* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی (کد 2290 ویژه دانشگاه آزاد)

نام دروس و ضرایب مجموعه روانشناسی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 95 به شرح زیر است:

 

کد رشته رشته - گرایش ضرایب مواد امتحانی
2290 ـ مجموعه روانشناسی
1- زبان تخصصی انگلیسی، 2- روانشناسی کودکان استثنایی و مرض کودک، 3- آمار و روش تحقیق، 4- آسیب شناسی روانی، 5- روانشناسی عمومی، 6- روانسنجی و آزمونهای روانشناختی، 7- نظریه های رشد و شخصیت.
شماره درس: 1 2 3 4 5 6 7
20611
کودکان استثنایی (عقب ماندگی ذهنی)
3 2
2
1 4 1 1
20701
روانشناسی بالینی
3 2
2
1 4 1 1
20702
روانشناسی تربیتی
3 2
2
1 4 1
1
20703
روانشناسی شخصیت
3 2
2
1 4 1
1
20704
روانشناسی ـ صنعتی و سازمانی
3 2
2 1
4 1 1
20705
روانشناسی عمومی
3 2 2
1
4 1
1
20706
روانشناسی
3 2 2
1
4 1
1
20708
سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)
3 2
2 1 4 1 1
20712
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
3 2
2 1 4 1 1
20715
روانشناسی اسلامی ـ روانشناسی مثبت گرا
3 2 2
1
4 1
1
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©