* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی (کد 2250 ویژه دانشگاه آزاد)

نام دروس و ضرایب مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 95 به شرح زیر است:

 

کد رشته رشته - گرایش ضرایب مواد امتحانی
2250 ـ مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1- زبان تخصصی انگلیسی، 2- آمار و سنجش و اندازه گیری، 3- اصول و مبانی تربیت بدنی، 4- فیزیولوژی ورزشی، 5- رشد و تکامل و یادگیری حرکتی، 6- مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی، 7- آناتومی و حرکت شناسی، 8- روانشناسی عمومی و رشد
شماره درس: 1 2 3 4 5 6 7 8
21421
مدیریت ورزشی ـ مدیریت بازاریابی در ورزش
3
2
2
1
2
4
1
2
21422
مدیریت ورزشی
3
2
2
1
2
4
1
2
21423
فیزیولوژی ورزشی
3
2
2
4
2
1
2
1
21424
رفتار حرکتی
3
2
2
2
4
1
1
2
21435
فیزیولوژی ورزشی ـ فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
3
2
2
4
2
1
2
1
21436
فیزیولوژی ورزشی ـ تغذیه ورزش
3
2
2
4
2
1
2
1
21437
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
3
2
2
2
1
1
4
2
21440
فیزیولوژی ورزشی ـ فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی
3
2
2
4
2
1
2
1
21441
مدیریت ورزشی ـ مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
3
2
2
1
2
4
1
2
21442
مدیریت ورزشی ـ مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی
3
2
2
1
2
4
1
2
21443
مدیریت ورزشی ـ مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
3
2
2
1
2
4
1
2
21444
فیزیولوژی ورزشی ـ فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض
3
2
2
4
2
1
2
1
21445
مدیریت ورزشی ـ مدیریت رسانه های ورزشی
3
2
2
1
2
4
1
2
21446
مدیریت ورزشی ـ مدیریت رویدادهای ورزشی
3
2
2
1
2
4
1
2
21447
روانشناسی ورزشی
3
2
2
2 2
1 4 1
21453
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ـ حرکات اصلاحی
3
2
2
2
1
1
4
2
21454
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ـ امدادگر ورزشی
3
2
2
2
1
1
4
2
21455
فیزیولوژی ورزشی ـ فیزیولوژی ورزشی کاربردی
3
2
2
4
2
1
2
1
21456
رفتار حرکتی ـ رشد حرکتی
3
2
2
2
4
1
1
2
21457
رفتار حرکتی ـ یادگیری و کنترل حرکتی
3
2
2
2
4
1
1
2
21469
رفتار حرکتی ـ آموزش تربیت بدنی
3
2
2
2
4
1
1
2
21471
بیومکانیک ورزشی
3
2
2
2
2 1
4 1
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©