* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی (ویژه دانشگاه آزاد)

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی براساس دفترچه آزمون سال 96

 

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- فیزیولوژی و تغذیه ورزش، 3- آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، 4- حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی، 5- رشد و یادگیری حرکتی، 6- حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، 7- مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی.

 

رشته گرایش کد ضریب
ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1 2
3
4
5
6
7
1) فیزیولوژی ورزشی
1) فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
2 2
4
2
1
1
1
1
2) فیزیولوژی ورزشی کاربردی
2 2
4
2
1
1
1
1
3) فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض
2 2
4
2
1
1
1
1
4) فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی
2 2
4
2
1
1
1
1
5) تغذیه ورزش
2 2
4
2
1
1
1
1
2) بیومکانیک ورزشی
-
3 2
1
2
4
1
1
1
3) رفتار حرکتی
1) رشد حرکتی
1 2
1
2
1
4
1
1
2) یادگیری و کنترل حرکتی
1 2
1
2
1
4
1
1
3) آموزش تربیت بدنی
1 2
1
2
1
4
1
1
4) آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
1) حرکات اصلاحی
4 2
1
2
1
1
4
1
2) امدادگر ورزشی
4 2 1
2
1
1
4
1
3) تربیت بدنی ویژه
4 2
1
2
1
1
4
1
5) مدیریت ورزشی
1) مدیریت بازاریابی در ورزش
5 2
1
2
1
1
1
4
2) مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
5 2
1
2
1
1
1
4
3) مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی
5 2
1
2
1
1
1
4
4) مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
5 2
1
2
1
1
1
4
5) مدیریت رسانه های ورزشی
5 2
1
2
1
1
1
4
6) مدیریت رویدادهای ورزشی
5 2
1
2
1
1
1
4


از سال 96 آزمون های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم تجمیع شده اند و بنابر دفترچه راهنمای آزمون ارائه شده از جانب سازمان سنجش برگزار می شوند.

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©