* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


مصاحبه با رتبه های برتر کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (کد 1259)

برای مشاهده ی متن مصاحبه با رتبه های برتر کارشناسی ارشد، روی عکس یا نام داوطلب موردنظر کلیک کنید.

 

رتبه یک مهندسی صنایع آینده پژوهی سال 97

سال 97

رتبه 4 مهندسی صنایع سال 97

سال 97

رتبه 5 مهندسی صنایع سال 97

سال 97

رتبه یک مهندسی صنایع سیستم سال 95

سال 95

رتبه 2 مهندسی صنایع سیستم سال 93

سال 93

رتبه یک مهندسی صنایع سال 92

سال 92

رتبه یک مهندسی صنایع سیستم سال 92

سال 92

رتبه 2 مهندسی صنایع سال 92

سال 92

رتبه 8 مهندسی صنایع سال 92

سال 92

رتبه 9 مهندسی صنایع سیستم سال 92

سال 92

رتبه یک مهندسی صنایع سال 91

سال 91

رتبه یک مهندسی صنایع سیستم سال 91

سال 91

رتبه 2 مهندسی صنایع سال 91

سال 91

رتبه 7 مهندسی صنایع سیستم سال 91

سال 91

رتبه 3 مهندسی صنایع سال 90

سال 90

رتبه یک مهندسی صنایع سیستم سال 89

سال 89

رتبه 3 مهندسی صنایع سیستم سال 89

سال 89

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©