نام دروس و ضرایب کاردانی به کارشناسی مهندسی معماری

دروس امتحانی رشته معماری کاردانی به کارشناسی

در آزمون كارشناسي ناپیوسته رشته معماري، دروس فرهنگ و معارف اسلامی، ادبیات فارسی، زبان خارجی، ریاضی و هندسه، ایستایی، عناصر و جزئیات ساختمان، تنظیم شرایط محیطی، شناخت مواد و مصالح، متره و برآورد، ترسیمات فنی، مبانی نظری معماری، تاریخ معماری و پرسپکتیو در نظر گرفته شده است.

شمار سوالات دروس فرهنگ و معارف اسلامی، ادبیات فارسی، زبان خارجی، ریاضی و هندسه در آزمون کاردانی به کارشناسی بطور مساوی هر درس 20 سوال، فن ساختمانی (ایستایی - عناصر و جزئیات ساختمان - تنظیم شرایط محیطی - شناخت مواد و مصالح -  متره و برآورد -  ترسیمات فنی)   50 سوال و مبانی نظری و تئوری معماری (مبانی نظری معماری - تاریخ معماری - پرسپکتیو) 30 سوال می باشد.

این آمار براساس آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی دانشگاه سراسری سال 1390 می باشد.

 

جدول ضرایب دانشگاه سراسری رشته معماری

رديف

 

نام درس

 

ضريب درس در كنكور
معماری و علمی - کاربردی معماری
1 ریاضی و هندسه
3
2 فن ساختمانی*
2
3
مباني نظري و تئوري معماري **
2

* فن ساختماني (شامل عناصر و جزئيات ساختمان، تنظيم شرايط محيطي - شناخت مواد و مصالح - متره و برآورد - ترسيمات فني - ايستايي)

** مباني نظري و تئوري معماري (شامل مباني نظري و معماري - تاريخ معماري - پرسپكتيو)

 

نکته: در اين رشته دانشگاه آزاد اسلامي نيز علاوه بر ساير دانشگاه ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي پذيرد.

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه
© 1394 مؤسسه آموزش عالی آزاد مدرسان شریف