کارشناسی ارشد MBA سال 99 در تسخیر مدرسان شریف

رتبه های برتر کارشناسی ارشد 98 رشته MBA مدرسان شریف

اسامی رتبه های تک رقمی و دو رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد 99 رشته مدیریت کسب و کار MBA

نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه
خشایار بدیعی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 1
امین ایزدیار 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 2
سیدفرداد حجازی راد 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 3
محمد سجاد زنده دل 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 4
مهشید منظوری 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 5
محمدحسین ایرانپاک 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 6
سیدامیرحسین کامرانی موسوی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 8
ابوالفضل مظفری 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 9
محمدجواد ابوطالبی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 12
محمدرضا نوری 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 13
منصور شاه حسینی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 16
پویا نیک نام 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 17
پارسا محمدی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 18
علیرضا باقریان 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 21
مهدی دارابی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 23
سیدعلی آیت الهی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 24
محمد قادر 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 25
محمدکسری صابونی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 27
عرفان یوسفی دادرس 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 28
علیرضا حاجی قاسمی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 29
میلاد منوچهری گلجو 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 30
مبینا صانعی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 31
آریا عرب کرمی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 35
محمدرضا گزمه 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 36
مونا اورعی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 37
شایان احمدی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 38
فرزان سلطان محمدی بروجنی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 39
محمد فضلی خانی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 42
سعید اصیلی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 44
وجیهه عنابستانی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 45
جواد خدادادیان 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 47
نیما طاهری 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 50
زهره رامشینی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 52
امیر قناعی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 53
عرفان متبحری 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 54
امیر حاجی خانی صراف 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 55
فرزام شهبا 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 56
ایمان احمدی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 57
پارسا حضرتی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 59
علی حاکی زاد 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 62
علیرضا جمالی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 63
محمدرضا عزیزی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 68
محمد مهدی صادقی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 69
عباس كريمي 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 73
زهرا زارعی راد 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 76
مهدی کشاورز 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 77
ندا رضوانی مقدم 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 79
زکیه نوبخت 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 80
سیدعلیرضا سیدآتشی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 84
حامد اقایی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 85
محمدجواد یزدانی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 86
یاسمن موسویان حجازی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 87
کیارش محمدی رودباری 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 88
امیرعلی قاضی نیا 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 89
امیرحسین تیلا 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 90
علی صفیعی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 91
حسین حسن زاده 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 92
محمد مهری 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 93
امید اسماعیلی شجاع 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 95
اشکان فراهانی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 96
سیدمحمد صادقی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 97
ایمان چراغی مرداسی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 99
امیرمحمد حدادی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 100

 

کارشناسی ارشد MBA ( مدیریت کسب و کار ) سال 98 هم در تسخیر مدرسان شریف

 

رتبه های برتر کارشناسی ارشد 98 رشته MBA مدرسان شریف

 

کارشناسی ارشد MBA ( مدیریت کسب و کار ) سال 97 هم در تسخیر مدرسان شریف

 

رتبه های برتر کارشناسی ارشد 97 رشته MBA مدرسان شریف

 

کارشناسی ارشد MBA ( مدیریت کسب و کار ) سال 96 هم در تسخیر مدرسان شریف

 

رتبه های برتر کارشناسی ارشد 96 رشته MBA مدرسان شریف

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©