تعداد سوالات و منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی (کد 1121)

 

برای مشاهده تعداد سوالات و منابع آزمون رشته زبان انگلیسی مقطع کارشناسی ارشد، گرایش خود را انتخاب کنید:

 

  • زبان و ادبیات انگلیسی
  • مترجمی زبان انگلیسی
  • آموزش زبان انگلیسی

تعداد سوالات آزمون مجموعه زبان انگلیسی

برای هر 3 گرایش 1 دفترچه ارائه می شود با مجموعاً 240 سوال و 150 دقیقه زمان پاسخگویی البته هر گرایش تنها به 60 سوال عمومی و 60 سوال تخصصی در نظر گرفته شده پاسخگو خواهند بود.


منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات انگلیسی

جهت دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی کلیک کنید

 

تعداد سوالات آزمون مجموعه زبان انگلیسی

برای هر 3 گرایش 1 دفترچه ارائه می شود با مجموعاً 240 سوال و 150 دقیقه زمان پاسخگویی البته هر گرایش تنها به 60 سوال عمومی و 60 سوال تخصصی در نظر گرفته شده پاسخگو خواهند بود.


منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی

جهت دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد مترجمی کلیک کنید

تعداد سوالات آزمون مجموعه زبان انگلیسی

برای هر 3 گرایش 1 دفترچه ارائه می شود با مجموعاً 240 سوال و 150 دقیقه زمان پاسخگویی البته هر گرایش تنها به 60 سوال عمومی و 60 سوال تخصصی در نظر گرفته شده پاسخگو خواهند بود.


منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه
© 1394 مؤسسه آموزش عالی آزاد مدرسان شریف