* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


کارشناسی ارشد مجموعه علوم دام و طیور (کد 1309)

نظر به اینكه علوم دامی یكی از مهمترین شاخه‌های كشاورزی در رابطه با تولید محصولات دامی است، تربیت افرادی كه بتواند در کارشناسی ارشد دام و طیور تخصص لازم را كسب نموده مسئولیت امور مختلف آموزشی تحقیقاتی و اجرایی را در زمینه‌های تولید محصولات دامی به عهده بگیرند كاملاً ضروری است.

بدین لحاظ اهمیت تربیت متخصصین علوم دامی در زمینه‌های مختلف مذكور در جهت نیل به خودكفایی محصولات دامی كه بخش اصلی مواد پروتئینی غذای انسان‌ها را تشكیل می‌دهد، مشخص می‌شود.

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©