* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق (کد 4660 ویژه دانشگاه آزاد)

نام دروس و ضرایب مجموعه مهندسی برق در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 95 به شرح زیر است:

 

کد رشته رشته - گرایش ضرایب مواد امتحانی
4660 ـ مجموعه مهندسی برق
1- زبان عمومی و تحصصی، 2- ریاضیات (ریاضیات مهندسی، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمالات)، 3- مدارهای الکتریکی (1و2)، 4- الکترونیک (1و2)، 5- ماشین های الکتریکی (1و2)، 6- سیستم های کنترل خطی، 7- الکترومغناطیس، 8- تجزیه و تحلیل سیستم،  9- بررسی سیستم های قدرت 1و2، 10- الکترونیک صنعتی، 11- مدار منطقی.
شماره درس: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
40076
مهندسی برق ـ شبکه های مخابراتی
2
4 4
3 0 2 4 4 0
0 2
40077
مهندسی برق ـ مخابرات امن و رمزگذاری
2 4 4
3
0
2
4 4
0 0 2
40078
مهندسی برق ـ مخابرات میدان و موج
2 4 4
3
0
2
4
4 0
0 2
40079 مهندسی برق ـ سامانه های برقی حمل و نقل
2 3 4
0 4
3 3 0 2 4 0
40080
مهندسی برق ـ برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی
2 3 4
0
3
3
3
0
4
3 0
40081
مهندسی برق ـ سیستم های قدرت
2 3 4
0
4
3
3 0
4
2 0
40083
مهندسی برق ـ الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
2 3 4
0
4
3
3 0
2 4 0
40084
مهندسی برق ـ مخابرات سیستم
2 4 4
3 0
2
4 4
0 0 2
40085
مهندسی برق ـ افزاره های میکرو و نانوالکترونیک
2 3 4
4
0 3
3 3 0
0 3
40086
مهندسی برق ـ سیستم های الکترونیک دیجیتال
2 3 4
4 0 3
3 3 0
0 3
40151
مهندسی برق ـ کنترل
2 4 4
3
2
4
2
4 0
0 0
40196
مهندسی برق ـ مخابرات نوری
2 4 4
3
0
2 4
4 0
0 2
40198
مهندسی برق ـ مدارهای مجتمع الکترونیک
2
3 4
4
0 3 3
3 0
0 3
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©