* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد علوم زمین (کد 1201) (سراسری)

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه علوم زمین براساس دفترچه آزمون سال 97

 

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی، 3- آب های زیرزمینی، 4- زمین شناسی ایران، 5- زمین شناسی نفت، 6- ژئوشیمی، 7- سنگ شناسی، 8- دیرینه شناسی، 9- زمین شناسی مهندسی، 10- زمین شناسی ساختمان، 11- چینه شناسی، 12- زمین شناسی اقتصادی، 13- زمین شناسی زیست محیطی.

 

رشته گرایش کد ضریب
ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
علوم زمین 1) پترولوژی
1 2 0 0
1
0
1
3
0
0
1
1
1
0
2) زمین شناسی اقتصادی
2 2 0 0
1
0
1
1
0
0
1
0
3
1
3) زمین ساخت (تکتونیک)
3 2 1 0
1
0
0
1
0
1
3
1
0
0
4) آب زمین شناسی
4 2 1 3
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
5) چینه نگاری و دیرینه شناسی
5 2 1 0
1
1
0
0
2
0
1
2
0
0
6) رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
6 2 3 0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
7) زمین شناسی نفت
7 2 1 0
1
3
0
0
0
0
1
1
0
1
8) زمین شناسی مهندسی
8 2 0 1
1
0
0
1
0
3
1
0
0
1
9) زمین شناسی زیست محیطی
9 2 1 1
0
0
2
0
0
1
0
0
1
2
10) زمین شیمی
10 2 1 0
1
0
2
1
0
0
0
0
2
1
11) سنجش از دور زمین شناختی
11 2 1 0
2
0
0
2
0
1
1
0
0
1
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©