات اين درس در آزمون سال 96 همانند سال‌هاي گذشته 20 تست بوده است و تست‌ها رويكرد مفهومي داشتند. از مبحث خازن‌ها 3 تست، هر يك از مباحث شدت ميدان الكتريكي ساكن، پتانسيل الكتريكي، پتانسيل مغناطيسي برداري و اسكالر 2 تست، انرژي الكتروستاتيكي، جريان الكتريكي دائم، هادي‌ها، عايق‌ها و خواص الكتريكي آن‌ها، القاي الكترومغناطيسي، انرژي و نيروي مغناطيسي، شرايط مرزي در مغناطيس ساكن و ميدان مغناطيسي ساكن 1 تست طرح شده است.
با مطالعه دقيق كتاب مدرسان شريف كليه تست‌ها قابل پاسخگويي بودند.


الكترونيك

در آزمون سال 96 رشته فتونيك در درس الكترونيك بيشترين سؤالات از مباحث نيمه‌هادي و ديور و ترانزيستور BJT و تقويت‌كننده چندطبقه طرح شده است. هر كدام از اين مباحث 5 تست را به خود اختصاص داده‌اند به طوري كه اكثر سؤالات اين درس تنها از اين سه مبحث است و اين نشانگر اهميت اين مباحث است.
يك چهارم بقيه سؤالات به چهار مبحث ديگر تعلق دارد كه عبارتند از: ترانزيستور ميداني 2 سؤال، فيدبك منفي، تقويت‌كننده تفاضلي، منابع انرژي و تقويت‌كننده عملياتي هر كدام 1 سؤال.
با مطالعه دقيق منابع زير مي‌توان به كليه سؤالات طرح شده در اين درس پاسخ داد:
تحليل و طراحي مدارهاي الكترونيك (تقي شفيعي)، مباني الكترونيك (ميرعشقي) و مدارهاي الكترونيك(عادل صدرا)


فيزيك مدرن

تعداد سؤالات اين درس در آزمون سال 96 همانند سال‌هاي گذشته 20 سؤال بوده است. از مبحث رفتار ذره‌اي 8 تست،‌ مبحث جنبه‌هاي موجي ذرات مادي 5 تست، اتم هيدروژن و مفاهيم اساسي در مكانيك كوانتومي 3 تست و هر يك از مباحث نسبيت خاص و ديناميك نسبيتي 2 تست طرح شده است.
داوطلبان با مطالعه كامل كتاب مدرسان شريف و كتاب كنت اس.كرين مي‌توانستند به كليه تست‌ها پاسخ دهند.


مكانيك كوانتوم

تعداد سؤالات اين درس در آزمون سال 96 همانند سال گذشته 20 سؤال بوده است. از مبحث مباني رياضي و اصول موضوعه مكانيك كوانتومي و نمادگذاري 5 تست، معادله شرودينگر مستقل از زمان 4 تست،‌ بسته‌هاي موج، رابطه عدم قطعيت و معادله شرودينگر 3 تست،‌ هر يك از مباحث نظريه اختلال، اسپين و جمع اندازه حركت‌هاي زاويه‌اي، مكانيك كوانتومي در سه بعد 2 تست، نوسانگر كوانتومي،‌ مباحث تكميلي كوانتومي (حساب وردشي) 1 تست طرح شده است.
داوطلبان با مطالعه دقيق كتاب مدرسان شريف و مكانيك كوانتوم زتيلي قادر بودند به تمامي سؤالات پاسخ دهند.

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©